Gegevens delen met nieuwsuitgevers

Bepaalde Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar. Bekijken wat beschikbaar is in uw land.

Abonnementen

Als je een digitale abonnee van een nieuwsbron wordt, kunnen uitgevers je vragen je naam, adres en e-mailadres op te geven. Het privacybeleid van de uitgever is van toepassing op het gebruik van je gegevens door de uitgever.

Als je je gegevens verstrekt, kun je ook kiezen of je informatie over aanvullende producten of services van de uitgever wilt ontvangen en of je informatie over aanvullende producten en services van derden wilt ontvangen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen