Løs problemer med Internett-tilkobling på Android-enheter

Hvis du ikke får tilgang til Google Play, verken via appen eller nettstedet, eller hvis du ikke kan laste inn instant-apper, kan det hende du har en dårlig Internett-forbindelse. Når du har en sterk mobildata- eller Wi-Fi-tilkobling, kan du se gjennom og laste ned apper samt bruke digitalt innhold fra Google Play. Hvis du bruker Google Play på Chromebook, kan du prøve å løse tilkoblingsproblemene dine her

Tegn på dårlig forbindelse:

 • Nedlastinger starter ikke eller forblir på 0 %.
 • Google Play stopper på «Laster inn …».
 • Du kan ikke laste inn nettsider i en nettleser.

Generelle feilsøkingstips for Android-enheter

 1. Start enheten på nytt. Det kan høres enkelt ut, men noen ganger det er alt som skal til for å få en bedre forbindelse.
 2. Hvis det ikke hjelper å starte på nytt, kan du bytte mellom Wi-Fi og mobildata:
  • Åpne Innstillinger-appen Innstillinger og så «Trådløst og nettverk» eller «Tilkoblinger». Disse alternativene kan variere fra enhet til enhet. 
  • Slå Wi-Fi av og mobildata på, og sjekk om du merker en forskjell.
  • Hvis ikke slår du mobildata av og Wi-Fi på og ser om det fungerer.
 3. Prøv feilsøkingstrinnene nedenfor.
Løs problemer med mobildata

Sjekk først at mobildata er slått på, og at du har en datatilkobling.

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger og så «Trådløst og nettverk» eller «Tilkoblinger» og så Mobildata. På enkelte enheter kan det hende du må velge «Databruk» før du ser dette. 
 2. Slå på mobildata. Hvis det allerede er på, slår du det av og på igjen.
 3. Sjekk at du ser en dataindikator (for eksempel 2G, 3G, 4G, H) ved siden av ikonet for signalstyrke Signal øverst på skjermen.
 4. Merk at en slik indikator ikke alltid vises hvis du har en aktiv Wi-Fi-forbindelse. Hvis dette er tilfelle, slår du av Wi-Fi og sjekker på nytt.

Hvis du ikke ser signalindikatoren, kan du være i et område uten dekning. Hvis det er mulig, kan du bevege deg til et annet område (gå for eksempel ut av bygningen) og sjekke signalet igjen.

Merk: Hvis dette skjer ofte, bør du ta kontakt med mobiltjenesteleverandøren din.

 

Slå deretter flymodus på og av.

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger og så «Trådløst og nettverk» eller «Tilkoblinger» og så trykk på Flymodus. Disse alternativene kan variere fra enhet til enhet. 
 2. Slå på flymodus.
 3. Vent i ti sekunder.
 4. Slå av flymodus.
 5. Sjekk om tilkoblingsproblemene er løst.

Hvis du fortsatt har problemer etter at du har fullført disse trinnene, bør du ta kontakt med mobiltjenesteleverandøren din.

Løs Wi-Fi-problemer

Sjekk at Wi-Fi er slått på, og at du er tilkoblet.

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger og så «Trådløst og nettverk» eller «Tilkoblinger» og så trykk på Wi-Fi. Disse alternativene kan variere fra enhet til enhet. 
 2. Slå på Wi-Fi.
 3. Finn indikatoren for Wi-Fi-tilkobling Wi-Fi øverst på skjermen.
 4. Hvis den ikke vises, eller ingen av linjene er farget, kan det hende du er utenfor rekkevidden til Wi-Fi-nettverk.
 5. Beveg deg nærmere ruteren, sjekk om du har en sterkere Wi-Fi-tilkobling, og prøv på nytt.

 

Start den trådløse ruteren på nytt.

Hvis du kobler til Wi-Fi hjemme, kan du sjekke håndboken for ruteren for instruksjoner om hvordan du tilbakestiller den. Dette hjelper ofte:

 1. Koble ruteren fra stikkontakten og sjekk at lysene på ruteren slukkes.
 2. Vent i ti sekunder.
 3. Koble til ruteren på nytt og vent i 30 sekunder til alle lysene er på igjen.

Avansert tips: Sjekk at brannmurer ikke blokkerer tilgangen til portene som kreves av Google Play (TCP og UDP 5228).

Hvis du fortsatt har tilkoblingsproblemer etter at du har fullført disse trinnene, kan du kontakte Internett-leverandøren din eller verten for Wi-Fi-nettverket ditt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt