Odstraňování problémů s připojením k internetu v zařízeních Android

Pokud v zařízení Android nemůžete přejít na internet (ať už v aplikaci, nebo na webu), zkuste problém odstranit následujícím postupem.

Známky nekvalitního připojení

 • Stahování se nespouští, vyprší jeho časový limit nebo jeho stav zůstává na hodnotě 0 %.
 • Google Play se zasekne na obrazovce Nahrávání...
 • Webové stránky v prohlížeči se nenačítají.

Obecné tipy k odstraňování problémů pro zařízení Android

 
 1. Restartujte zařízení. Možná to zní příliš jednoduše, ale někdy se tím problémy s nekvalitním připojením vyřeší.
 2. Pokud restartování nepomůže, přepněte mezi Wi-Fi a mobilními daty:
  • Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Síť a internet nebo Připojení. Tyto možnosti se v závislosti na zařízení mohou lišit.
  • Vypněte Wi-Fi, zapněte mobilní data a zkontrolujte, zda se něco změnilo.
  • Pokud ne, vypněte mobilní data, zapněte Wi-Fi a znovu ověřte stav.
 3. Vyzkoušejte níže uvedené postupy odstraňování problémů.
 
Odstraňování problémů s mobilními daty

Zkontrolujte mobilní data a datové připojení

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Síť a internet nebo Připojení a pak Mobilní data.
  • V některých zařízeních možná před tím bude nutné vybrat Využití dat 
 2. Zapněte Mobilní data. Pokud již zapnutá jsou, vypněte je a znovu zapněte.
 3. Zkontrolujte, zda se vedle ukazatele síly signálu v horní části obrazovky zobrazuje indikátor dat, například 2G, 3G, 4G nebo H Signál.
 4. Pokud máte aktivní připojení Wi-Fi, tento stav zobrazovat nemusí. V takovém případě Wi-Fi vypněte a znovu zkontrolujte stav.

Pokud se ukazatel síly signálu nezobrazuje, pravděpodobně jste v oblasti bez pokrytí. Přesuňte se jinam nebo jděte ven a sílu signálu znovu zkontrolujte.

Tip: Pokud k této situaci dochází opakovaně, obraťte se na poskytovatele mobilních služeb.

Zapněte a vypněte režim Letadlo

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Síť a internet nebo Připojení a pak Režim Letadlo.Tyto možnosti se v závislosti na zařízení mohou lišit.
 2. Zapněte režim Letadlo.
 3. Vyčkejte 10 sekund.
 4. Režim Letadlo vypněte.
 5. Zkontrolujte, zda byly problémy s připojením vyřešeny.

Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na poskytovatele mobilních služeb.

Odstraňování problémů s Wi-Fi

Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi a jste připojeni

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Síť a internet nebo Připojené a pak Wi-Fi. Tyto možnosti se v závislosti na zařízení mohou lišit.
 2. Zapněte Wi-Fi.
 3. V horní části obrazovky vyhledejte indikátor připojení Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Pokud se indikátor nezobrazuje nebo pokud uvádí nulovou sílu signálu, pravděpodobně jste mimo dosah sítě Wi-Fi.
 5. Přesuňte se blíže k routeru, zkontrolujte, zda je signál připojení Wi-Fi silnější, a zkuste to znovu.

Restartujte bezdrátový směrovač

Pokud se připojujete k domácí Wi-Fi, pokyny k resetování routeru naleznete v příručce. Postup je obvykle následující:

 1. Odpojte směrovač z napájení a zkontrolujte, zda jeho kontrolky zhasly.
 2. Vyčkejte 30 sekund.
 3. Zapojte router zpět a vyčkejte 30 sekund, než se kontrolky znovu aktivují.

Pokud máte potíže s připojením i po dokončení uvedených kroků, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo hostitele sítě Wi-Fi.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
849900702551866279