สิทธิ์ของ "ผู้เล่นใกล้เคียง"

Google จะใช้ข้อมูลตำแหน่ง ไมโครโฟน บลูทูธ ลำโพง และ Wi-Fi ของคุณ เมื่อคุณค้นหาผู้เล่นใกล้เคียง ผู้เล่นคนอื่นๆ ที่กำลังค้นหาผู้เล่นใกล้เคียงของเกมเดียวกันจะค้นหาคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ฟีเจอร์ Nearby เข้าถึงผู้เล่นที่อยู่ใกล้ๆ 

"ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจเปิดเทคโนโลยีต่อไปนี้ไว้ชั่วคราว (แม้ว่าจะมีการปิดอยู่ก็ตาม) เพื่อเผยแพร่และตรวจหาข้อมูลที่มีอยู่

 • เสียง: "ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจทำให้อุปกรณ์ปล่อยโทเค็นเสียงออกมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีอยู่และ/หรือเปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์เพื่อตรวจจับโทเค็นนี้ อุปกรณ์ของคุณอาจเก็บบัฟเฟอร์สั้นๆ ของเสียงแวดล้อมไว้ด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการส่งเสียงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google โดยการตรวจจับโทเค็นจะเกิดขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ คุณไม่ควรใช้ "ผู้เล่นใกล้เคียง" ในจุดที่ห้ามไม่ให้บันทึกเสียง
 • บลูทูธ (รวมถึงบลูทูธพลังงานต่ำ): "ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจใช้ข้อมูลบลูทูธของอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่โทเค็นที่ไม่ซ้ำและ/หรือเพื่อสแกนหาอุปกรณ์ใกล้ๆ เพื่อตรวจหาโทเค็นนี้และ/หรืออุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ โดยอาจทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
  • เปิดบลูทูธไว้ชั่วคราว แม้ว่าคุณจะปิดไว้ก็ตาม
  • เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธชั่วคราว
  • สแกนหาจุดเชื่อมต่อใกล้เคียงและส่งข้อมูลการสแกนไปยัง Google
  "ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลบลูทูธบางอย่างต่อสาธารณะ เช่น ที่อยู่ MAC ของบลูทูธในอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้การตรวจจับในระยะใกล้เป็นไปโดยสะดวก
 • Wi-Fi (รวมถึง Wi-Fi Direct): "ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจใช้ข้อมูล Wi-Fi ของอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่โทเค็นที่ไม่ซ้ำกัน และ/หรือสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียงเพื่อตรวจจับโทเค็นนี้และ/หรืออุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ โดยอาจทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
  • เปิด Wi-Fi ไว้ชั่วคราว แม้ว่าคุณจะปิดไว้ก็ตาม
  • เปลี่ยนชื่อเครือข่ายของอุปกรณ์ (SSID) ชั่วคราว (Wi-Fi Direct และ/หรือฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา/จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
  • สแกนหาจุดเชื่อมต่อใกล้เคียงและส่งข้อมูลการสแกนไปยัง Google
  "ผู้เล่นใกล้เคียง" อาจแชร์หรือเปิดเผยข้อมูล Wi-Fi บางอย่างต่อสาธารณะ เช่น ที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้ตรวจหาในระยะใกล้ได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว