เปิดอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เบื้องหลัง

ในการใช้แอป Play Store คุณจะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งหมายความว่าแอปต่างๆ อาจดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในอนาคตหรือส่งการแจ้งเตือนให้คุณแม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้แอปนั้น โดยการตั้งค่าใน Android แต่ละเวอร์ชันนั้นไม่เหมือนกัน ตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้  

Android 7.0 ขึ้นไป

เมื่อโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งาน Wi-Fi Google Play อาจได้รับผลกระทบ คุณสามารถเลือกให้ Google Play ยังคงเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือ แม้อยู่ในโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ต

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ของอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 3. แตะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จากนั้น การประหยัดอินเทอร์เน็ต
 4. หากโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตปิดอยู่ คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่หากเปิดอยู่ ให้ทำขั้นตอนที่ 4 ต่อไป
 5. แตะการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่จำกัด
 6. เลื่อนลงแล้วแตะ Google Play Store Google Play
 7. แตะแอปหรือบริการที่ต้องการเปิด
Android 5.0 ถึง 6.0
 1. เปิดแอปการตั้งค่า การตั้งค่า  ของอุปกรณ์
 2. แตะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จากนั้น ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ
 3. ตรวจสอบว่าคุณกำลังดูเครือข่ายที่คุณต้องการจะดูหรือจำกัดปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของแอป
 4. เลื่อนลงแล้วแตะ Google Play Store Google Play
 5. แตะอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เบื้องหลัง จากนั้น ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด
Android 4.4 หรือต่ำกว่า
 1. เปิดแอปการตั้งค่าหลัก การตั้งค่า ของอุปกรณ์
 2. ในส่วน "ระบบไร้สายและเครือข่าย" ให้แตะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
 3. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "เมนู" เพิ่มเติม
 4. แตะช่อง "ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ"
 5. เมื่อกล่องโต้ตอบ "เปิดการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติไหม" ปรากฏขึ้น ให้แตะตกลง
 

หมายเหตุ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เบื้องหลังของอุปกรณ์บางเครื่องอาจอยู่ในส่วนการตั้งค่า จากนั้น แบตเตอรี่และโปรแกรมจัดการข้อมูล จากนั้น การแสดงผล จากนั้น อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เบื้องหลัง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6218504691933834970
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
84680