Lägga till ett konto för att använda Google Play på enheten

Om du vill använda Google Play på din Android-enhet måste du koppla ett Google-konto till enheten. Kontot måste dessutom vara kopplat till en e-postadress från Google (antingen Gmail eller en domän som Google är värd för).

Så här gör du om du vill lägga till ett befintligt Google-konto på din enhet eller skapa ett nytt Google-konto som du vill lägga till på enheten:

  1. Öppna huvudmenyn Inställningar på enheten.
  2. Välj Lägg till konto under Konton.
  3. Välj Google i listan över konton.
  4. Välj om du vill lägga till ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.
  5. Lägg till kontot genom att följa inloggningsanvisningarna på enheten.

Om du vill köpa Android-appar och innehåll på Google Play kontrollerar du att du har kopplat Google Wallet till samma Google-konto.

Felsökning