Les bøker på Google Play

Når du har kjøpt og lastet ned e-bøker på Google Play, kan du

 • lese på nettet eller lese uten nett
 • lese e-bøker på mer enn én enhet
 • hoppe til en annen del av e-boken
 • endre skrifttype, lysstyrke og andre visningsalternativer

Åpne e-bøker

 1. Åpne Google Play Bøker-appen Play Bøker.
 2. Trykk på Bibliotek Bibliotek nederst.
 3. For å åpne en e-bok, trykk på omslaget.

Endre font, tekststørrelse og visning

 1. Åpne Google Play Bøker-appen Play Bøker.
 2. Åpne e-boken.
 3. Trykk på midten av siden.
 4. Trykk på Visningsalternativer Visningsalternativer øverst til høyre.
  • For å endre skrifttype, tekststørrelse og linjeavstand, bruk Visningsalternativer Visningsalternativer.
  • For å endre lysstyrke, endre bakgrunnsfarge eller angi at skjermen skal justeres basert på tid på dagen, bruk Innstillinger Innstillinger.
 5. For å gå tilbake til å lese, trykk utenfor boksen med visningsalternativer.

Endre skjermrotasjon, sideblaing og tilgjengelighetsalternativer

 1. Åpne Google Play Bøker-appen Play Bøker.
 2. Trykk på menyen Menyog deretter Innstillinger.
 3. Gjør endringene.

Hopp til sider, kapitler og bokmerker

For å bytte raskt mellom sider, kapitler og bokmerker, åpne boken du leser, og følg deretter fremgangsmåten.

Skumles sidene
 1. Trykk på midten av siden.
 2. Sveip for å bla raskt gjennom sidene. Du kan også dra raden nederst på skjermen.
 3. For å gå tilbake til siden du startet på, trykk på sidens miniatyrbilde til venstre over raden.
Hopp til en side

Hvis du vet hvilket sidetall du vil gå til:

 1. Trykk på midten av siden.
 2. Trykk på sidetallet øverst til høyre.
 3. Skriv inn sidetallet du vil hoppe til.
Hopp til kapitler, bokmerker eller notater
 1. Trykk på midten av siden.
 2. Trykk på kapittelnavnet øverst til venstre.
  • For å hoppe til et kapittel, trykk på kapittelnavnet.
  • For å hoppe til et bokmerke eller notat, trykk på Bokmerker eller Notater og trykk på bokmerket eller notatet du vil se.
Se de nyeste bokmerkene

De fire nyeste bokmerkene dine vises på fremdriftslinjen. For å se på siden med bokmerket, trykk på bokmerket.

Les på en annen enhet

Når du åpner e-boken på en annen enhet enn den du startet på, åpnes den automatisk der du sluttet sist. Sjekk at

 • enheten er koblet til Internett når du slutter og begynner å lese e-boken
 • du er logget på den samme kontoen for Google Play Bøker på begge enhetene

Hvis e-boken ikke åpnes på riktig side, kan du prøve å sveipe fremover eller bakover og sjekke Wi-Fi-tilkoblingen din.

Merk: Hvis du har overført boken til enheten din med Adobe Digital Editions, synkroniseres ikke sideplasseringer.

Relaterte artikler

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?