Vyhledání aplikace Obchod Google Play

Aplikace, hry a digitální obsah můžete do zařízení stahovat pomocí aplikace Obchod Google Play. Aplikace Obchod Play je nainstalována ve všech zařízeních Android, která podporují Google Play, a lze ji stáhnout do některých Chromebooků.

Spuštění aplikace Obchod Play

  1. V zařízení přejděte do sekce Aplikace.
  2. Klepněte na Obchod Google Play Google Play.
  3. Aplikace se otevře a můžete vyhledat obsah ke stažení.

Odstraňování problémů s Obchodem Play

Pokud máte potíže s vyhledáním aplikace Obchod Play, nebo otevřením, načtením či stažením jejího obsahu, může to mít několik důvodů. Při odstraňování těchto problémů si můžete prostudovat následující témata:

Nemohu aplikaci Obchod Play najít

Pokud aplikaci ve svém seznamu všech aplikací nemůžete najít:

Pokud se aplikace Obchod Google Play stále nezobrazuje, obraťte se na operátora nebo na výrobce zařízení.

Obchod Play nelze otevřít nebo se nenačítá žádný obsah
Pokud Obchod Play nelze otevřít, nenačítá se nebo často padá, vyzkoušejte kroky uvedené v článku Obchod Play se neotevírá nebo nenačítá.
Stahování z Obchodu Play nefunguje
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka