ค้นหาแอป Google Play สโตร์

หาก Google Play สโตร์หาย หรือต้องการติดตั้ง Google Play สโตร์ เพื่อค้นหาหนังสือ แอปหรือเกมที่ชื่นชอบ

แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์

แอป Google Play สโตร์จะติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอรชัน 2.2 (Froyo) ขึ้นไป หากคุณมีอุปกรณ์แอนดรอยด์เวอร์ชันเก่ากว่านี้ คุณจะใช้แอปแอนดรอยด์มาร์เก็ตแทนแอป Google Play สโตร์ในการซื้อสินค้า

หากต้องการค้นหาว่าอุปกรณ์เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันใด ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/เกี่ยวกับแท็บเล็ต และมองหา เวอร์ชันของแอนดรอยด์

เปิดแอป Google Play สโตร์

เมื่อต้องการหาและเปิดแอป Google Play ให้ไปที่เครื่องเรียกใช้งานแอปและแตะ Google Play Store ไอคอน Play สโตร์

แอป Google Play สโตร์หายไป

หากคุณไม่เห็นแอป Google Play สโตร์หรือแอปไม่เปิดขึ้นมา

หากแอป Google Play สโตร์ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสำหรับความช่วยเหลือ น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Google Play สโตร์ได้ เพราะแอปดังกล่าวจะมากับอุปกรณ์เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด