Писане на отзив в Google Play

Можете да оставяте обществени отзиви за приложения, игри и друго съдържание в Google Play Магазин. Когато напишете отзив за нещо в Google Play, той се свързва с профила ви в Google и е обществен. Можете да преглеждате и редактирате профила си в Google на адрес aboutme.google.com. Ако не искате отзивът ви да бъде обществен, можете да го изтриете

Писане на отзив

 1. Отворете приложението Google Play Магазин Google Play на телефона или таблета си с Android.
 2. Потърсете приложението, за което искате да напишете отзив. 
 3. Намерете и изберете приложението, за да отворите страницата с подробности.
 4. Превъртете до секцията за отзиви. 
 5. Изберете броя звезди. Можете също да докоснете Писане на отзив
 6. Изпълнете инструкциите на екрана, за да напишете отзив и да добавите подробности. 
 7. Докоснете Публикуване

Важно: Можете да пишете отзиви само за приложения, които сте изтеглили и инсталирали. Изтеглените от вас приложения са свързани с профила ви в Google. Ако сте изтеглили дадено приложение, но не виждате опцията за писане на отзив, уверете се, че сте влезли в правилния профил

Изтриване или редактиране на отзив

 1. Отворете приложението Google Play Магазин Google Play на телефона или таблета си с Android.
 2. Отворете страницата с подробности за елемента, за който сте написали отзив.
 3. Превъртете до секцията за отзиви.
  • За редактиране: Докоснете Редактиране на отзива ви. Направете желаните промени и докоснете Публикуване
  • За изтриване: Докоснете „Още“ Още и след това Изтриване.

Кога можете да напишете отзив

 • Можете да пишете отзиви само за приложения, които сте изтеглили.
 • Не е възможно да оставяте отзиви от корпоративен профил, например такъв от работно място или учебно заведение.
 • Ако някой от профилите на устройството ви е част от бета-програма за дадено приложение, не можете да оставяте отзиви за това приложение.

Съвет: Можете да напуснете дадена бета-програма, ако искате да напишете отзив.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?