Skydda enheten mot skadliga appar med Google Play Protect

Du kan skydda din enhet med hjälp av Google Play Protect.

 • Appar från Google Play Butik säkerhetskontrolleras innan du laddar ned dem.
 • Enheten genomsöks efter appar som kan vara skadliga från andra källor. Dessa skadliga appar kallas ibland skadlig programvara.
 • Du får varningar om en app som kan vara skadlig upptäcks, och kända skadliga appar tas bort från enheten.
 • Du får varningar om appar som bryter mot vår policy för oönskad programvara genom att dölja eller framställa viktig information på ett oriktigt sätt.
 • Du får integritetsvarningar om appar som kan få användarbehörighet till personliga uppgifter, vilket strider mot vår utvecklarpolicy.

Kontrollera statusen för appsäkerhet

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Play Protect.
 4. Se efter om enheten är certifierad under Certifiering för Play Protect.

Aktivera och inaktivera Google Play Protect

Viktigt! Google Play Protect är aktiverat som standard, men du kan inaktivera funktionen. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du alltid har Google Play Protect aktiverat.

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny och sedan Play Protect och sedan Inställningar Inställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Sök igenom appar med Play Protect.

Skicka okända appar till Google

Om du väljer att installera appar från okända källor utanför Google Play Butik och har aktiverat inställningen Förbättrad appidentifiering får Google Play Protect skicka okända appar till Google som ett skydd mot skadliga appar.

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av Play Protect Följt av Inställningar Inställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera Förbättrad appidentifiering.

Information för utvecklare

Gör så här om du är apputvecklare och din app har flaggats som skadlig av Google Play Protect: 

Om du anser att din app felaktigt har flaggats eller blockerats av Google Play Protect kan du överklaga.

Så här fungerar Google Play Protect

När du installerar appar kontrolleras de via Google Play Protect. Enheten genomsöks även regelbundet. Om en potentiellt skadlig app upptäcks kan följande hända:

 • Du kan få en avisering. Du tar bort appen genom att trycka på aviseringen följt av Avinstallera.
 • Appen kan inaktiveras tills du avinstallerar den.
 • Appen kan tas bort automatiskt. I de flesta fall när en skadlig app upptäcks får du en avisering om att appen har tagits bort.
Så här fungerar skyddet mot skadlig programvara

För att skydda dig mot skadlig programvara från tredje part, skadliga webbadresser och andra säkerhetsproblem kan Google få information om

 • enhetens nätverksanslutningar 
 • potentiellt skadliga webbadresser 
 • enhetens operativsystem samt appar som installerats på din enhet via Google Play eller andra källor.

Du kan få en varning från Google om en app eller webbadress verkar vara osäker. Om vi vet att en app eller webbadress är skadlig för enheter, data eller användare kan Google ta bort eller blockera installationen av den.

Du kan välja att inaktivera vissa av dessa skydd i enhetsinställningarna. Men Google kan få information om appar som har installerats via Google Play även i fortsättningen, och appar som har installerats på din enhet från andra källor kan kontrolleras av säkerhetsskäl även i fortsättningen utan att informationen skickas till Google.

Så fungerar integritetsvarningar

Google Play Protect varnar dig om en app tas bort från Google Play Butik därför att appen kan få tillgång till personliga uppgifter, och du ges möjlighet att avinstallera appen. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt