ซื้อและอ่าน eBook

คุณใช้ Google Play Books เพื่อดาวน์โหลดและอ่าน eBook ในอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 เครื่อง และคุณยังอัปโหลดไฟล์และพิมพ์หนังสือได้อีกด้วย

ซื้อ eBook

 1. เปิด Google Play Books ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเลือกซื้อ จากนั้น ค้นหา eBook ที่ต้องการอ่าน
 3. คลิก eBook จากนั้น เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด เช่น อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน eBook ได้
 4. คลิกราคาที่ด้านบน
 5. เลือกวิธีการชำระเงิน > คลิกซื้อ eBook

ตัวเลือกการดู

เคล็ดลับ: eBook บางเรื่องอาจมีตัวเลือกในการดูเพียงอย่างเดียว

คุณจะดู eBook ในรูปแบบต่อไปนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับหนังสือแต่ละเล่ม
 • หน้าต้นฉบับ: อ่านหนังสือในเลย์เอาต์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปจะตรงกับฉบับพิมพ์
 • ข้อความต่อเนื่อง: เปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลได้ เช่น แบบอักษร ขนาดข้อความ และระยะห่างระหว่างบรรทัด

ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล eBook

อ่าน eBook

เมื่ออ่าน eBook คุณจะเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดข้อความ และข้ามไปยังบทต่างๆ ได้

ใน Google Play Books ให้เปิด eBook ขึ้นมา

 • หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดข้อความ หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ให้คลิก "ตัวเลือกการแสดงผล" Gmail Compose Size icon
 • หากต้องการข้ามไปยังบท บุ๊กมาร์ก โน้ต หรือการ์ดข้อมูล ให้คลิก "เนื้อหา" สารบัญ

อัปโหลดไฟล์

คุณอ่านเอกสาร PDF และ EPUB ด้วย Google Play Books ได้ เมื่ออัปโหลดเอกสาร PDF และ EPUB ไปยัง Google Play Books คุณจะอ่านเอกสารเหล่านั้นในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มี Play Books


เมื่อใช้เอกสาร EPUB คุณจะใช้บุ๊กมาร์ก ไฮไลต์ และโน้ตได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

 1. เปิด Google Play Books ในคอมพิวเตอร์
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกหนังสือของฉัน
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกอัปโหลดไฟล์
 4. ค้นหาไฟล์ PDF หรือ EPUB ที่ต้องการอัปโหลด คลิกเลือก
คุณดูไฟล์ที่อัปโหลดไว้ได้โดยไปที่คลังรายการที่อัปโหลด

พิมพ์หนังสือ

หากต้องการพิมพ์ eBook คุณต้องดาวน์โหลด eBook ในคอมพิวเตอร์

สำคัญ: eBook บางเล่มมีขีดจำกัดของจำนวนหน้าที่คุณจะพิมพ์ได้ โดยผู้จัดพิมพ์เป็นผู้กำหนดขีดจำกัดเหล่านี้และหนังสือแต่ละเล่มก็มีขีดจำกัดไม่เท่ากัน ขีดจำกัดนี้เรียกว่าการจัดการสิทธิ์ด้านดิจิทัล (DRM)

เช่าหนังสือ

 1. เปิด Google Play Books Play Books ในอุปกรณ์
 2. ดูหนังสือเรียนให้เช่าหรือค้นหาหนังสือที่เฉพาะเจาะจง
 3. เลือกหนังสือที่ต้องการเช่า
  • หากต้องการตรวจสอบว่าคุณเช่าหนังสือเล่มนั้นๆ ได้หรือไม่ ให้ดูว่ามีข้อความ "ให้เช่า" ถัดจากราคาหรือไม่
  • หากต้องการตรวจสอบระยะเวลาในการเช่า ให้เลือก "ให้เช่า" แล้วดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัป
 4. หากต้องการเช่าหนังสือ ให้เลือกราคา จากนั้นดำเนินการขั้นตอนชำระเงินให้เรียบร้อย
  • ระยะเวลาในการเช่าของคุณจะเริ่มต้นเมื่อคุณทำการซื้อ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เปิดหนังสืออ่านก็ตาม
 5. หากต้องการดูว่ามีเวลาอีกเท่าไรก่อนที่การเช่าจะหมดอายุ ให้ไปที่หนังสือของฉัน แล้วตรวจสอบที่หน้าปกหนังสือ
เคล็ดลับ: หนังสือที่ระยะเวลาในการเช่าสิ้นสุดแล้วจะมีข้อความว่า "หมดอายุแล้ว" หากยังอ่านหนังสือไม่จบ คุณสามารถซื้อหรือเช่าหนังสือเล่มนั้นอีกครั้งได้ ไฮไลต์และโน้ตเก่าๆ จะยังคงอยู่ระหว่างการเช่ารอบใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว