Oprava problémov s internetovým pripojením na zariadeniach s Androidom

Ak nemáte prístup k službe Google Play prostredníctvom aplikácie ani na webe, alebo ak nemôžete načítať okamžitú aplikáciu, pravdepodobne máte nekvalitné pripojenie k internetu. Ak chcete prehliadať a sťahovať aplikácie a digitálny obsah v službe Google Play, potrebujete kvalitné pripojenie Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie. Ak používate službu Google Play na Chromebooku, tu zistíte, ako opraviť problémy s pripojením

Známky nekvalitného pripojenia:

 • Sťahovanie sa nespúšťa, vyprší jeho časový limit alebo jeho stav zostáva na hodnote 0 %.
 • Google Play sa zasekne na obrazovke „Načítava sa...“.
 • Nenačítajú sa webové stránky v prehliadači.

Všeobecné tipy na riešenie problémov pre zariadenia s Androidom

 1. Reštartujte zariadenie. Možno to znie príliš jednoducho, ale niekedy sa tým problémy s nekvalitným pripojením vyriešia.
 2. Ak reštartovanie nepomôže, prepnite medzi pripojením Wi-Fi a mobilnými dátami:
  • Otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia a potom Bezdrôtové pripojenie a siete alebo Pripojenia. Tieto možnosti sa môžu líšiť podľa toho, aké zariadenie používate. 
  • Vypnite pripojenie Wi-Fi, zapnite mobilné dáta a skontrolujte, či sa niečo zmenilo.
  • Ak nie, vypnite mobilné dáta, zapnite pripojenie Wi-Fi a znova overte stav.
 3. Vyskúšajte kroky na riešenie problémov uvedené nižšie.
Riešenie problémov s mobilnými dátami

Najprv skontrolujte, či sú mobilné dáta zapnuté a či máte dátové pripojenie.

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia a potom Bezdrôtové pripojenie a siete alebo Pripojenie a potom Mobilné dáta. V niektorých zariadeniach možno ešte bude predtým potrebné vybrať položku Spotreba dát. 
 2. Zapnite mobilné dáta. Ak už sú zapnuté, vypnite ich a znova zapnite.
 3. Skontrolujte, či sa vedľa indikátora sily signálu v hornej časti obrazovky Signál objavuje indikátor dát (napr. 2G, 3G, 4G alebo H).
 4. Ak máte aktívne pripojenie Wi-Fi, tento indikátor sa zobrazovať nebude. V takom prípade pripojenie Wi-Fi vypnite a vráťte sa späť.

Ak sa indikátor sily signálu nezobrazuje, pravdepodobne ste v oblasti bez pokrytia. Presuňte sa inam (napr. choďte von) a silu signálu znova skontrolujte.

Poznámka: Ak k tejto situácii dochádza opakovane, obráťte sa na poskytovateľa mobilných služieb.

 

Zapnite a vypnite režim v lietadle.

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia a potom Bezdrôtové pripojenie a siete alebo Pripojenia a potom klepnite na položku Režim v lietadle. Tieto možnosti sa môžu líšiť podľa toho, aké zariadenie používate. 
 2. Zapnite režim v lietadle.
 3. Počkajte 10 sekúnd.
 4. Režim v lietadle vypnite.
 5. Skontrolujte, či sa problémy s pripojením podarilo vyriešiť.

Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na poskytovateľa mobilných služieb.

Riešenie problémov s pripojením Wi-Fi

Skontrolujte, či je zapnutá sieť Wi-Fi a či máte pripojenie.

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia a potom Bezdrôtové pripojenie a siete alebo Pripojenia a potom klepnite na položku Wi-Fi. Tieto možnosti sa môžu líšiť podľa toho, aké zariadenie používate. 
 2. Zapnite pripojenie Wi-Fi.
 3. V hornej časti obrazovky vyhľadajte indikátor pripojenia Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Ak sa indikátor nezobrazuje alebo ak uvádza nulovú silu signálu, pravdepodobne ste mimo dosahu siete Wi-Fi.
 5. Presuňte sa bližšie k smerovaču, skontrolujte, či je signál pripojenia Wi-Fi silnejší, a skúste to znova.

 

Reštartujte bezdrôtový smerovač.

Ak sa pripájate k domácej sieti Wi-Fi, pokyny na jeho resetovanie nájdete v príručke. Postup je obvykle nasledujúci:

 1. Odpojte smerovač z napájania a skontrolujte, či jeho indikátory zhasli.
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Zapojte smerovač späť a počkajte 30 sekúnd, než sa indikátory znova aktivujú.

Tip pre pokročilých: Skontrolujte, či brány firewall neblokujú prístup k portom, ktoré vyžaduje služba Google Play (TCP a UDP 5228).

Ak máte problémy s pripojením aj po dokončení uvedených krokov, kontaktujte poskytovateľa internetových služieb alebo hostiteľa siete Wi-Fi.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory