ค้นหาแอป Google Play Store

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป เกม และเนื้อหาดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้วยแอป Google Play Store แอป Play Store จะติดตั้งมาล่วงหน้าบนอุปกรณ์ Android ที่รองรับ Google Play และดาวน์โหลดได้บน Chromebook บางรุ่น

เปิดแอป Play Store

  1. ไปที่ส่วน "แอป" บนอุปกรณ์
  2. แตะแอป Play Store Google Play
  3. แอปจะเปิดขึ้น โดยคุณสามารถค้นหาและเรียกดูเนื้อหาที่จะดาวน์โหลดได้ 

ปัญหาในการใช้ Play Store

ฉันไม่พบแอป Play Store

หากคุณไม่พบแอปในรายการแอปทั้งหมด ให้ทำดังนี้

หากแอป Google Play Store ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ 

Play Store ไม่เปิดขึ้นมาหรือไม่โหลดเนื้อหาใดๆ
หาก Play Store ไม่เปิด โหลด หรือขัดข้องอยู่บ่อยๆ โปรดลองขั้นตอนการแก้ปัญหาใน Play Store ไม่เปิดหรือโหลด 
การดาวน์โหลดจาก Play Store ไม่สำเร็จ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร