Granska appbehörigheter på Android 5.1 eller tidigare

Innan du laddar ned en app på Google Play (på enheter med Android 5.1 eller tidigare) kan det hända att du måste ge appen behörighet att komma åt specifika funktioner eller uppgifter på enheten. Detta kallas behörighetsgrupper.

Tips! Du kan kontrollera vilken version av Android som används på enheten genom att öppna appen Inställningar Appen Inställningar. Sedan klickar du på System följt av Om telefonen eller Om surfplattan.

Granska behörigheter på nedladdningsskärmar för appar

På Google Play visas vilka behörighetsgrupper en app har åtkomst till. Med hjälp av dessa uppgifter kan du avgöra om du vill installera appen eller inte.

De flesta viktiga behörighetsgrupper visas på alla nedladdningsskärmar. Om du vill se en fullständig lista över behörigheter som en app har åtkomst till på enheten följer du anvisningarna nedan under Visa alla behörigheter för en specifik app.

När du har tillåtit att en app får åtkomst till en behörighetsgrupp kan appen använda alla enskilda behörigheter som ingår i den gruppen. Du behöver inte godkänna uppdateringar manuellt av enskilda behörigheter som tillhör en behörighetsgrupp som du redan har godkänt.

Ytterligare appsäkerhet på Google Play

Appar på Google Play måste även följa Google Plays policyer. Google tar bort appar som bryter mot dessa policyer. Google har även system som analyserar nya och befintliga appar samt utvecklarkonton som ger användare skydd mot potentiellt skadlig programvara.

Visa alla behörigheter för en specifik app

Du kan granska enskilda behörigheter och grupper som används i den senaste versionen av en app som är tillgänglig i Google Play Butik.

Det här gäller för appar du inte har laddat ned

Använd appen Play Butik. Gör så här:

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Öppna informationssidan för en app.
 3. Tryck på Behörighetsinformation under Utvecklare.

Det här gäller för appar du har laddat ned

Använd appen Inställningar på enheten.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar eller Apphanteraren (detta kan variera mellan enheter).
 3. Välj en app.
 4. Rulla ned till Behörigheter.

Definitioner av behörighetsgrupper

Välj någon av grupperna nedan om du vill veta mer om vad som ingår i den aktuella gruppen. Behörigheter som inte ingår i en behörighetsgrupp visas som Övriga.

Obs! Hur behörigheter fungerar i Androids operativsystem kan ändras med tiden, till exempel när det handlar om att lägga till eller omklassificera vissa behörigheter.

Köp i appen

I en app kan du bli ombedd att göra ett köp i appen.

Enhets- och apphistorik

En app kan göra en eller flera av följande saker:

 • läsa känslig loggdata
 • hämta systemets interna status
 • läsa dina bokmärken och din historik på webben
 • hämta appar som körs.
Inställningar för mobildata

En app kan använda inställningar som styr din mobildataanslutning och eventuellt data som du tar emot.

Identitet

En app kan använda ditt konto och/eller profilinformation på din enhet. Åtkomst till identitet kan innebära att

 • hitta konton på enheten
 • läsa ditt eget kontaktkort (exempel: namn och kontaktuppgifter)
 • ändra ditt eget kontaktkort
 • lägga till eller ta bort konton.
Kontakter

Kontakter på enheterna kan användas av en app. Detta innebär att appen kan läsa och ändra dina kontakter.

Kalender

Kalenderuppgifterna i enheten kan användas av en app. Detta innebär att appen kan

 • läsa kalenderuppgifter plus konfidentiell information
 • lägga till eller ändra kalenderhändelser och skicka e-post till gäster utan ägarens kännedom.
Plats

Enhetens plats kan användas av en app. Åtkomst till platsen kan omfatta

 • ungefärlig position (nätverksbaserad)
 • exakt position (GPS- och nätverksbaserad)
 • åtkomst till extra kommandon för platsleverantör
 • GPS-åtkomst.
Sms

Enhetens tjänst för textmeddelanden (sms) och/eller multimediemeddelanden (mms) kan användas av en app. Den här gruppen kan innehålla möjligheten att använda text-, bild- eller videomeddelanden.

Viktigt! Beroende på vilket abonnemang du har kan det hända att operatören tar betalt för sms eller mms. Åtkomst till sms kan innebära möjlighet att

 • ta emot sms
 • läsa dina textmeddelanden (sms eller mms)
 • ta emot textmeddelanden (mms, som ett bild- eller videomeddelande)
 • redigera dina textmeddelanden (sms eller mms)
 • skicka sms, vilket kan kosta dig pengar
 • ta emot textmeddelanden (WAP)
Telefon

Mobilen och/eller dess samtalshistorik kan användas av en app. Beroende på vilket abonnemang du har kan det hända att operatören tar betalt för telefonsamtal. Åtkomst till mobilen kan innebära möjlighet att

 • ringa telefonnummer direkt, vilket kan kosta dig pengar
 • skriva en samtalslogg (exempel: samtalshistorik)
 • läsa samtalslogg
 • omdirigera utgående samtal
 • ändra mobilens status
 • ringa samtal utan din medverkan.
Foton/media/filer

Filer eller data som har lagrats på enheten kan användas av en app. Åtkomst till foton/media/filer kan innebära möjlighet att

 • läsa innehåll på USB-enheten (exempel: SD-kort)
 • ändra eller ta bort innehåll på USB-enheten
 • formatera extern lagringsenhet
 • ansluta eller ta bort extern lagringsenhet.
Kamera

Enhetens kamera kan användas av en app. Åtkomst till kameran kan innebära möjlighet att

 • ta bilder 
 • spela in video
Mikrofon

Enhetens mikrofon kan användas av en app. Åtkomst till mikrofonen kan innebära möjlighet att spela in ljud.

Wi-Fi-anslutningsinformation

En app får tillgång till information om enhetens Wi-Fi-anslutning, till exempel Wi-Fi-nätverkets aktiveringsstatus och namnen på anslutna enheter. Tillgången till information om Wi-Fi-anslutningen kan omfatta möjligheten att visa Wi-Fi-anslutningar.

Obs! Eftersom appar normalt sett har åtkomst till internet visas bara behörighetsgruppen för Wi-Fi-anslutning på nedladdningsskärmen när du installerar en app. Behörigheten för fullständig internetåtkomst visas inte längre på nedladdningsskärmen för appar. Du kan däremot alltid se den fullständiga listan över behörigheter genom att följa anvisningarna ovan i avsnittet Visa alla behörigheter för en specifik app.

Information om Bluetooth-anslutning

En app kan styra Bluetooth på enheten, inklusive att sända till eller hämta information om Bluetooth-enheter i närheten.

Sensor-/aktivitetsdata för smarta accessoarer

Tillåter att appen får åtkomst till data från sensorer på smarta accessoarer, till exempel pulsmätare. Kan ta emot periodiska uppdateringar om fysisk aktivitetsnivå.

Enhets-id och samtalsinformation

En app kan ha åtkomst till enhetens id, telefonnummer, information om pågående samtal och numret som är kopplat till samtalet. Enhets-id och samtalsinformation kan omfatta tillgång till mobilens status och identitet.

Annat

En app kan använda anpassade inställningar som enhetens tillverkare tillhandahåller eller appspecifika behörigheter.

Obs! Om en behörighet i gruppen Övriga läggs till i en app ombeds du granska ändringen innan du laddar ned en uppdatering.

Övrig åtkomst kan innebära möjlighet att

 • läsa ditt sociala flöde (i vissa sociala nätverk)
 • skriva i ditt sociala flöde (i vissa sociala nätverk)
 • komma åt flöden som du prenumererar på.

Alla behörigheter i gruppen Övriga visas i Play Butik, inklusive sådana som inte visades på appens nedladdningsskärm.

Styra behörigheter som du godkänner vid appuppdateringar

När en app uppdateras kan det hända att det har skett ändringar i behörighetsgruppen för den aktuella appen.

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar

Behörighetsgrupper som du redan har godkänt för appen: Dessa behörigheter behöver inte granskas eller godkännas igen.

Nya behörighetsgrupper för appen: Om appen kräver åtkomst till nya behörigheter eller behörigheter i gruppen Övriga uppmanas du att uppdatera även om du har aktiverat automatiska uppdateringar.

Om du vill granska varje uppdatering manuellt kan du inaktivera automatiska uppdateringar via anvisningarna nedan. Det går även att visa behörigheter för specifika appar med hjälp av stegen ovan.

Inaktivera automatiska uppdateringar

Om du vill uppdatera appar manuellt och godkänna uppdateringar av enskilda behörigheter inaktiverar du automatiska uppdateringar.

Inaktivera automatiska uppdateringar för specifika appar

 1. Öppna Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Mina appar och spel.
 3. Välj en app.
 4. Tryck på Mer Mer.
 5. Stäng av Aktivera automatisk uppdatering.

Inaktivera automatiska uppdateringar för alla appar

 1. Öppna Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar.
 3. Tryck på Uppdatera appar automatiskt följt av Uppdatera inte appar automatiskt följt av Klar.

Relaterade artiklar

Om enhetens operativsystem är Android 6.0 eller senare läser du Styra appbehörigheter. Där finns mer information om hur du ändrar enskilda behörigheter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt