เขียนรีวิวใน Google Play

คุณเขียนรีวิวสาธารณะสำหรับแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ใน Play Store ได้ เมื่อรีวิวสิ่งใดใน Google Play รีวิวนั้นจะลิงก์กับบัญชี Google ของคุณและเป็นแบบสาธารณะ คุณดูและแก้ไขบัญชี Google ได้ที่ aboutme.google.com หากไม่ต้องการให้รีวิวเป็นแบบสาธารณะ คุณลบรีวิวออกได้ 

เขียนรีวิว

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เรียกดูหรือค้นหาแอปที่คุณต้องการรีวิว 
 3. ค้นหาและเลือกแอปเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด
 4. เลื่อนลงจนถึงส่วนรีวิว 
 5. เลือกจำนวนดาว หรือคุณจะแตะเขียนรีวิวก็ได้ 
 6. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อเขียนรีวิวและเพิ่มรายละเอียด 
 7. แตะโพสต์ 

เคล็ดลับ: คุณรีวิวได้เฉพาะแอปที่ดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ก่อนหน้าเท่านั้น เมื่อดาวน์โหลดแอป แอปจะลิงก์กับบัญชี Google หากดาวน์โหลดแอปแล้วแต่ไม่เห็นตัวเลือกที่จะเขียนรีวิว ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ถูกต้อง 

ลบหรือแก้ไขรีวิว

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปที่หน้ารายละเอียดของรายการที่คุณรีวิวไว้
 3. เลื่อนไปที่ส่วนรีวิว
 4. หากต้องการแก้ไข ให้แตะแก้ไขรีวิว ทำการแก้ไข จากนั้นแตะโพสต์ 
 5. หากต้องการลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

เมื่อคุณเขียนรีวิวได้

 • คุณรีวิวได้เฉพาะแอปที่ดาวน์โหลดมาเท่านั้น
 • คุณเขียนรีวิวจากบัญชีขององค์กรไม่ได้ เช่น บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน
 • หากมีบัญชีใดๆ ในอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเบต้าสำหรับแอป คุณจะเขียนรีวิวสำหรับแอปนั้นไม่ได้

เคล็ดลับ: คุณออกจากโปรแกรมเบต้าได้หากต้องการเขียนรีวิว

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เป็นต้นไป ผู้ใช้จะเริ่มเข้าถึง Google Play Music ไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะฟังเพลงโดยใช้ Google Play Music ไม่ได้อีกต่อไป แต่คลังเพลงของคุณจะยังเหมือนเดิม และยังคงโอนไป YouTube Music ได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่เริ่มเข้าถึงไม่ได้ หรือก่อนที่ Google Play Music จะปิดตัวลงในประเทศของคุณ และคุณยังดาวน์โหลดข้อมูลเพลงจาก Google Takeout ได้อีกด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว