Läsa böcker på Google Play

När du har köpt och laddat ned e-böcker på Google Play kan du

 • läsa online eller offline
 • läsa e-böcker på fler än en enhet
 • hoppa till en annan del av e-boken
 • ändra teckensnitt, ljusstyrka och andra visningsalternativ.

Öppna en e-bok

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker.
 2. Tryck på Bibliotek Bibliotek längst ned.
 3. Tryck på omslaget till e-boken du vill öppna.

Ändra teckensnitt, textstorlek och visning

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker.
 2. Öppna e-boken.
 3. Tryck mitt på sidan.
 4. Tryck på Visningsalternativ Visningsalternativ högst upp till höger.
  • Om du vill ändra teckensnitt, textstorlek och radavstånd gör du ändringar under Visningsalternativ Visningsalternativ.
  • Om du vill ändra ljusstyrka, bakgrundsfärg eller ställa in skärmen på att anpassas efter tid på dagen gör du ändringar under Inställningar Inställningar.
 5. När du vill fortsätta läsa trycker du utanför rutan med visningsalternativ.

Ändra skärmrotation, bläddring och hjälpmedel

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker.
 2. Tryck på menyn Meny och sedan Inställningar.
 3. Gör ändringarna.

Hoppa till sidor, kapitel och bokmärken

Du kan hoppa mellan sidor, kapitel och bokmärken genom att öppna e-boken du läser och följa stegen nedan.

Skumma igenom en bok
 1. Tryck mitt på sidan.
 2. Bläddra snabbt igenom sidorna genom att dra. Du kan också dra i fältet längst ned på skärmen.
 3. När du vill tillbaka till sidan du började på trycker du på sidans miniatyr högst upp till vänster i fältet.
Hoppa till en sida

Gör så här om du vet numret på sidan du vill hoppa till:

 1. Tryck mitt på sidan.
 2. Tryck på sidnumret högst upp till höger.
 3. Ange sidnumret som du vill hoppa till.
Hoppa till ett kapitel, ett bokmärke eller en anteckning
 1. Tryck mitt på sidan.
 2. Tryck på kapitlets namn högst upp till vänster.
  • Om du vill hoppa till ett kapitel trycker du på kapitlets namn.
  • Om du vill hoppa till ett bokmärke eller en anteckning trycker du på Bokmärken eller Anteckningar och trycker på bokmärket eller anteckningen i fråga.
Visa de senaste bokmärkena

De fyra senaste bokmärkena visas ovanför skjutreglaget. Om du vill visa en sida med ett bokmärke trycker du på bokmärket.

Läsa på en annan enhet

När du öppnar e-boken på en annan enhet än den du började läsa på öppnas den automatiskt där du slutade sist. Kontrollera följande:

 • Att enheten är ansluten till internet när du slutar och börjar läsa e-boken
 • Att du är inloggad på samma konto för Google Play Böcker på båda enheterna.

Om e-boken inte öppnas på rätt sida testar du att svepa framåt eller bakåt och kontrollerar Wi-Fi-anslutningen.

Obs! Om du har överfört e-boken till enheten med Adobe Digital Editions synkroniseras inte sidpositioner.

Relaterade artiklar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?