Læs bøger i Google Play

Når du har købt og downloadet e-bøger i Google Play, kan du:

 • Læse dem online eller offline
 • Læse dem på mere end én enhed
 • Springe til et andet sted i e-bogen
 • Ændre skrifttype, lysstyrke og andre visningsmuligheder

Åbn en bog

 1. Åbn appen Google Play Bøger Play Bøger.
 2. Tryk på Samling Samling nederst.
 3. Åbn en e-bog ved at trykke på dens forside.

Spring til en side eller et kapitel

 1. Åbn appen Google Play Bøger Play Bøger.
 2. Åbn en e-bog.
 3. Tryk midt på siden.
  • Hvis du vil springe til et kapitel, et bogmærke eller en note, kan du trykke på Indhold Indhold nederst til venstre. Vælg det ønskede kapitel eller afsnit.
  • Hvis du vil springe til en anden side, skal du bruge skyderen nederst.

Skift skrifttype, skriftstørrelse og visning

 1. Åbn appen Google Play Bøger Play Bøger.
 2. Åbn en e-bog.
 3. Tryk midt på siden.
 4. Tryk på Valgmuligheder for visning Valgmuligheder for visning øverst til højre.
  • Hvis du vil ændre skrifttype, tekststørrelse og linjeafstand, kan du vælge Tekst.
  • Hvis du vil ændre lysstyrke, baggrundsfarve eller indstille din skærm til at justere sig selv baseret på tidspunktet på dagen, kan du vælge Tone.
 5. Du vender tilbage til læsning ved at trykke uden for dialogboksen med visningsmuligheder.

Skift indstillinger for sideskift

 1. Åbn appen Google Play Bøger Play Bøger.
 2. Tryk på menuen Menu and then Indstillinger Indstillinger.
 3. Foretag dine ændringer.

Læs på en anden enhed

Når du åbner din e-bog på en anden enhed end den, du startede på, åbnes den automatisk på det sted, du var nået til. Sørg for, at:

 • Enheden har forbindelse til internettet, når du stopper eller går i gang med at læse din e-bog.
 • Du er logget ind på den samme konto til Google Play Bøger på begge enheder.

Hvis din e-bog ikke åbner på den rigtige side, kan du prøve at opdatere siden og tjekke din Wi-Fi-forbindelse.

Bemærk! Hvis du har overført e-bogen til din enhed ved hjælp af Adobe Digital Editions, kan der ikke synkroniseres til det sted, du er nået til.

Relaterede artikler

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?