Kontrola oprávnění aplikací v zařízeních se systémem Android verze 5.9 a nižší

Než si na Google Play budete moci stáhnout aplikaci (v zařízeních se systémem Android verze 5.9 a nižší), obvykle jí bude potřeba udělit oprávnění k přístupu k určitým funkcím nebo údajům ve vašem zařízení (tzv. skupinám oprávnění).

Tip: Chcete-li zjistit, jakou verzi Androidu v zařízení máte, přejděte do NastaveníNastavenía pakInformace o telefonu nebo Informace o tabletu.

Poznámka: Tyto informace se netýkají okamžitých aplikací Android. Prohlédněte si oprávnění okamžitých aplikací Android.

Kontrola oprávnění na obrazovce stažení aplikace

Služba Google Play vás informuje, k jakým skupinám oprávnění bude mít aplikace přístup. Na základě toho se můžete rozhodnout, zda aplikaci chcete nainstalovat.

Nejdůležitější skupiny oprávnění se zobrazí na každé obrazovce stažení. Chcete-li zobrazit úplný seznam oprávnění, která aplikace v zařízení získá, postupuje podle pokynů v sekci Zobrazení všech oprávnění konkrétní aplikace níže.

Jakmile aplikaci povolíte přístup ke skupině oprávnění, bude moci používat kterékoli z oprávnění, která jsou součástí skupiny. Aktualizace jednotlivých oprávnění patřících do schválené skupiny nebude nutné ručně schvalovat.

Další zabezpečení aplikací na Google Play

Aplikace na Google Play musejí splňovat zásady služby Google Play. Aplikace, u kterých bude zjištěno porušení těchto zásad, společnost Google odstraní. Aby společnost Google ochránila uživatele před potenciálně škodlivým softwarem, používá také systémy, které nové i stávající aplikace analyzují.

Zobrazení všech oprávnění konkrétní aplikace

Jednotlivá oprávnění a skupiny oprávnění používané nejnovější verzí aplikace dostupné v Obchodu Google Play zobrazíte takto:

Aplikace, které jste dosud nestáhli

Pokud jste použili aplikaci Obchod Play, postupujte následovně:

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Přejděte na stránku podrobností aplikace.
 3. V sekci Vývojář klepněte na Podrobnosti oprávnění.

Stažené aplikace

Použijte aplikaci Nastavení v zařízení

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace nebo Správce aplikací (tato možnost se liší podle zařízení).
 3. Vyberte aplikaci.
 4. Přejděte dolů do sekce Oprávnění.

Definice skupin oprávnění

Kliknutím na skupinu níže zobrazíte jednotlivá oprávnění zahrnutá do této skupiny. Oprávnění, která nespadají do žádné skupiny, naleznete ve skupině Ostatní.

Poznámka: Způsob fungování oprávnění se v operačním systému Android může změnit: mohou být přidána nová oprávnění a klasifikace některých stávajících oprávnění se může změnit.

Nákupy v aplikaci

Aplikace vás může požádat, abyste provedli nákup v aplikaci.

Historie zařízení a aplikací

Aplikace má přístup k následujícím údajům a akcím:

 • čtení citlivých dat v protokolech,
 • načtení interního stavu systému,
 • čtení webových záložek a historie,
 • načtení spuštěných aplikací.
Nastavení mobilních dat

Aplikace může používat nastavení, která řídí mobilní datové připojení, případně také přijímaná data.

Identita

Aplikace může používat váš účet a profilové informace v zařízení. Přístup k identitě může aplikaci umožňovat následující akce:

 • vyhledávání účtů v zařízení,
 • čtení vlastní vizitky (např. jméno a kontaktní údaje),
 • úprava vlastní vizitky,
 • přidání nebo odebrání účtů.
Kontakty

Aplikace může používat kontakty v zařízení, což může zahrnovat i čtení a úpravu kontaktů.

Kalendář

Aplikace může používat informace z kalendáře vašeho zařízení, což může zahrnovat oprávnění k následujícím akcím:

 • čtení událostí kalendáře a důvěrných informací,
 • přidávání a úprava události kalendáře a odesílání e-mailů bez vědomí vlastníka.
Poloha

Aplikace může používat údaje o poloze zařízení. Přístup k poloze zahrnuje přístup k následujícím údajům:

 • přibližná poloha (pomocí sítě),
 • přesná poloha (pomocí GPS a sítě),
 • další příkazy poskytovatele polohy,
 • GPS.
Poslat SMS

Aplikace v zařízení může používat služby pro textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy. Tato skupina může zahrnovat oprávnění používat zprávy ve formátu textu, obrázků i videa.

Důležité: V závislosti na vašem tarifu může váš operátor textové a multimediální zprávy zpoplatnit. Přístup k SMS může aplikaci umožňovat následující akce:

 • příjem textových zpráv (SMS),
 • čtení textových zpráv (SMS nebo MMS),
 • příjem multimediálních zpráv (MMS, například ve formátu obrázku nebo videa),
 • úprava textových zpráv (SMS nebo MMS),
 • odesílání zpráv SMS (může být zpoplatněno),
 • příjem textových zpráv (WAP).
Telefon

Aplikace může používat telefon a jeho historii volání. V závislosti na vašem tarifu může váš operátor hovory zpoplatnit. Přístup k telefonu může umožňovat následující akce:

 • přímé volání na telefonní čísla (může být zpoplatněno),
 • zápis do seznamu hovorů (např. historie volání),
 • čtení seznamu hovorů,
 • přesměrování odchozích hovorů,
 • změna stavu telefonu,
 • uskutečňování hovorů bez vašeho podnětu.
Fotky/média/soubory

Aplikace může používat data uložená v zařízení. Přístup k fotkám, médiím a souborům může umožňovat následující akce:

 • čtení obsahu úložiště USB (např. SD karty),
 • úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB,
 • formátování externího úložiště,
 • připojení a odpojení externího úložiště.
Fotoaparát

Aplikace může používat fotoaparát zařízení. Přístup k fotoaparátu může umožňovat následující akce:

 • pořizování fotografií a videí,
 • nahrávání videa.
Mikrofon

Aplikace může používat mikrofon zařízení. Přístup k mikrofonu může umožňovat nahrávání zvuku.

Informace o připojení Wi-Fi

Aplikace má přístup k informacím o připojení zařízení k síti Wi-Fi, například zda je připojení Wi-Fi zapnuto a jaké jsou názvy připojených zařízení. Přístup k informacím o připojení Wi-Fi může umožňovat také zobrazení těchto připojení.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že aplikace dnes běžně používají internet, skupina oprávnění Informace o připojení Wi-Fi se na obrazovce stažení zobrazí pouze při instalaci aplikace. Oprávnění Plný přístup k internetu se na obrazovce stažení již nezobrazuje. Úplný seznam oprávnění můžete kdykoli zobrazit podle pokynů v sekci Zobrazení všech oprávnění konkrétní aplikace výše.

Informace o připojení Bluetooth

Aplikace může ovládat rozhraní Bluetooth v zařízení, což zahrnuje možnost vysílání a shromažďování informací o zařízeních Bluetooth v okolí.

Data nositelných zařízení (senzory a aktivita)

Poskytuje aplikaci přístup k datům ze senzorů nositelných zařízení, jako jsou snímače tepu. Aplikace může pravidelně přijímat data o úrovních fyzické aktivity.

ID zařízení a informace o hovorech

Aplikace má přístup k ID zařízení, telefonnímu číslu, informaci o tom, zda právě voláte, a číslu, se kterým probíhá hovor. ID zařízení a informace o hovorech mohou zahrnovat oprávnění ke čtení stavu a identity telefonu.

Jiné důvody

Aplikace může používat vlastní nastavení od výrobce vašeho zařízení nebo oprávnění pro konkrétní aplikace.

Důležité: Pokud aplikace přidá oprávnění ze skupiny Ostatní, budete před stažením aktualizace vždy požádáni, abyste tuto změnu zkontrolovali.

Ostatní přístup může zahrnovat následující oprávnění:

 • čtení vašeho streamu na sociálních sítích (v některých sociálních sítích),
 • zápis do vašeho sociálního streamu (v některých sociálních sítích),
 • přístup k odebíraným zdrojům.

Všechna oprávnění ze skupiny Ostatní budou uvedena v Obchodu Play, a to včetně těch, která se nezobrazila na obrazovce stažení aplikace.

Kontrola schválených oprávnění při aktualizaci aplikace

Když se aplikace aktualizuje, může u ní dojít ke změnám skupin oprávnění.

Pokud máte zapnuté automatické aktualizace, platí následující:

Skupiny oprávnění, které jste u příslušné aplikace přijali: Tato oprávnění nebude nutné kontrolovat a přijímat znovu.

Nové skupiny oprávnění příslušné aplikace: Pokud aplikace potřebuje přístup k jednomu či více dalších oprávnění ve skupině Ostatní, budete požádáni o přijetí aktualizace, a to i když jste nastavili automatické aktualizace.

Pokud dáváte přednost ruční kontrole jednotlivých aktualizací, můžete automatické aktualizace vypnout podle pokynů níže. Oprávnění jednotlivých aplikací můžete kdykoli zobrazit podle postupu výše.

Vypnutí automatických aktualizací

Pokud aplikace chcete aktualizovat ručně a ručně přijímat jednotlivé aktualizace oprávnění, můžete automatické aktualizace vypnout.

Vypnutí automatických aktualizací u konkrétních aplikací

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídkaa pakMoje aplikace a hry.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. Klepněte na ikonu možností Možnosti.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Autom. aktualizace (pokud je zaškrtnuté).

Vypnutí automatických aktualizací u všech aplikací

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídkaa pakNastavenía pakAutomatické aktualizacea pakNeaktualizovat aplikace automaticky.

Související články

Pokud máte v zařízení systém Android 6.0 nebo novější, informace o tom, jak změnit jednotlivá oprávnění, naleznete v článku Nastavení oprávnění aplikací.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?