ค้นหาแอป Google Play Store

คุณดาวน์โหลดแอป เกม และเนื้อหาดิจิทัลในอุปกรณ์ได้โดยใช้แอป Google Play Store ซึ่งเป็นแอปที่ติดตั้งมาล่วงหน้าในอุปกรณ์ Android ที่รองรับ Google Play และสามารถดาวน์โหลดได้ใน Chromebook บางรุ่น

เปิดแอป Play Store

  1. ไปที่ส่วนแอปในอุปกรณ์
  2. แตะ Google Play Store Google Play
  3. แอปจะเปิดขึ้นมา และคุณสามารถค้นหาและเรียกดูเนื้อหาที่จะดาวน์โหลด 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Play Store

การพบปัญหาในการค้นหาแอป Play Store หรือการเปิด โหลด หรือดาวน์โหลดเนื้อหาในแอปอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ลองทำตามหัวข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

ฉันไม่พบแอป Play Store

หากคุณไม่พบแอปในรายการแอปที่มี ให้ทำดังนี้

หากแอป Google Play Store ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ 

Play Store ไม่เปิดขึ้นมาหรือไม่โหลดเนื้อหาใดๆ
หาก Play Store ไม่เปิดขึ้นมา ไม่โหลด หรือขัดข้องบ่อยครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนในบทความ Play Store ไม่เปิดขึ้นมาหรือไม่โหลด
ดาวน์โหลดจาก Play Store ไม่สำเร็จ
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก