Daňové informácie pre nákupy v službe Google Play

Na obrazovke platby sa vám vždy zobrazí príslušná naúčtovaná daň ešte predtým, ako dokončíte nákup. Spôsob, akým služba Google Play vypočítava a narába s daňou, závisí od typu obsahu.

Aplikácie a hry v službe Google Play

Aplikácie kupujete od príslušných vývojárov. Vo väčšine oblastí zodpovedá za účtovanie daní vývojár (ak to vyžaduje zákon). V prípade zákazníkov v členských štátoch EÚ zodpovedá za účtovanie, vyberanie a odvádzanie DPH za nákupy spoločnosť Google. Vyplýva to z nedávnych zmien zákonov EÚ týkajúcich sa DPH.

Knihy, filmy, televízne relácie, hudba a časopisy

Daň za tieto položky sa určuje na základe zákonov upravujúcich dane za digitálny tovar vašej krajiny.

Zariadenia

V službe Google Play sa už zariadenia nepredávajú. Prečítajte si daňové informácie v centre pomoci Google Store.

Dane z predaja

Za predaje realizované spoločnosťou Google (iba pre zákazníkov v USA)

Predaje v službe Google Play, pri ktorých je predajcom spoločnosť Google, môžu podliehať dani z predaja v závislosti od daňových zákonov konkrétneho štátu.

Ak predaj podlieha dani z predaja, výška naúčtovanej dane bude určená na základe fakturačnej adresy zákazníka. Daň sa všeobecne počíta z celkovej predajnej ceny a môže zahrnovať poplatky za doručenie a manipulačné poplatky v závislosti od daňových zákonov vašej krajiny.

Spoločnosť Google je momentálne registrovaná ako subjekt zodpovedajúci za vyberanie daní v týchto štátoch USA:

Alabama (vybrané mestá) Idaho Massachusetts New York Tennessee
Arizona (vybrané mestá) Illinois Michigan Severná Karolína Texas
Arkansas Indiana Minnesota Severná Dakota Utah
Kalifornia Iowa Mississippi Ohio Vermont
Colorado (vybrané mestá) Kansas Missouri Oklahoma Virgínia
Connecticut Kentucky Nebraska Pensylvánia Washington
District of Columbia Louisiana (vybrané mestá) Nevada Rhode Island Západná Virgínia
Florida Maine New Jersey Južná Karolína Wisconsin
Georgia Maryland Nové Mexiko Južná Dakota Wyoming
Za predaje nepochádzajúce od spoločnosti Google (pre zákazníkov v USA)

Pri predaji určitého obsahu, ako sú aplikácie, knihy a ďalší digitálny obsah, nemusí byť predajcom spoločnosť Google a zodpovednosť za stanovenie príslušnej dane z predaja preberajú jednotliví predajcovia. Tí môžu mať rôzne požiadavky na vyberanie dane z predaja na základe svojich špecifických obchodných aktivít a zdaniteľnosti digitálneho obsahu v konkrétnom štáte. Dane z týchto predajov sa preto môžu líšiť od predaja, pri ktorom je predajcom spoločnosť Google.

Spoločnosť Google pre týchto predajcov nespracováva vrátenie dane z predaja alebo certifikáty o oslobodení z platenia. Žiadosti o vrátenie dane z predaja a konkrétne otázky týkajúce sa platenia daní z týchto predajov by ste mali zasielať priamo predajcovi.

Poraďte sa s daňovým poradcom alebo miestnym daňovým úradom v súvislosti s predajmi a použite príslušné požiadavky na nahlasovanie dane.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Predaje v službe Google Play, pri ktorých je predajcom spoločnosť Google, môžu podliehať dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo podobnej dani. DPH sa vzťahuje na predaj v krajinách mimo USA.

Ak sa na predaj vzťahuje DPH, vypočíta sa na základe príslušných pravidiel výpočtu DPH za predaj obsahu.

Žiadosť o faktúru s DPH

Ak žijete v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsku alebo Maroku, môžete požiadať o faktúru s daňou z pridanej hodnoty (DPH) za nákupy, v ktorých vám bola účtovaná táto daň. O faktúru s DPH za tieto nákupy požiadajte v službe Google Payments.

 1. Prihláste sa na stránke pay.google.com pomocou svojho účtu Google.
 2. Kliknite na transakciu, za ktorú chcete dostať faktúru.
 3. V dolnej časti podrobností transakcie kliknite na možnosť Stiahnuť faktúru s DPH.
 4. Môže sa zobraziť výzva, aby ste zadali niekoľko informácií, ako je vaša úplná adresa alebo daňové identifikačné číslo.
 5. Kliknite na položku Uložiť.
 6. Zobrazí sa odkaz, z ktorého si môžete stiahnuť faktúru.

Poznámka: Počas prvých pár dní nasledujúceho mesiaca môžete požiadať o faktúru za predchádzajúci mesiac. Spracovanie vašej žiadosti môže trvať až 24 hodín.

Zákazníci oslobodení od dane

Aj keď ste oslobodený/-á od dane, počas nákupu v službe Google Play ich pravdepodobne budete musieť aj tak zaplatiť. Ak si myslíte, že máte nárok na vrátenie dane, zobrazte si ďalšie informácie výberom príslušného typu zakúpeného obsahu.

Pamätajte, že oslobodenie od dane platí len vo vybraných krajinách a všetky žiadosti o vrátenie dane budú náležite kontrolované.

Aplikácie a hry

V prípade nákupov aplikácií v službe Google Play kontaktujte vývojára príslušnej aplikácie a požiadajte ho o vrátenie zaplatenej dane. Prečítajte si o tom, ako nájsť kontaktné informácie vývojára.

Knihy, časopisy, filmy, televízne relácie a hudba

Ak chcete požiadať o vrátenie dane, odošlite tento formulár s nasledujúcimi informáciami:

 • Meno
 • Formulár na oslobodenie od dane a/alebo žiadosť
 • Kópia kreditnej karty použitej pri danej transakcii (číslo karty nesmie byť z bezpečnostných dôvodov viditeľné)
 • Číslo objednávky
 • Fakturačná adresa
 • Položky, za ktoré žiadate vrátenie dane
 • Požadovaná suma vrátenej dane

Daňové prázdniny

V niektorých štátoch sú počas roka k dispozícii daňové prázdniny. Ak chcete zistiť, či sa vzťahujú na váš nákup, kontaktujte ministerstvo financií svojej krajiny. Tu nájdete zoznam webových stránok ministerstiev financií.

Poznámka: Medzi členské štáty EÚ patria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?