De rechten van uw apps beheren in Android 6.0 en hoger

Als u een Google Play-app installeert op een apparaat met Android 6.0 of hoger of op een Chromebook, kunt u zelf bepalen tot welke mogelijkheden of informatie de app toegangsrechten heeft. Een app kan bijvoorbeeld toegang vragen tot de contacten of locatie van uw apparaat. U kunt bepalen tot welke rechten een app toegang heeft nadat u de app op uw apparaat heeft geïnstalleerd.

Tip: Als u wilt zien welke versie van Android op uw apparaat wordt uitgevoerd, gaat u naar de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat. Tik daarna op Systeemen danOver de telefoon of Over de tablet.

Als u een app installeert

Wanneer u apps downloadt uit de Play Store, vragen sommige apps om rechten voor het gebruik van informatie voordat u de app installeert. Als u apps downloadt die zijn bedoeld voor Android 6.0 en hoger, kunt u rechten toestaan of weigeren op het moment dat u de app gaat gebruiken.

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Ga naar de detailpagina van een app. Als u de rechten wilt bekijken voordat u de app installeert, scrolt u naar Ontwikkelaar en tikt u op Informatie over rechten.
 3. Tik op Installeren.
  • Sommige apps worden meteen geïnstalleerd. Wanneer u een app gebruikt, kunt u individuele verzoeken voor rechten toestaan of weigeren voordat de app dat type gegevens gebruikt.
  • Bij andere apps toont Google Play u alle rechtengroepen waartoe de app toegang zal hebben voordat u de app installeert. Aan de hand van deze informatie kunt u besluiten of u de app wilt installeren.

Als apps zijn geïnstalleerd op uw apparaat

Wanneer een geïnstalleerde app wordt geüpdatet, kunnen er wijzigingen optreden in de rechten voor de betreffende app.

Als automatische updates zijn ingeschakeld

Apps die zijn gebouwd voor Android 6.0 en hoger: U hoeft geen gewijzigde rechten toe te staan of te weigeren voordat de app kan worden geüpdatet. De eerste keer dat u een bepaalde functie gebruikt waarvoor een nieuw recht wordt gebruikt, kunt u het gebruik van die gegevens of mogelijkheid toestaan of weigeren.

Overige apps: U hoeft geen rechten te bekijken of te accepteren die u al eerder voor die app heeft geaccepteerd. Als de app toegang vereist tot nieuwe rechtengroepen of rechten in de groep 'Overig', wordt u gevraagd de update te accepteren, zelfs als u automatische updates heeft ingesteld.

Als u liever elke update handmatig wilt bekijken, kunt u automatische updates uitschakelen met de onderstaande instructies.

Automatische updates uitschakelen

Als u elke update wilt bekijken voordat u deze installeert, kunt u automatische updates uitschakelen.

Automatische updates uitschakelen voor specifieke apps

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Tik op MenuMenuen danMijn apps en gamesen danGeïnstalleerd.
 3. Selecteer een app.
 4. Tik op Meer Meer.
 5. Schakel Auto-update aan uit.

Automatische updates voor alle apps uitschakelen

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Tik op MenuMenuen danInstellingen.
 3. Tik op Apps automatisch updatenen danApps niet automatisch updatenen danGereed.

Rechten in- of uitschakelen

U kunt de rechten waartoe apps toegang hebben op elk gewenst moment wijzigen in de app Instellingen op uw apparaat. Houd er rekening mee dat apps op uw apparaat functionaliteit kunnen verliezen als u bepaalde rechten uitschakelt.

Opmerking: Als u een Google-account op het werk, op school of binnen de overheid gebruikt, kan uw beheerder de Device Policy-app gebruiken om bepaalde rechten te beheren.

Alle rechten van elke app bekijken

Voor apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw Android-apparaat.
 2. Tik op Apps en meldingen.
 3. Tik op de app die u wilt updaten.
 4. Tik op Rechten.
 5. Kies welke rechten de app mag hebben, zoals Camera of Telefoon.

Voor instant-apps

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw Android-apparaat.
 2. Tik op Apps en meldingen. Onlangs geopende apps worden bovenaan weergegeven.
 3. Tik op de app waarover u meer informatie wilt bekijken.
 4. Kijk bij Rechten.
Alle apps bekijken die op uw apparaat zijn geïnstalleerd en die toegang hebben tot bepaalde rechten
 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw Android-apparaat.
 2. Tik op Apps en meldingen.
 3. Tik op Geavanceerd en danApp-rechten.
 4. Selecteer een recht, zoals Agenda, Locatie of Telefoon.
 5. Kies welke apps toegang tot die rechten moeten hebben.
App-rechten controleren als een app niet juist werkt

Als een bepaalde functie binnen een app niet werkt zoals u had verwacht, probeert u de onderstaande stappen.

Stap 1: Volg de instructies voor contact opnemen met de ontwikkelaar van de app.

Stap 2: Controleer of bepaalde rechten zijn uitgeschakeld. U kunt de app-rechten als volgt controleren:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw Android-apparaat.
 2. Tik op Apps en meldingen.
 3. Tik op de app die u wilt controleren.
 4. Tik op Rechten. Als een bepaald recht is uitgeschakeld, is de schakelaar naast dat recht grijs.
 5. U kunt overwegen bepaalde rechten in te schakelen om te zien of uw probleem daardoor wordt verholpen. Als u een recht wilt inschakelen, tikt u op dat recht.
 6. Probeer de app opnieuw te gebruiken.

Rechten toevoegen voor Android 6.0 en hoger

Hieronder vindt u de app-rechten die beschikbaar zijn in Android 6.0 en hoger. De rechten die u op uw apparaat ziet, kunnen per fabrikant variëren.

Als u de rechten op uw apparaat wilt bekijken, volgt u de bovenstaande instructies onder 'Rechten in- of uitschakelen'.

 • Lichaamssensoren
 • Agenda
 • Camera
 • Contacten
 • Locatie
 • Microfoon
 • Telefoon
 • Sms
 • Opslag

Opmerking: Als op uw apparaat een versie lager dan Android 6.0 wordt uitgevoerd, gaat u naar App-rechten bekijken voor meer informatie over hoe rechten werken op uw apparaat.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen