نوشتن مرور در Google Play

می‌توانید برای برنامه‌ها، بازی‌ها و سایر محتوا در «فروشگاه Play»، مرور عمومی بگذارید. وقتی چیزی را در Google Play مرور می‌کنید، این مرور به حساب Google شما پیوند داده می‌شود و عمومی است. می‌توانید در aboutme.google.com حساب Google خود را ببینید و ویرایش کنید. اگر نمی‌خواهید مروری عمومی باشد، می‌توانید آن را حذف کنید. 

مرور گذاشتن

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه «فروشگاه Google Play» Google Play را باز کنید؛
 2. برنامه‌ای را که می‌خواهید برایش نظر بگذارید، جستجو یا مرور کنید؛ 
 3. برای باز کردن صفحه جزئیات، برنامه را پیدا و انتخاب کنید؛
 4. به پایین بروید تا به بخش مرورها برسید؛ 
 5. تعداد ستاره‌ها را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید روی نوشتن مرور ضربه بزنید؛ 
 6. برای نوشتن مرور و افزودن جزئیات، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید؛ 
 7. روی پست کردن ضربه بزنید. 

توجه: فقط برنامه‌هایی را می‌توانید مرور کنید که قبلاً بارگیری و نصب کرده‌اید. هنگامی که برنامه‌ای را بارگیری می‌کنید، با حساب Google شما پیوند داده می‌شود. اگر برنامه‌ را بارگیری کرده‌اید اما گزینه نوشتن مرور را نمی‌بینید، مطمئن شوید با حساب صحیح به سیستم وارد شده‌اید

حذف یا ویرایش مرور

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه «فروشگاه Google Play» Google Play را باز کنید؛
 2. به صفحه جزئیات چیزی که مرور کردید بروید؛
 3. به بخش مرورها پیمایش کنید؛
  • برای ویرایش: روی ویرایش مرورتان ضربه بزنید. تغییرات را ایجاد کنید و سپس روی پست کردن ضربه بزنید. 
  • برای حذف: روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف ضربه بزنید.

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
Android رایانه