Писане на отзив в Google Play

Можете да оставяте обществени отзиви за приложения, игри и друго съдържание в Google Play Магазин. Когато напишете отзив за нещо в Google Play, той се свързва с профила ви в Google и е обществен. Можете да преглеждате и редактирате профила си в Google на адрес aboutme.google.com. Ако не искате даден отзив да бъде обществен, можете да го изтриете. 

Писане на отзив

 1. Отворете приложението Google Play Магазин Google Play на телефона или таблета си с Android.
 2. Потърсете приложението, за което искате да оставите отзив. 
 3. Намерете и изберете приложението, за да отворите страницата с подробности.
 4. Превъртете до секцията за отзиви. 
 5. Изберете броя звезди. Можете също да докоснете Писане на отзив
 6. Изпълнете инструкциите на екрана, за да напишете отзиви и да добавите подробности. 
 7. Докоснете Публикуване

Забележка: Можете да пишете отзиви само за приложения, които сте изтеглили и инсталирали. Изтеглените от вас приложения са свързани с профила ви в Google. Ако сте изтеглили дадено приложение, но не виждате опцията за писане на отзив, уверете се, че сте влезли в правилния профил

Изтриване или редактиране на отзив

 1. Отворете приложението Google Play Магазин Google Play на телефона или таблета си с Android.
 2. Отворете страницата с подробности за елемента, за който сте написали отзив.
 3. Превъртете до раздела за отзиви.
  • За редактиране: Докоснете Редактиране на отзива ви. Направете желаните промени, след което натиснете Публикуване
  • За изтриване: Докоснете „Още“ Ощеи след това Изтриване.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?