Písanie recenzií v službe Google Play

V Obchode Play môžete napísať verejnú recenziu na aplikácie, hry a ďalší obsah. Keď v službe Google Play napíšete recenziu, prepojí sa s vaším účtom Google a bude verejná. Svoj účet Google si môžete prezerať a upravovať na adrese aboutme.google.com. Ak nechcete, aby bola recenzia verejná, môžete ju odstrániť.

Napísanie recenzie

 1. V počítači prejdite na adresu play.google.com.
 2. Vyhľadajte aplikáciu, ku ktorej chcete pridať recenziu.
 3. Vybratím aplikácie otvorte stránku s jej podrobnosťami.
 4. Posuňte zobrazenie nadol a kliknite na možnosť Napísať recenziu Upraviť.
 5. Zvoľte počet hviezdičiek a napíšte recenziu. 
 6. Kliknite na položku Odoslať.

Poznámka: Recenzovať môžete iba aplikácie, ktoré ste si stiahli a nainštalovali. Aplikácia sa po stiahnutí prepojí s vaším účtom Google. Ak ste si stiahli aplikáciu, ale nevidíte možnosť na napísanie recenzie, skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu

Odstránenie alebo úprava recenzie

 1. V počítači prejdite na adresu play.google.com.
 2. Nájdite aplikáciu, na ktorú ste napísali recenziu.
 3. Vybratím aplikácie otvorte stránku s jej podrobnosťami.
 4. Posuňte zobrazenie nadol a kliknite na možnosť Upraviť Upraviť alebo Odstrániť Odstrániť.
 5. Ak chcete recenziu zmeniť, vykonajte úpravy a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?