ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

How to rate & review apps in the Google Play Store

You can rate and review for Android apps, games, and other content on the Play Store. When you review something on Google Play, the review is linked to your Google Account and is public. If you don't want a review to be public, you can delete it.

How to rate an app & leave a review

Important: You can only rate apps you've previously downloaded and installed. When you download an app, it's linked to your Google Account. If you downloaded the app but don't see the option to write a review, make sure you're signed in to the right account.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Play Store app Google Play.
 2. Browse or search for the app you want to review. 
 3. Find and select the app to open the detail page.
  • To rate the app: Under “Rate this app," select the number of stars.
  • To leave a review: Under the star rating, tap Write a review.
 4. Follow the onscreen instructions to write a review and add details.
 5. Tap Post

How to delete or edit a review

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Play Store app Google Play.
 2. Go to the detail page of the item you reviewed.
 3. Scroll to the reviews section.
  • To edit: Tap Edit your review. Make the changes then tap Post
  • To delete: Tap More More and then Delete.

When you can write reviews in the Play Store

 • You can only review apps and games you’ve downloaded.
 • You can’t leave a review from an enterprise account, like an account for work or school.
 • If any account on your device is part of a beta program for an app, you can’t leave a review for that app.
 • You can leave a beta program if you want to write a review.
Android Computer
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
15126806336356017512
true
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
true
true
true
true
true
84680