Poplatky, platby a autorizácie

Na tejto stránke nájdete informácie o poplatkoch, platbách a autorizáciách, ktoré sa môžu vzťahovať na používanie služby Platby Google.

Poplatky

Na nákupy v službách Google, ako je Google Play alebo Disk Google, sa nevzťahujú žiadne poplatky. Platíte v nich za svoje nákupy a okrem nich platíte už len príslušné dane a poplatky za dopravu.

Platby

Na váš účet bude účtovať platby tá služba Google, prostredníctvom ktorej ste zadali svoju objednávku.

Platby sa vo výpise zobrazujú v podobe GOOGLE*Meno predajcu a zvyčajne sa objavia na výpise v priebehu niekoľkých dní od zadania objednávky.

Autorizácie

Vo svojom bankovom účte alebo na výpise z karty môžete vidieť nespracované autorizácie platieb. Tieto autorizácie slúžia spoločnosti Google na overenie platnosti karty a kontrolu dostatočnej výšky finančných prostriedkov vo vašom účte na uskutočnenie nákupov.

Ide o žiadosti o autorizáciu, nie skutočné platby. Autorizácie sú bezplatné.

Autorizácie sa môžu zobrazovať vo vašom účte po dobu jedného až štrnástich pracovných dní v závislosti od vašej banky. Ak sa nespracovaná autorizácia zobrazuje aj po uplynutí štrnástich pracovných dní, požiadajte svoju banku o ďalšie informácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?