Kunin ang Google Play Books para sa iyong paboritong device

Magagamit mo ang Google Play Books upang mag-download at magbasa ng mga e-book at audiobook, at makinig sa mga ito sa isang computer, Android phone o tablet, iPhone, iPad, o e-Reader. Maaari mong gamitin ang Play Books sa mahigit isang device. Maaari ka ring makinig sa mga audio book sa iyong Google Home at sa pamamagitan ng Google Assistant.

Magsimula sa Google Play Books

Sa iyong Android device

Sa iyong computer:

Sa iyong iPhone o iPad

Sa iyong e-Reader

Maaaring hilingin sa iyong mag-sign in sa iyong Google Account bago mo magamit ang Google Play Books.

Mag-download at magbasa ng mga e-book at makinig sa mga audiobook

Kapag nakuha mo na ang app, maaari kang:

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?