E-grāmatu iegāde un lasīšana

Izmantojot pakalpojumu Google Play grāmatas, varat lejupielādēt un lasīt e-grāmatas vairākās ierīcēs. Varat arī augšupielādēt failus un drukāt grāmatas.

E-grāmatu iegāde

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Google Play grāmatas.
 2. Noklikšķiniet uz opcijas Iepirkties un pēc tam meklējiet e-grāmatu, kuru vēlaties lasīt.
 3. Noklikšķiniet uz e-grāmatas un pēc tam ritiniet lejup, lai skatītu detalizētu informāciju, piemēram, uzzinātu, kurās ierīcēs varat lasīt e-grāmatu.
 4. Augšdaļā noklikšķiniet uz cenas.
 5. Atlasiet maksājuma veidu > noklikšķiniet uz Pirkt e-grāmatu.

Skatīšanas iespējas

Atkarībā no izdevēja sniegtā satura faila formāta(-iem), grāmatai var būt pieejama viena vai abas tālāk norādītās skatīšanas iespējas.
 • Sākotnējās lappuses: grāmata tiks rādīta izkārtojumā ar nemainīgu lappušu skaitu. Parasti šis izkārtojums tiek iegūts no PDF faila, kas atbilst iespiestajam izdevumam. Lai mazā ekrānā palielinātu tekstu, varat tekstu tuvināt vai pāriet uz pilnekrāna ainavas režīmu.
 • Plūstošs teksts: varat izvēlēties attēlojuma opcijas, piemēram, fontu, teksta lielumu un rindstarpu attālumu.

Pieejamās skatīšanas iespējas ir norādītas Play veikalā — grāmatas informācijas lapas sadaļā “Funkcijas”.

E-grāmatu lasīšana

Lasot e-grāmatas, varat mainīt fontu un teksta lielumu, kā arī pāriet uz konkrētām nodaļām.

Pakalpojumā Google Play grāmatas atveriet e-grāmatu.

 • Lai mainītu fontu, teksta lielumu vai citus formatējuma iestatījumus, noklikšķiniet uz ikonas Attēlojuma opcijas Gmail Compose Size icon.
 • Lai pārietu uz nodaļu, grāmatzīmi, piezīmi vai informācijas kartīti, noklikšķiniet uz ikonas Saturs Satura rādītājs .

Failu augšupielāde

Izmantojot pakalpojumu Google Play grāmatas, varat lasīt PDF un EPUB dokumentus. Ja pakalpojumā Google Play grāmatas augšupielādējat PDF un EPUB dokumentus, varat tos lasīt jebkurā ierīcē, izmantojot pakalpojumu Play grāmatas.


EPUB dokumentos varat arī izmantot grāmatzīmes, atzīmēšanu un piezīmes visās savās ierīcēs.

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Google Play grāmatas.
 2. Kreisajā malā noklikšķiniet uz Manas grāmatas.
 3. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Augšupielādēt failus.
 4. Atrodiet PDF vai EPUB failu, kuru vēlaties augšupielādēt. Noklikšķiniet uz Atlasīt.
Lai atrastu iepriekš augšupielādētu failu, dodieties uz savu augšupielādēto failu bibliotēku.

Grāmatu drukāšana

Lai drukātu e-grāmatu, vajadzēs lejupielādēt e-grāmatu datorā.

Svarīgi! Pastāv ierobežojumi attiecībā uz dažu e-grāmatu drukāšanas apjomu. Šos ierobežojumus ir noteicis grāmatas izdevējs, un katrai grāmatai tie ir atšķirīgi. Šie ierobežojumi tiek saukti par digitālā satura tiesību pārvaldību.

Mācību grāmatu un citu grāmatu noma

Pakalpojumā Google Play grāmatas varat nomāt dažu grāmatu, tostarp mācību grāmatu, digitālās versijas. 

Svarīgi! Nomas termiņš sāksies, tiklīdz veiksiet pirkumu, pat ja nebūsiet atvēris grāmatu.

 1. Ierīcē atveriet pakalpojumu Google Play grāmatas Play grāmatas.
 2. Varat pārlūkot nomai pieejamās mācību grāmatas vai meklēt konkrētu grāmatu.
 3. Noklikšķiniet uz grāmatas, kuru vēlaties nomāt.
 4. Pārbaudiet, vai blakus cenai tiek parādīts uzraksts Nomāt. Būs norādīts arī, uz cik dienām varat nomāt grāmatu.
 5. Lai nomātu grāmatu, noklikšķiniet uz cenas un norēķinieties.
 6. Lai noskaidrotu, cik drīz beigsies nomas termiņš, atveriet savu bibliotēku un skatiet grāmatas vāku.

Uz grāmatām, kuru nomas termiņš ir beidzies, tiek rādīts uzraksts Termiņš beidzies. Ja nepaspējāt izlasīt mācību grāmatu, varat to nomāt vēlreiz vai iegādāties. Joprojām varēsiet atrast atzīmēto saturu un piezīmes.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?