Čítanie kníh v službe Google Play

Po zakúpení a stiahnutí eKníh zo služby Google Play máte nasledujúce možnosti:

 • čítať online alebo offline;
 • čítať eKnihy na viacerých zariadeniach;
 • preskočiť na inú časť eKnihy;
 • zmeniť písmo, jas a iné možnosti zobrazenia.

Otvorenie eKnihy

 1. Otvorte aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Klepnite v dolnej časti na položku Knižnica Knižnica.
 3. eKnihu otvoríte klepnutím na jej obálku.

Zmena písma, veľkosti textu a zobrazenia

 1. Otvorte aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Otvorte eKnihu.
 3. Klepnite na stred strany.
 4. Klepnite vpravo hore na položku Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazenia.
  • Ak chcete zmeniť písmo, veľkosť textu a riadkovanie, urobte to v ponuke Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazenia.
  • Ak chcete zmeniť jas a farbu pozadia, urobte to v ponuke Odtieň. Ak chcete nastaviť obrazovku tak, aby sa upravovala podľa času dňa, urobte to v ponuke Nastavenia Nastavenia
 5. Ak sa chcete vrátiť k čítaniu, klepnite mimo okna možností zobrazenia.

Zmena otáčania obrazovky, otáčania stránok a možností dostupnosti

 1. Otvorte aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Vykonajte zmeny.

Ako preskočiť na strany, kapitoly a záložky

Ak chcete rýchlo prechádzať medzi stranami, kapitolami a záložkami, otvorte eKnihu, ktorú čítate, a postupujte podľa týchto krokov.

Rýchle prehliadanie strán
 1. Klepnite na stred strany.
 2. Strany môžete rýchlo otáčať prejdením prstom. Môžete tiež posunúť pruh v dolnej časti obrazovky.
 3. Ak sa chcete vrátiť na stranu, na ktorej ste začali, klepnite na miniatúru strany hore od pruhu.
Ako preskočiť na kapitolu, záložku či poznámku
 1. V dolnej časti klepnite na položku Obsah Obsah .
 2. Vyberte položku Kapitoly, Záložky alebo Poznámky

Čítanie v inom zariadení

Keď eKnihu otvoríte na inom zariadení, ako je to, na ktorom ste ju pôvodne začali čítať, automaticky sa otvorí na mieste, kde ste s čítaním prestali. Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu v momente, keď eKnihu prestanete a začnete čítať.
 • Musíte sa prihlásiť do rovnakého účtu pre Knihy Google Play na oboch zariadeniach.

Ak sa eKniha otvorí na nesprávnej strane, vyskúšajte posunúť zobrazenie dopredu alebo dozadu, prípadne skúste skontrolovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Poznámka: Ak eKnihu presuniete do zariadenia pomocou programu Adobe Digital Editions, miesta na stranách, kde ste prestali alebo začali čítať, sa nesynchronizujú.

Súvisiace články

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?