Rakenduse lubade ülevaatamine operatsioonisüsteemis Android 5.1 ja vanemates versioonides

Enne Google Playst rakenduse allalaadimist (seadmesse, milles kasutatakse operatsioonisüsteemi Android 5.1 või vanemat versiooni) võib olla vajalik seadmes rakendusele loa andmine juurdepääsuks teatud funktsioonidele või teabele. Selliseid lube nimetatakse lubade gruppideks.

Nõuanne. Oma seadmes kasutatava Androidi versiooni leidmiseks avage seadme rakendus Seaded Rakendus Seaded. Seejärel puudutage valikuid Süsteem ja seejärel Teave telefoni kohta või Teave tahvelarvuti kohta.

Lubade ülevaatamine rakenduste allalaadimiskuvadel

Google Play näitab, millistele lubade gruppidele rakendus juurde pääseb. Selle teabe abil saate otsustada, kas soovite rakenduse installida.

Kõige olulisemaid lubade gruppe näete igal allalaadimiskuval. Kui soovite näha täielikku loendit lubadest, millele rakendusel on teie seadmes juurdepääs, järgige allolevas jaotises „Teatud rakenduse kõikide lubade vaatamine” olevaid juhiseid.

Kui olete andnud rakendusele juurdepääsu lubade grupile, võib rakendus kasutada kõiki grupis olevaid üksikuid lube. Juba kinnitatud lubade gruppi kuuluvate üksikute lubade värskendusi pole vaja käsitsi kinnitada.

Täiendav rakenduse turvalisus Google Plays

Google Plays olevad rakendused peavad järgima ka Google Play eeskirju. Google eemaldab rakendused, mis rikuvad neid eeskirju. Googleʼil on ka süsteemid, mis analüüsivad uusi ja olemasolevaid rakendusi koos arendajate kontodega, et kaitsta kasutajaid potentsiaalselt ohtliku tarkvara eest.

Teatud rakenduse kõikide lubade vaatamine

Üle saab vaadata konkreetsed load ja grupid, mida Google Play poes saadaolev rakenduse uusim versioon kasutab.

Rakenduste puhul, mida te pole veel alla laadinud

Kasutage Play poe rakendust.

 1. Avage Play poe rakendus Google Play.
 2. Minge rakenduse üksikasjade lehele.
 3. Puudutage jaotises „Arendaja” valikut Loa üksikasjad.

Rakenduste puhul, mille olete juba alla laadinud

Kasutage oma seadme rakendust Seaded.

 1. Avage oma seadmes seadme rakendus Seaded Rakendus Seaded.
 2. Puudutage valikut Rakendused või Rakenduste haldur (see võib seadmest olenevalt erineda).
 3. Valige rakendus.
 4. Kerige alla valikuni „Load”.

Lubade grupi definitsioonid

Valige üks allolevatest gruppidest, et saada lisateavet selle kohta, mis on sellesse lubade gruppi kaasatud. Kõik load, mis ei kuulu lubade gruppi, kuvatakse grupis „Muu”.

Märkus. Aja jooksul võib Androidi operatsioonisüsteem muuta viisi, kuidas load töötavad (sh võidakse teatud lube lisada või need ümber klassifitseerida).

Rakendusesisesed ostud

Rakendus võib teil paluda teha oste rakenduse sees.

Seadme ja rakenduse ajalugu

Rakendus võib teha üht või mitut järgmist toimingut.

 • Tundlike logiandmete lugemine
 • Süsteemi siseoleku otsimine
 • Veebijärjehoidjate ja -ajaloo lugemine
 • Töötavate rakenduste toomine
Mobiilse andmeside seaded

Rakendus võib kasutada seadeid, mis juhivad mobiilset andmesideühendust ja potentsiaalselt vastu võetavaid andmeid.

Identiteet

Rakendus võib seadmes kasutada konto- ja/või profiiliteavet. Juurdepääs identiteedile võib sisaldada allolevaid võimalusi.

 • Seadmest kontode leidmine
 • Enda kontaktkaardi lugemine (nt nimi ja kontaktteave)
 • Kontaktkaardi muutmine
 • Kontode lisamine või eemaldamine
Kontaktid

Rakendus saab kasutada seadme kontakte, sh võib see kontakte lugeda ja muuta.

Kalender

Rakendus saab kasutada seadme kalendriteavet, mis võib pakkuda järgmiseid võimalusi.

 • Kalendrisündmuste ja konfidentsiaalse teabe lugemine
 • Kalendrisündmuste lisamine või muutmine ja omaniku teadmata külastajatele meilide saatmine
Asukoht

Rakendus võib kasutada seadme asukohta. Juurdepääs asukohale võib sisaldada järgmist.

 • Ligikaudne asukoht (võrgupõhine)
 • Täpne asukoht (GPS- ja võrgupõhine)
 • Juurdepääs asukohapakkuja lisakäskudele
 • GPS-juurdepääs
SMS

Rakendus võib kasutada seadme tekstsõnumite (SMS) ja/või multimeediumsõnumite (MMS) teenust. See grupp võib sisaldada võimalust kasutada tekst-, pilt- või videosõnumeid.

Tähtis. Paketist olenevalt võib operaator tekst- või multimeediumsõnumite eest tasu võtta. SMS-juurdepääs võib sisaldada järgmiseid võimalusi.

 • Tekstsõnumite (SMS) vastuvõtmine
 • Tekstsõnumite (SMS või MMS) lugemine
 • Tekstsõnumite (MMS, nagu pilt- või videosõnumi) vastuvõtmine
 • Tekstsõnumite (SMS või MMS) muutmine
 • SMS-sõnumite saatmine; see võib olla tasuline
 • Tekstsõnumite vastuvõtmine (WAP)
Telefon

Rakendus võib kasutada teie telefoni ja/või selle kõneajalugu. Paketist olenevalt võib operaator telefonikõnede eest tasu võtta. Juurdepääs telefonile võib sisaldada järgmiseid võimalusi.

 • Telefoninumbritele helistamine; see võib olla tasuline
 • Kõnelogi (nt kõneajaloo) kirjutamine
 • Kõnelogi lugemine
 • Väljuvate kõnede ümbersuunamine
 • Telefoni oleku muutmine
 • Telefonikõnede tegemine teie sekkumiseta
Fotod/meedia/failid

Rakendus võib kasutada seadmesse salvestatud faile või andmeid. Juurdepääs fotodele/meediale/failidele võib sisalda järgmisi võimalusi.

 • USB-salvestusruumi (nt SD-kaardi) sisu lugemine
 • USB-salvestusruumi sisu muutmine või kustutamine
 • Välismälu vormindamine
 • Välismälu paigaldamine või eemaldamine
Kaamera

Rakendus võib kasutada seadme kaamerat. Juurdepääs kaamerale võib sisaldada järgmisi võimalusi.

 • Piltide jäädvustamine 
 • Video salvestamine
Mikrofon

Rakendus võib kasutada seadme mikrofoni. Juurdepääs mikrofonile võib sisaldada võimalust salvestada heli.

WiFi-ühenduse teave

Rakendusel võib olla juurdepääs seadme WiFi-ühenduse teabele (näiteks ühendatud seadme(te) nime(de)le ja siis, kui WiFi on sisse lülitatud). Juurdepääs WiFi-ühenduse teabele võib sisaldada ka võimalust vaadata WiFi-ühendusi.

Märkus. Kuna rakendustel on tavaliselt juurdepääs Internetile, näete rakenduse installimisel allalaadimiskuval ainult WiFi-ühenduse teabe lubade gruppi. Rakendused ei kuva enam allalaadimiskuval luba „Täielik juurdepääs Internetile”, kuid saate alati vaadata lubade täielikku loendit, kui järgite ülalolevas jaotises „Teatud rakenduse kõikide lubade vaatamine” olevaid juhiseid.

Bluetoothi ühenduse teave

Rakendus saab juhtida teie seadme Bluetoothi, sh ülekannet ja läheduses olevate Bluetooth-seadmete kohta teabe hankimist.

Kaasaskantavad andurid / tegevuste andmed

Lubab rakendusel hankida juurdepääsu kaasaskantavatele anduritele (nt pulsikellad). Rakendus võib saada perioodiliselt värskendusi füüsilise aktiivsuse tasemete kohta.

Seadme ID ja kõneteave

Rakendusel on juurdepääs seadme ID-le/ID-dele, telefoninumbrile, teabele, kas teil on kõne pooleli, ja kõnega ühenduses olevale numbrile. Seadme ID ja kõneteave võivad sisaldada võimalust lugeda telefoni olekut ning identiteeti.

Muu

Rakendus võib kasutada seadme tootja kohandatud seadeid või rakendusepõhiseid lube.

Tähtis. Kui rakendus lisab loa, mis on grupis „Muu”, palutakse teil alati enne värskenduse allalaadimist muudatus üle vaadata.

Muud juurdepääsud võivad sisaldada järgmiseid võimalusi.

 • Suhtlusvoo lugemine (mõnes sotsiaalvõrgustikus)
 • Suhtlusvoosse kirjutamine (mõnes sotsiaalvõrgustikus)
 • Juurdepääs tellitud voogudele

Näete Play poes kõiki grupis „Muu” olevaid lube, sh neid, mida ei kuvatud rakenduse allalaadimiskuval.

Rakenduse värskendamisel kinnitatud lubade haldamine

Rakenduse värskendamisel võidakse selle rakenduse lubade gruppi muuta.

Kui automaatsed värskendused on sisse lülitatud

Lubade grupid, millega olete selle rakenduse puhul juba nõustunud: te ei pea neid lube enam üle vaatama ega nendega nõustuma.

Rakenduse uued lubade grupid: kui rakendusel on vaja juurdepääsu uutele lubadele või lubadele grupis „Muu”, palutakse teil värskendus kinnitada ka siis, kui olete seadistanud automaatsed värskendused.

Kui eelistate iga värskenduse käsitsi üle vaadata, soovite võib-olla automaatse värskendamise allolevate juhiste abil välja lülitada. Ülalolevate toimingute abil saate alati vaadata ka teatud rakenduste lube.

Automaatse värskendamise väljalülitamine

Kui soovite rakendusi käsitsi värskendada ja lubade värskendustega individuaalselt nõustuda, saate automaatse värskendamise välja lülitada.

Teatud rakenduste automaatse värskendamise väljalülitamine

 1. Avage Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja seejärel Minu rakendused ja mängud.
 3. Valige rakendus.
 4. Puudutage valikut Rohkem Rohkem.
 5. Lülitage valik Luba automaatne värskendamine välja.

Kõikide rakenduste automaatse värskendamise väljalülitamine

 1. Avage Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja seejärel Seaded.
 3. Puudutage valikuid Rakenduste automaatne värskendamine ja seejärel Ära värskenda rakendusi automaatselt ja seejärel Valmis.

Seotud artiklid

Kui teie seade kasutab operatsioonisüsteemi Android 6.0 või uuemat versiooni, avage lisateabe saamiseks jaotis Rakenduse lubade haldamine ja vaadake, kuidas saate üksikuid lube muuta.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Android Arvuti

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse