Hodnocení obsahu aplikací a her na Google Play

Hodnocení obsahu u aplikací a her vám pomůže určit vhodnost aplikace pro určité věkové kategorie.

Za hodnocení jsou odpovědní vývojáři aplikací a organizace IARC (International Age Ratings Coalition). V Jižní Koreji musí hodnocení schválit komise GRAC (Game Rating Administration Committee).

Kde hodnocení obsahu najdete

Hodnocení obsahu aplikací a her najdete na stránce s podrobnostmi o aplikaci pod názvem aplikace.

Chcete-li se o hodnocení obsahu aplikací dozvědět víc, klepněte na Další informace. Zobrazí se další informace o vhodnosti obsahu pro určité věkové kategorie a o interaktivních funkcích aplikace.

Kde najdete hodnocení obsahu okamžitých aplikací

Hodnocení obsahu okamžité aplikace, kterou jste použili, zobrazíte takto:
  1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
  2. Nahoře vyhledejte okamžitou aplikaci.
  3. Klepněte na aplikaci.
  4. Klepněte na Zjistit více.
  5. V sekci Další informace vyhledejte hodnocení obsahu.

Co vám hodnocení obsahu napoví o aplikaci nebo hře

Hodnocení obsahu má několik částí. Kliknutím na následující sekce zobrazíte další podrobnosti.

Hodnocení a popis založený na věku

Hodnocení obsahu popisuje minimální věkovou kategorii, pro kterou je obsah aplikace vhodný. Hodnocení obsahu ovšem neříká, zda je aplikace určena pro uživatele konkrétního věku.

Hodnocení se obvykle zakládají na několika faktorech, mezi něž patří například sexuální obsah, násilí, drogy, hazardní hry a vulgární jazyk.

Chcete-li zjistit, proč aplikace dostala příslušné hodnocení, na stránce podrobností o aplikaci klepněte na Další informace.

Interaktivní funkce

V sekci Další informace na stránce s podrobnostmi o aplikaci naleznete další informace o interaktivních funkcích aplikace. Zde je například uvedeno, zda aplikace sdílí polohu uživatele nebo umožňuje uživatelům vzájemně interagovat.

Poznámka: Interaktivní funkce aplikace jsou oddělené od hodnocení obsahu.

Tip: Pokud se chcete seznámit s dalšími způsoby, jak vyhledávat obsah vhodný pro vaši rodinu, včetně nastavení rodičovské kontroly, prostudujte si Průvodce službou Google Play pro rodiče

Aplikace bez hodnocení

V obchodě Google Play jsou ohodnoceny jen některé aplikace. Aplikace bez hodnocení jsou z hlediska rodičovské kontroly pokládány za aplikace pouze pro dospělé, dokud neobdrží jiné hodnocení.

Pokud nastavíte rodičovskou kontrolu tak, aby omezovala aplikace a hry na určité hodnocení, v obchodu Google Play žádné aplikace bez hodnocení neuvidíte.

Standardy hodnocení podle země nebo regionu

Místní orgány, které hodnocení provádějí, mají pokyny, které se používají ke stanovení úrovně vhodnosti obsahu v aplikaci.

Hodnocení, která vidíte v obchodě Google Play, se liší dle země nebo regionu. Pokud máte zájem o další informace, vyberte níže svoji zemi nebo region.

Severní a Jižní Amerika

Hodnocení v Severní a Jižní Americe provádí organizace ESRB (Entertainment Software Rating Board).

Země

Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívie, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Grónsko, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Jamajka, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Surinam, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Spojené státy americké, Uruguay a Venezuela

Hodnocení

Hodnocení Popis
E VŠICHNI

Obsah je vhodný pro všechny věkové kategorie. Může v malé míře obsahovat násilí ve stylu komiksu či fantasy nebo mírné násilí a zřídka také lehce vulgární výrazy.

E10 VŠICHNI OD 10 LET

Obsah je vhodný pro osoby starší 10 let. Může obsahovat více násilí ve stylu komiksu či fantasy nebo mírného násilí, lehce vulgárních výrazů a v malé míře také obscénní témata.

T PRO MLÁDEŽ

Obsah je vhodný pro osoby starší 13 let. Může obsahovat násilí, obscénní témata, sprostý humor, v malé míře krev, předstírání hazardních her a zřídka také vulgární výrazy.

M PRO DOSPĚLÉ

Obsah je vhodný pro osoby starší 17 let. Může obsahovat hrubé násilí, krev a krveprolití, sexuální obsah a vulgární výrazy.

AO POUZE PRO DOSPĚLÉ

Obsah vhodný pouze pro dospělé od 18 let. Může obsahovat dlouhé scény intenzivního násilí, explicitní sexuální obsah nebo hazardní hry se skutečnými penězi.

Další informace naleznete na webu ESRB.

Evropa a Střední východ

Hodnocení v Evropě a na Středním východě provádí organizace PEGI (Pan European Game Information).

Země

Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Vatikán

Hodnocení

Hodnocení Popis
3 PEGI 3

Obsah aplikací s tímto hodnocením je vhodný pro všechny věkové skupiny. Jsou přípustné určité formy násilí, které mají komický kontext (obvykle se jedná o animované násilí, jaké se vyskytuje například v pořadech typu Bugs Bunny nebo Tom a Jerry). Musí být zřejmé, že se jedná o smyšlené postavy a děti musí být schopny je odlišit od reálných postav. Aplikace nesmí obsahovat zvuky či scény, které by malé děti mohly vyděsit. Nesmí zaznít neslušné výrazy.

7 PEGI 7

Do této kategorie smějí být zařazeny aplikace, které by za běžných okolností měly hodnocení 3, avšak obsahují scény nebo zvuky, které by mohly děti vyděsit. Aplikace s klasifikací PEGI 7 smějí obsahovat pouze mírné násilí, například naznačené či nerealistické násilí nebo násilí, které není podrobně vykresleno.

12 PEGI 12

Do této věkové kategorie spadají hry nebo aplikace zobrazující násilí mírně explicitnější povahy na smyšlených postavách nebo neexplicitní násilí vůči humanoidním postavám či zvířatům a rovněž mírně explicitnější nahotu a napodobování hazardních her. Neslušné výrazy použité v této kategorii musí být mírné a nesmí zahrnovat sprostá slova sexuálního charakteru.

16 PEGI 16

Toto hodnocení je použito, jakmile vyobrazení násilí nebo sexuálních činností dosáhne hranice, kdy vypadá stejně jako v reálném životě. Obsah aplikací s hodnocením 16 zahrnuje ostřejší nevhodné výrazy, podněcuje k užívání tabáku nebo drog a znázorňuje trestné činnosti.

18 PEGI 18

Klasifikace pro dospělé je použita v případě, že úroveň násilí dosáhne hranice, kdy znázorňuje hrubé násilí nebo zahrnuje prvky specifických typů násilí (bezdůvodné zabíjení, násilí páchané na bezbranných postavách nebo sexuálně motivované násilí). Může zahrnovat také explicitní sexuální obsah, diskriminaci nebo velebit užívání nezákonných drog.

Doporučen dohled DOPORUČEN DOHLED RODIČŮ

Aplikace vždy nemají předem daný obsah, který lze předem ohodnotit. Některé aplikace fungují jako portály (např. ke streamování obsahu) a nabízejí širokou, různorodou škálu obsahu, ze kterého si spotřebitel může vybírat. U těchto aplikací používáme ikonu doporučeného dohledu rodičů. Ta rodiče upozorňuje, že aplikace může poskytovat přístup k obsahu, který není vhodný pro děti, avšak zároveň může být k dispozici i jiný obsah, který pro příslušnou věkovou kategorii vhodný je. Záleží na výběru uživatele.

Další informace naleznete na webu organizace PEGI.

Německo

Hodnocení v Německu provádí organizace USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle).

Hodnocení Popis
0 Všechny věkové skupiny

Aplikace bez věkového omezení zahrnují obsah, před kterým není třeba chránit mladistvé. Mohou být zaměřeny přímo na děti a mládež, ale také na dospělé publikum. Do této kategorie spadají například softwarové nástroje, katalogy produktů nebo obslužné aplikace, stejně jako sociální sítě, na kterých je veškerý obsah vytvářený uživateli pečlivě kontrolován, filtrován či moderován.

6 USK: Od 6 let

Aplikace v této kategorii mohou obsahovat prvky, které nemusí být vhodné pro předškolní děti. Občas mohou nahánět strach a příležitostně obsahovat mírné nadávky nebo lehce erotické narážky. Případné násilí je vyobrazeno abstraktně a není nosným prvkem celého produktu. Hry v této kategorii mohou být stále považovány za rodinné, avšak obsahují více vzrušení a soutěživosti.

12 USK: Od 12 let

Aplikace z této kategorie mohou mít neblahý vliv na menší děti, protože mohou zahrnovat děsivé a lekavé prvky, explicitní výrazy, sexuální obsah a příležitostně také znázorňovat násilí. Hry z této kategorie mohou obsahovat mnohem více soutěživosti a hektičnosti. Připomínáme, že na sociálních sítích a v obsahu vytvářeném uživateli může být tento obsah předmětem ochrany mládeže.

16 USK: Od 16 let

Do této kategorie spadá realisticky vyobrazené násilí, zvýšený výskyt lekavých a děsivých prvků, časté používání explicitních výrazů a aplikace s erotickým či sexuálním zaměřením. Hry obvykle zahrnují ozbrojený zápas, nosný příběh a vojenské mise. Mezi žánry spadající do této kategorie patří mimo jiné také akční adventury, vojenské strategie a střílečky z vlastního pohledu.

18 USK: Od 18 let

Do kategorie od 18 let jsou aplikace nejčastěji zařazovány kvůli realistickému a explicitnímu znázornění násilí. Mohou do ní však být zařazeny i z jiných důvodů, například kvůli nezpochybnitelnému zobrazení užívání drog. Hry zařazené v této věkové kategorii se prakticky vždy vyznačují násilným herním konceptem, který ve většině herních úkolů hraje hlavní roli.

Další informace naleznete na webu USK.

Austrálie (pouze hry)

Hodnocení v Austrálii provádí organizace ACB (Australian Classification Board).

Pro hry v obchodě Google Play v Austrálii se používají následující hodnocení. Pro ostatní aplikace slouží hodnocení popsaná v kategorii Ostatní země.

Hodnocení Popis
G Obecné

Obsah má velmi slabý vliv.

Obsah s klasifikací Obecné je vhodný pro každého. Tyto produkty mohou obsahovat nevhodné prvky jako výrazy a témata se slabým vlivem. Některé počítačové hry s touto klasifikací však mohou zahrnovat obsah, který nemusí být vhodný pro děti.

PG Dohled rodičů

Obsah má slabý vliv.

Obsah počítačových her s klasifikací Dohled rodičů má obvykle slabý vliv, ale může zahrnovat obsah, který děti mate či rozrušuje, proto může být zapotřebí dohled rodičů nebo zákonných zástupců. Může obsahovat například nevhodné prvky jako výrazy a témata se slabým vlivem. Nedoporučujeme, aby bez dohledu rodičů nebo zákonných zástupců tento obsah sledovaly nebo hrály osoby mladší 15 let.

M Pro dospělé

Obsah má střední vliv.

Obsah počítačových her s klasifikací Pro dospělé má střední vliv a je doporučen pro osoby starší 15 let. Děti do 15 let k tomuto materiálu podle zákona smějí mít přístup, protože se jedná o doporučenou kategorii. Počítačové hry s touto klasifikací nicméně mohou obsahovat nevhodné prvky se středním vlivem, jako jsou násilí a nahota, které pro děti do 15 let nejsou doporučeny. Než se rodiče a zákonní zástupci rozhodnou, zda je obsah konkrétní počítačové hry vhodný pro jejich dítě, měli by si o ní zjistit další informace.

MA15 Omezené

Obsah má silný vliv.

Materiál s klasifikací Pro dospělé od 15 let zahrnuje obsah se silným vlivem a je právně omezen na osoby starší 15 let. Může obsahovat nevhodné prvky se silným vlivem, jako jsou sexuální scény nebo konzumace drog.

Před vypůjčením nebo zakoupením počítačové hry pro dospělé od 15 let může být příslušná osoba požádána o doložení věku. Děti mladší 15 let podle zákona nesmí materiál s touto klasifikací půjčovat ani kupovat, pokud nejsou v doprovodu rodiče nebo dospělé odpovědné osoby.

Osoba mladší 15 let musí být pod dohledem dospělé odpovědné osoby. Odpovědná osoba musí být starší 18 let.
R18 Omezené

Obsah má velmi silný vliv.

Materiál s klasifikací Od 18 let je zákonně omezen na dospělé osoby. Tento materiál může obsahovat nevhodné prvky s velmi silným vlivem, jako jsou sexuální scény nebo konzumace drog. Některý materiál s touto klasifikací může určitou část dospělých urážet. Před zakoupením, vypůjčením nebo sledováním počítačové hry pro dospělé od 18 let může být příslušná osoba požádána o doložení věku.

Další informace naleznete na webu ACB.

Brazílie

Hodnocení v Brazílii provádí organizace ClassInd.

Hodnocení Popis
L Všechny věkové skupiny

Tento obsah je neškodný dětem jakéhokoli věku. Může zahrnovat malé množství obsahu s velmi slabým vlivem, například komiksové násilí.

10 Od 10 let

Obsah s poměrně slabým vlivem především na menší děti. Může zahrnovat lehce nevhodné nadávky, zbraně, souboje bez krve, děsivé scény, zmínky o tabáku nebo alkoholu a lékařské využití ilegálních drog.

12 Od 12 let

Obsah se slabým vlivem. Může zahrnovat nadávky, dialogy o sexu nebo narážky na sex, poranění, krvácení a konzumaci tabáku či alkoholu.

14 Od 14 let

Obsah se středním vlivem. Může zahrnovat smrt, erotické scény, nahotu a důsledky konzumace ilegálních drog.

16 Od 16 let

Obsah se středním vlivem. Může zahrnovat hojné násilí, krveprolití, mrzačení, mučení, sexuální styky a konzumaci ilegálních drog.

18 Od 18 let

Obsah se silným vlivem. Může zahrnovat sadismus, krutost, velebení drog či násilí nebo podněcování k těmto činnostem a explicitní sexuální styky.

Další informace naleznete na webu ClassInd.

Jižní Korea

Pouze hry

Systém hodnocení obsahu v Jižní Koreji je schválen komisí GRAC.

Poznámka: Hry mohou nadále mít dřívější hodnocení na Google Play, které se v Koreji používá pro jiný obsah než hry. Aby byla hra ohodnocena podle níže uvedeného systému, vývojář musí ve službě Play Console vyplnit nový dotazník.

Hodnocení Popis

Pro všechny

Tituly s hodnocením Pro všechny zahrnují obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Od 12 let

Tituly s hodnocením Od 12 let zahrnují obsah vhodný pro uživatele od 12 let.

Od 15 let

Tituly s hodnocením Od 15 let zahrnují obsah vhodný pro uživatele od 15 let.

Od 18 let

Tituly s hodnocením Od 18 let zahrnují obsah vhodný pro uživatele od 18 let.

Další informace naleznete na webu GRAC.

Jiný obsah než hry

Systém hodnocení obsahu (kromě her) v Jižní Koreji vychází ze systému hodnocení služby Google Play.

Hodnocení Popis
3

Od 3 let

Obecně vhodné pro veškeré publikum. Upozorňujeme, že aplikace s tímto hodnocením nemusejí být navrženy konkrétně pro děti.

7

Od 7 let

Nemusí být vhodné pro děti mladší sedmi let. Upozorňujeme, že aplikace s tímto hodnocením nemusejí být navrženy konkrétně pro děti.

12

Od 12 let

Nemusí být vhodné pro děti mladší 12 let.

16

Od 16 let

Nemusí být vhodné pro děti mladší 16 let.

18

Od 18 let

Není vhodné pro děti. 

 

Ostatní země

Hodnocení v ostatních zemích provádí organizace IARC (International Age Rating Coalition).

Hodnocení Popis
3

Od 3 let

Vhodné pro všechny věkové skupiny. Určité množství násilí v komickém nebo fantastickém kontextu je přijatelné. Vulgární mluva není dovolena.

7

Od 7 let

Může obsahovat scény nebo zvuky, které pro děti mohou být děsivé. Mírné násilí (předpokládané nebo nerealistické) je povoleno.

12

Od 12 let

Je povoleno násilí s fantastickými bytostmi nebo neexplicitní násilí s postavami, které vypadají jako lidé nebo zvířata. Také je povolena neexplicitní nahota, mírně vulgární mluva a simulované hazardní hraní. Vulgarismy sexuální povahy však povoleny nejsou.

16

Od 16 let

Je povoleno realistické násilí, sexuální aktivita, vulgární jazyk, používání tabáku a drog a vyobrazení nezákonných aktivit.

18

Od 18 let

Je povoleno explicitní násilí (včetně násilí bez motivu a násilí vůči bezbranným postavám) a sexuální násilí. Může zahrnovat také explicitní sexuální obsah, akty diskriminace nebo velebit užívání nezákonných drog.

Další informace naleznete na stránkách IARC.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory