Oprávnění funkce Hráči v okolí

Google při vyhledávání hráčů v okolí využívá vaši polohu, mikrofon, Bluetooth, reproduktor a Wi-Fi. Může vás nalézt jakýkoli hráč, který vyhledává hráče v okolí a má spuštěnou stejnou hru. Přečtěte si, jak služba Nabízku vyhledává hráče v okolí

Funkce Hráči v okolí může dočasně zapnout následující technologie (a to i když jsou vypnuté) za účelem vyslání informace o vaší přítomnosti a zjištění informací o přítomnosti dalších hráčů:

 • Zvuk: Funkce Hráči v okolí může vašemu zařízení dát pokyn, aby vyslalo zvukový signál a informovalo tak o vaší přítomnosti. Zároveň může zapnout mikrofon vašeho zařízení za účelem zjištění tohoto signálu. Zařízení také může pořídit krátký záznam zvuků ve vašem okolí. Tento záznam nebude odeslán na servery Google – ke zjištění zvukového signálu dochází přímo v zařízení. Funkci Hráči v okolí nepoužívejte v případech, kdy je pořizování zvukových záznamů zakázáno.
 • Bluetooth (včetně Bluetooth Low Energy): Funkce Hráči v okolí používá informace o rozhraní Bluetooth ve vašem zařízení za účelem vyslání jedinečného signálu, zjištění zařízení v okolí, která také vysílají tento signál, a ke zjištění dalších zařízení Bluetooth. Může provést následující akce:
  • dočasně zapnout rozhraní Bluetooth, přestože jste jej vypnuli,
  • dočasně změnit název Bluetooth vašeho zařízení,
  • skenovat přístupové body v okolí a odeslat informace o skenování do Googlu.
  Funkce Hráči v okolí může sdílet nebo veřejně vystavit určité údaje Bluetooth, například adresu MAC Bluetooth vašeho zařízení, a to za účelem usnadnění zjišťování vzdálenosti.
 • Wi-Fi (včetně Wi-Fi Direct): Funkce Hráči v okolí používá informace o připojení Wi-Fi ve vašem zařízení za účelem vyslání jedinečného signálu, zjištění zařízení v okolí, která také vysílají tento signál, a ke zjištění dalších zařízení Wi-Fi. Může provést následující akce:
  • dočasně zapnout připojení Wi-Fi, přestože jste jej vypnuli,
  • dočasně změnit název sítě (SSID) vašeho zařízení (přístupový bod hotspotu/tetheringu sítě Wi-Fi Direct nebo přenosné sítě Wi-Fi),
  • skenovat přístupové body v okolí a odeslat informace o skenování do Googlu.
  Funkce Hráči v okolí může sdílet nebo veřejně vystavit určité údaje sítě Wi-Fi, například adresu MAC vašeho zařízení, a to za účelem usnadnění zjišťování vzdálenosti.
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka