Nákup a čítanie e‑kníh

Pomocou Kníh Google Play môžete e‑knihy sťahovať a čítať vo viacerých zariadeniach. Môžete tiež nahrávať súbory a tlačiť knihy.

Nákup e‑kníh

 1. Otvorte v počítači Knihy Google Play.
 2. Kliknite na Nakupovať a potom vyhľadajte e‑knihu, ktorú si chcete prečítať.
 3. Kliknite na e‑knihu a potom posuňte zobrazenia nadol a prezrite si podrobnosti, napríklad v ktorých zariadeniach si môžete príslušnú e‑knihu prečítať.
 4. Kliknite v hornej časti na cenu.
 5. Vyberte spôsob platby > kliknite na Kúpiť e‑knihu.

Možnosti zobrazenia

Tip: Niektoré e‑knihy neponúkajú viacero možností zobrazenia.

Podľa toho, o akú knihu ide, si môžete e‑knihu prečítať v jednom z týchto rozložení:
 • Pôvodné strany: prečítajte si knihu v rozložení pevných strán zodpovedajúcom tlačenej verzii.
 • Plynulý text: zmeňte možnosti zobrazenia, napríklad písmo, veľkosť textu a riadkovanie.

Ako zmeniť nastavenia zobrazenia e‑knihy

Čítanie e‑kníh

Pri čítaní e‑kníh môžete zmeniť písmo, veľkosť textu a prejsť na kapitoly.

Prejdite do Kníh Google Play a otvorte e‑knihu.

 • Ak chcete zmeniť písmo, veľkosť textu a riadkovanie, kliknite na Možnosti zobrazenia Gmail Compose Size icon.
 • Ak chcete prejsť na kapitolu, záložku, poznámku alebo informačnú kartu, kliknite na Obsah Obsah .

Nahranie súborov

V Knihách Google Play môžete čítať dokumenty PDF a EPUB. Keď do Kníh Google Play nahráte dokumenty PDF a EPUB, môžete ich čítať v ľubovoľnom zariadení, v ktorom používate Knihy Play.


V dokumentoch EPUB môžete tiež používať záložky, zvýraznenia a poznámky vo všetkých svojich zariadeniach.

 1. Otvorte v počítači Knihy Google Play.
 2. Kliknite vľavo na Moje knihy.
 3. Vpravo hore kliknite na Nahrať súbory.
 4. Nájdite súbor PDF či EPUB, ktorý chcete nahrať. Kliknite na Vybrať.
Ak chcete nájsť súbor, ktorý ste nahrali, prejdite do knižnice nahraných súborov.

Tlač kníh

Ak chcete tlačiť e‑knihy, musíte si stiahnuť príslušnú e‑knihu do počítača.

Dôležité: Niektoré e‑knihy majú limity, koľko z nich môžete vytlačiť. Tieto limity stanovuje vydavateľ knihy a líšia sa v závislosti od konkrétnej knihy. Tieto limity sa nazývajú ochrana DRM (Digital Rights Management).

Vypožičanie učebníc a kníh

V Knihách Google Play si môžete vypožičať digitálne verzie niektorých učebníc a kníh. 

Dôležité: Výpožičná lehota začína plynúť ihneď po zaplatení, a to aj vtedy, keď knihu neotvoríte.

 1. Otvorte v počítači Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Prehliadaním nájdite učebnice na vypožičanie alebo vyhľadajte konkrétnu knihu.
 3. Kliknite na knihu, ktorú si chcete vypožičať.
 4. Skontrolujte, či sa vedľa ceny nachádza text Vypožičať. Nájdete tam tiež počet dní, na ktorý si môžete knihu vypožičať.
 5. Ak si ju chcete vypožičať, kliknite na cenu a zaplaťte.
 6. Zostávajúci čas do vypršania platnosti výpožičky zistíte v knižnici na obale príslušnej knihy.

Na výpožičkách s vypršanou výpožičnou lehotou sa zobrazuje text Platnosť vypršala. Ak ste učebnicu nedočítali, môžete si ju znova vypožičať alebo zakúpiť. Zvýraznenia a poznámky, ktoré ste urobili, sa vám budú naďalej zobrazovať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory