ลบ ปิดใช้ และจัดการแอปที่ไม่ได้ใช้ใน Android

คุณถอนการติดตั้งแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ได้ หากคุณนำแอปที่ซื้อมาออกไป คุณจะติดตั้งแอปนั้นอีกครั้งได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ คุณยังปิดใช้แอปของระบบที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ได้อีกด้วย

สำคัญ: บางขั้นตอนใช้ได้เฉพาะกับ Android 13 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ลบแอปที่ติดตั้งไว้

  1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
  2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
  3. แตะจัดการแอปและอุปกรณ์ จากนั้น จัดการ
  4. แตะชื่อแอปที่ต้องการลบ
  5. แตะถอนการติดตั้ง
เคล็ดลับ: หากคุณลบหรือปิดใช้แอปไป ก็เพิ่มแอปลงในอุปกรณ์อีกครั้งได้ หากเคยซื้อแอปมาแล้ว คุณจะติดตั้งแอปนั้นได้อีกครั้งโดยไม่ต้องซื้อใหม่ ดูวิธีติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

ปิดใช้แอปที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

คุณจะลบแอปของระบบบางแอปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์ Android ไม่ได้ แต่จะปิดใช้ได้ในโทรศัพท์บางรุ่น แล้วแอปเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในรายการแอปของโทรศัพท์ หากต้องการดูวิธีปิดใช้แอป ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

แอปที่ไม่ได้ใช้

หากคุณไม่ได้ใช้แอปเป็นระยะเวลานาน Android จะเพิ่มประสิทธิภาพแอปโดยทำดังนี้

  • เพิ่มพื้นที่ว่างโดยการลบไฟล์ชั่วคราว
  • เพิกถอนสิทธิ์ของแอป
  • หยุดแอปไม่ให้ทำงานในเบื้องหลังและส่งการแจ้งเตือน

คุณตรวจสอบแอปที่ไม่ได้ใช้และที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยไปที่แอป จากนั้น แอปที่ไม่ได้ใช้

หากต้องการยกเว้นแอปหนึ่งๆ จากฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ข้อมูลแอป จากนั้น แอปที่ไม่ได้ใช้ จากนั้น เปิด/ปิดนำสิทธิ์ออกและเพิ่มพื้นที่ว่าง จากนั้นปิดตัวเลือกนี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false
false