Vyhledání aplikace Obchod Google Play

Aplikace, hry a digitální obsah můžete do zařízení stahovat pomocí aplikace Obchod Google Play. Aplikace Obchod Play je nainstalována ve všech zařízeních Android, která podporují Google Play, a lze ji stáhnout do některých Chromebooků.

Spuštění aplikace Obchod Play

  1. V zařízení přejděte do sekce Aplikace.
  2. Klepněte na Obchod Google Play Google Play.
  3. Aplikace se otevře a můžete vyhledat obsah ke stažení. 

Problémy při používání Obchodu Play

Nemohu aplikaci Obchod Play najít

Pokud aplikaci ve svém seznamu všech aplikací nemůžete najít:

Pokud se aplikace Obchod Google Play stále nezobrazuje, obraťte se na operátora nebo na výrobce zařízení. 

Obchod Play nelze otevřít nebo se nenačítá žádný obsah
Pokud Obchod Play nelze otevřít, nenačítá se nebo často selhává, vyzkoušejte kroky k odstraňování problémů uvedené v článku Obchod Play nelze otevřít nebo načíst
Stahování z Obchodu Play nefunguje

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory