Kaitsmine kahjulike rakenduste eest Google Play Protectiga

Google Play Protect aitab tagada teie seadme ohutuse ja turvalisuse.

 • See teeb enne rakenduste installimist Google Play poest neile turvakontrolli.
 • See kontrollib teie seadet muudest allikatest pärinevate potentsiaalselt ohtlike rakenduste suhtes. Neid ohtlikke rakendusi nimetatakse vahel ka pahavaraks.
 • See hoiatab teid tuvastatud potentsiaalselt ohtlike rakenduste eest ja eemaldab teie seadmest teadaolevalt ohtlikud rakendused.
 • See hoiatab teid tuvastatud rakenduste eest, mis rikuvad meie soovimatu tarkvara eeskirju, varjates teavet või esitades olulise teabe kohta valeandmeid.
 • See saadab teile privaatsusmärguandeid rakenduste kohta, mis saavad hankida kasutajate lube teie isiklikele andmetele juurdepääsemiseks, rikkudes nii arendajate eeskirju.

Kuidas Google Play Protect töötab?

Google Play Protect kontrollib installimisel rakendusi. See skannib regulaarselt ka teie seadet. Kui Google Play Protect leiab potentsiaalselt ohtliku rakenduse, võib see:

 • saata teile märguande. Rakenduse eemaldamiseks puudutage märguannet ja siis käsku Desinstalli;
 • rakenduse keelata, kuni selle desinstallite;
 • rakenduse automaatselt eemaldada. Enamikul juhtudel saate ohtliku rakenduse tuvastamisel märguande, milles antakse teada, et rakendus eemaldati.
Kuidas pahavaravastane kaitse töötab?

Teie kaitsmiseks kolmandate osapoolte pahavara, URL-ide ja muude turvaprobleemide eest võib Google hankida teavet:

 • teie seadme võrguühenduste kohta; 
 • potentsiaalselt ohtlike URL-ide kohta; 
 • operatsioonisüsteemi ja Google Play või muude allikate kaudu teie seadmesse installitud rakenduste kohta.

Võite Google'ilt saada hoiatuse, kui mõni rakendus või URL võib olla ebaturvaline. Google võib rakenduse või URL-i eemaldada või selle installimise blokeerida, kui on teada, et see kujutab ohtu seadmetele, andmetele või kasutajatele.

Teil on võimalik mõned neist kaitsemeetmetest oma seadme seadetes keelata. Google võib siiski ka edaspidi saada teavet Google Play kaudu installitud rakenduste kohta ning muudest allikatest seadmesse installitud rakendusi võidakse turvaprobleemide suhtes ka edaspidi kontrollida ilma Google'ile teavet saatmata.

Kuidas privaatsusmärguanded toimivad?

Google Play Protect teavitab teid, kui rakendus teie isiklikele andmetele juurdepääsemise tõttu Google Play poest eemaldatakse, ja teil on võimalik rakendus desinstallida. 

Rakenduse turvaoleku kontrollimine

Google Play Protecti olekut saab seadmes kontrollida.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü Ja siis Play Protect.
 3. Otsige teavet oma seadme oleku kohta.

Google Play Protecti sisse- või väljalülitamine

Google Play Protect on vaikimisi sisse lülitatud, kuid saate selle välja lülitada. Turvalisuse huvides soovitame funktsiooni Google Play Protect alati sisselülitatuna hoida.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü MenüüJa siis Play ProtectJa siis Seaded Seaded.
 3. Lülitage valik Skanni seadet turvaohtude tuvastamiseks sisse või välja.

Tundmatute rakenduste saatmine Google'ile

Kui lubate rakendusi installida tundmatutest allikatest väljaspoolt Google Play poodi, lubatakse seade „Kahjulike rakenduste tuvastamise täiustamine” sisselülitamisel Google Play Protectil saata tundmatud rakendused Google'ile, et teid kahjulike rakenduste eest kaitsta.

 1. Avage oma Android-telefonis või -tahvelarvutis Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü MenüüJa siis Play ProtectJa siis Seaded Seaded.
 3. Lülitage valik Kahjulike rakenduste tuvastamise täiustamine sisse või välja.

Teave arendajatele

Kui olete rakenduse arendaja ning Google Play Protect märgistas teie rakenduse ohtlikuks, toimige järgmiselt. 

Kui usute, et Google Play Protect märgistas või blokeeris teie rakenduse ekslikult, esitage apellatsioon.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?