ลบประวัติการค้นหาใน Google Play

คุณสามารถนำการค้นหาที่คุณได้ทำไว้ใน Google Play ออกไปโดยใช้แอป Google Play Store ดังนี้

  1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. แตะล้างประวัติการค้นหาในเครื่อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร