Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
true

Kunin ang Google Play Books para sa iyong paboritong device

Magagamit mo ang Google Play Books upang mag-download at magbasa ng mga e-book sa isang computer, Android phone o tablet, iPhone, iPad, o e-Reader. Maaari mong gamitin ang Play Books sa mahigit isang device.

Magsimula sa Google Play Books

Sa iyong Android device

Sa iyong computer:

Sa iyong iPhone o iPad

Sa iyong e-Reader

Maaaring hilingin sa iyong mag-sign in sa iyong Google Account bago mo magamit ang Google Play Books.

Mag-download at magbasa ng mga aklat

Kapag nakuha mo na ang app, maghanap at mag-download ng mga aklat na babasahin.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?
false