Förstå integritets- och säkerhetsmetoder för appar i avsnittet om datasäkerhet på Google Play

Innan du installerar en app från Google Play kan du kontrollera avsnittet om datasäkerhet för appen. Utvecklare använder avsnittet om datasäkerhet för att dela information om hur appen hanterar din data. På så sätt kan du fatta mer välgrundade beslut om vilka appar du använder.

Hitta information om appens datasäkerhet

 1. Öppna Google Play Google Play.
 2. Bläddra eller använd sökfältet för att hitta en app.
 3. Tryck på en app.
 4. Under Datasäkerhet hittar du en sammanfattning av appens rutiner för datasäkerhet.
 5. Tryck på Visa information om du vill veta mer.

Tips! Informationen i avsnittet om datasäkerhet gäller endast appar som har distribuerats på Google Play. Du hittar bara avsnittet om datasäkerhet på Android 5 och senare.

Förstå och granska säkerhetsrutiner för appdata

I avsnittet om datasäkerhet i appinformationen kan utvecklare beskriva hur deras appar samlar in, delar och hanterar olika typer av data. Utvecklare förklarar sina rutiner för:

 • Insamling av data: utvecklare beskriver vilka typer av användaruppgifter som appen samlar in, hur de använder dessa uppgifter och om insamlingen av datan är valfri. Data anses generellt vara Insamlad när utvecklaren använder sin app för att hämta data från enheten.
 • Datadelning: utvecklare anger om deras app delar data med tredje part och vilken typ av data som delas. Data anses vanligtvis vara Delad när appen får åtkomst till datan och datan överförs till tredje part.
  • I vissa fall behöver utvecklarna inte uppge data som Delad även om den tekniskt sett överförs till en annan part (exempelvis när du samtycker efter att ha läst hur datan används i appen eller när data delas med en utvecklares tjänsteleverantör). Läs mer om dessa fall nedan.

I avsnittet om datasäkerhet på Google Play kan utvecklare beskriva summan av all datainsamling och datadelning som görs i alla versioner av appen som distribueras på Google Play. En apps praxis för dataintegritet och -säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklare kan dela versionsspecifik information om appen med användarna via avsnittet Om appen i appuppgifterna på Google Play, via integritetspolicyn eller via annan dokumentation.

Förstå insamling av data och datadelning

Insamling av data

Utvecklare behöver inte redovisa data som en app använder som Insamlad i avsnittet datasäkerhet vid följande tillfällen:

 • När en app endast får åtkomst till data på enheten och inte skickar den från enheten. När du till exempel ger en app behörighet att få åtkomst till din plats, men den bara använder datan för att tillhandahålla appfunktioner på enheten och inte skickar datan till servern, behöver inte datan uppges som Insamlad.
 • När din data skickas från enheten men endast behandlas tillfälligt. Det innebär att utvecklaren endast får åtkomst till och använder din data om den lagras i minnet och inte lagrar den längre än vad som är nödvändigt för att utföra en specifik begäran. Till exempel om en väderapp skickar din plats från enheten för att hämta det aktuella vädret där du befinner dig men appen bara använder platsdatan i minnet och inte lagrar den längre än vad som behövs för att visa vädret.
 • När din data skickas med end-to-end-kryptering. Detta innebär att datan inte kan läsas av några andra än avsändaren och mottagaren. Om du till exempel skickar ett meddelande till en vän via en meddelandeapp med end-to-end-kryptering kan bara du och din vän läsa meddelandet.

Ibland omdirigeras du till en annan tjänst för att slutföra en viss åtgärd. En app kan till exempel dirigera dig till en betaltjänst som PayPal, Google Pay eller en annan liknande tjänst för att slutföra ett köp. I dessa fall behöver apputvecklaren inte deklarera vilka data som samlas in av den andra tjänsten om

 • appen inte har åtkomst till dessa uppgifter och
 • du tillhandahåller denna information direkt till den andra tjänsten enligt tjänstens integritetspolicy och användarvillkor.
Datadelning

I vissa fall behöver apputvecklare inte uppge data som överförs till andra som Delad i avsnittet om datasäkerhet. Detta omfattar följande:

 • Datan överförs till en tredje part baserat på en specifik åtgärd som du har initierat och där du rimligen förväntar dig att data kommer att delas. Till exempel när du skickar ett e-postmeddelande till eller delar ett dokument med en annan person.
 • Dataöverföringen till tredje part är tydligt redogjord i appen och appen begär ditt samtycke på ett sätt som uppfyller kraven i Google Plays policy för användaruppgifter.
 • Data överförs till en tjänsteleverantör för behandling på uppdrag av utvecklaren. En utvecklare kan till exempel använda en tjänsteleverantör för att lagra data för sin räkning och i enlighet med utvecklarens anvisningar, avtalsvillkor, integritetspolicyer och säkerhetsstandarder.
 • Denna data överförs i specifika juridiska syften, till exempel som svar på en begäran från myndighet.
 • Den data som överförs är helt anonymiserad så att den inte längre kan kopplas till en enskild person.

Annan information i avsnittet om datasäkerhet

Säkerhetsåtgärder

Utvecklare kan beskriva vissa säkerhetsrutiner som de använder. Detta gäller vid följande tillfällen:

 • Om appen krypterar data som samlas in eller delas under överföring.
  • Vissa appar är utformade för att du ska kunna överföra data till en annan webbplats eller tjänst. I dessa appars avsnitt om datasäkerhet får det anges att din data överförs via en säker anslutning om din data krypteras säkert enligt rådande branschstandard under överföringen mellan enheten och appens servrar. Webbplatser och tjänster som du väljer att överföra din data till kan hantera din integritet och säkerhet på olika sätt. Granska dessa rutiner för att säkerställa att du överför din data till en säker plats. Till exempel kan en meddelandeapp som anger att din data krypteras under överföringen ge dig möjlighet att skicka ett sms via din mobiloperatör. Vi rekommenderar att du granskar hur mobiloperatören hanterar data eftersom kryptering kanske inte används för att överföra sms på ett säkert sätt via mobilnätverket.
 • Om appen har granskats i enlighet med en global säkerhetsstandard. Denna oberoende granskning validerar appens säkerhetsrutiner mot en global standard. De tredjepartsorganisationer som utför granskningen gör detta för utvecklarens räkning. Granskningen innebär inte att utvecklarens avsnitt om datasäkerhet är korrekt och fullständigt.
 • Erbjuder betalningar via Unified Payments Interface (UPI). UPI är ett system för direkt överföring av pengar. Det utvecklades av National Payments Corporation of India (NPCI), ett RBI-reglerat rättssubjekt. Utvecklare anger att NPCI har verifierat och validerat appens implementering av UPI. Denna säkerhetspraxis är endast tillgänglig för appanvändning i Indien.
Datakontroller

I avsnittet Datakontroller kan utvecklare beskriva vilka sätt de erbjuder dig att ta bort din data i appen.

I vissa appar kan du skapa ett konto. Om det går att skapa ett konto i appen måste utvecklaren

 • erbjuda användarna ett sätt att radera sina appkonton och tillhörande data i appen
 • länka till en resurs på webben där användarna kan begära radering av appkonton och tillhörande data.

I vissa appar som ger möjlighet att skapa ett konto går det även att radera viss appdata utan att radera hela kontot.

I andra appar går det inte att skapa ett konto, men det kan finnas ett sätt för dig att radera din data kopplad till appen. Om du vill ha mer information om hur du begär att din data tas bort och hur utvecklaren svarar på och hanterar begäranden om dataradering kan du

Läs mer om Google Plays krav på kontoradering för appar.
Andra yppanden om appar och data

Läs mer om yppanden för kontohanteringsdata och systemtjänster.

Kontohantering

I vissa appar kan du skapa ett konto eller lägga till uppgifter i ett konto som utvecklaren använder i sina tjänster. Utvecklaren kan använda kontodata som har samlats in via appen i ytterligare syften i sina tjänster som inte är specifika för appen, till exempel för att förebygga bedrägeri eller för annonsering. Utvecklare kan uppge att dessa uppgifter samlas in och används i deras tjänster som Kontohantering. Utvecklare måste fortfarande deklarera alla syften som själva appen använder datan till. Läs informationen i appen, till exempel deras integritetspolicy, om du vill veta hur utvecklaren använder din kontoinformation i sina tjänster.

Systemtjänster

Systemtjänster är förinstallerade program på vissa enheter och kan inte avinstalleras. De stöder enhetsspecifika funktioner. Utvecklare av kvalificerande systemtjänster måste inte fylla i ett avsnitt om datasäkerhet. Du kan granska utvecklarens webbplats och integritetspolicy för att få mer information om deras rutiner för datasäkerhet.

Typer av data och insamlingssyften som omfattas av avsnittet om datasäkerhet

I avsnittet om datasäkerhet beskrivs syftet med att samla in och dela specifika typer av data. Utvecklare måste använda samma kategorier för att förklara dessa syften så att du konsekvent kan jämföra flera appar. Informationen ska beskriva alla versioner och varianter av appen.

Läs mer om de datatyper och syften som ingår i avsnittet om datasäkerhet.

Datatyper
Kategori Datatyp Beskrivning
Plats Ungefärlig plats

Din eller enhetens fysiska plats inom ett område större än eller lika med tre kvadratkilometer, till exempel vilken ort du befinner dig på.

Exakt plats Din eller enhetens fysiska plats inom ett område mindre än tre kvadratkilometer.
Personliga uppgifter Namn

Vad du kallar dig själv, till exempel för- eller efternamn eller smeknamn.

E-postadress Din e-postadress.
Användar-id:n Identifierare för en person som går att identifiera. Det kan till exempel vara ett konto-id, kontonummer eller kontonamn.
Adress

Din adress, till exempel en postadress eller hemadress.

Telefonnummer Ditt telefonnummer.
Etnisk tillhörighet

Information om etnisk tillhörighet.

Politisk eller religiös uppfattning

Information om din politiska eller religiösa uppfattning.

Sexuell läggning

Information om din sexuella läggning.

Övrig information

Andra personliga uppgifter som födelsedatum, könsidentitet, status som krigsveteran osv.

Finansiell information Användarens betalningsuppgifter

Ekonomisk information, till exempel ditt kreditkortsnummer.

Köphistorik

Information om köp eller transaktioner som du har gjort.

Kreditvärdighet

Information om din kredit. Det kan till exempel vara kredithistorik eller kreditvärdighet.

Andra ekonomiska uppgifter

Annan ekonomisk information, till exempel din lön eller dina skulder.

Hälsa och träning Hälsoinformation

Information om din hälsa, till exempel journaler eller symtom.

Träningsinformation

Information om din träning, till exempel motion eller annan fysisk aktivitet.

Meddelanden E-post

Dina e-postmeddelanden, inklusive ämnesraden, avsändaren, mottagarna samt innehållet i e-postmeddelandet.

Sms eller mms

Dina sms, inklusive avsändaren, mottagarna och innehållet i meddelandet.

Andra meddelanden i appen

Andra typer av meddelanden. Det kan till exempel vara snabbmeddelanden eller chattinlägg.

Foton och videor Foton Dina foton.
Videor Dina videor.
Ljudfiler Röstinspelningar eller andra ljudinspelningar

Din röst, till exempel ett röstmeddelande eller en ljudinspelning.

Musikfiler

Dina musikfiler.

Andra ljudfiler

Andra ljudfiler som du har skapat eller tillhandahållit.

Filer och dokument Filer och dokument

Dina filer eller dokument, eller information om dina filer eller dokument, till exempel filnamn.

Kalender Kalenderhändelser

Information från kalendern. Till exempel händelser, händelseanteckningar och deltagare.

Kontakter Kontakter

Information om dina kontakter, till exempel kontaktnamn, meddelandehistorik och sociala diagram, till exempel användarnamn, senaste interaktion, kontaktfrekvens, interaktionslängd och samtalshistorik.

Appaktivitet Interaktioner med appen

Information om hur du använder appen. Till exempel hur många gånger du har besökt en sida eller ett avsnitt som du har tryckt på.

Sökhistorik i appen Information om vad du har sökt efter i appen.
Installerade appar Information om vilka appar som finns installerade på din enhet.
Annat användargenererat innehåll

Allt annat innehåll som du har genererat och som inte visas här, eller i något annat avsnitt. Det kan till exempel vara biografisk information, anteckningar eller svar på öppna frågor.

Andra åtgärder

Annan användaraktivitet eller andra åtgärder i appen som inte anges här, till exempel gameplay, gilla-markeringar och dialogalternativ.

Surfning Webbhistorik

Information om webbplatser som du har besökt.

Appinformation och appens prestanda Kraschloggar

Kraschdata från appen. Det kan till exempel vara hur många gånger appen har kraschat på enheten eller annan information som direkt gäller en krasch.

Diagnostik

Information om appens prestanda på enheten. Det kan till exempel vara batteritid, inläsningstid, fördröjning, bildfrekvens och annan teknisk diagnostik.

Annan data om appens prestanda

Annan data om appens prestanda som inte angetts här.

Enhets-id:n eller andra identifierare Enhets-id:n eller andra identifierare

Identifierare som avser en enskild enhet, webbläsare eller app, till exempel en IMEI-kod, en MAC-adress, ett Widevine-enhets-id, ett Firebase-installations-id eller ett reklam-id.

Datasyften
Datasyften Beskrivning Exempel
Kontohantering Används för att konfigurera eller hantera kontot hos utvecklaren.

Du kan till exempel göra följande:

 • Skapa konton eller lägga till information i ett konto som utvecklaren tillhandahåller i sina tjänster.
 • Logga in i appen eller verifiera dina användaruppgifter.
Annonsering eller marknadsföring Används för att visa eller rikta in annonser eller marknadsföring eller för att mäta annonsers resultat. Det kan till exempel vara att visa annonser i appen, skicka pushmeddelanden med reklam för andra produkter och tjänster eller dela data med annonseringspartner.
Appfunktioner Används för funktioner i appen. Till exempel för att möjliggöra en funktion i appen eller för att autentisera dig.
Analyser Används för att samla in data om hur appen används eller om appens prestanda. Det kan till exempel vara att se hur många som använder en viss funktion, att övervaka appens status, att diagnostisera och åtgärda fel eller krascher eller för att kunna förbättra appens prestanda i framtiden.
Kommunikation från utvecklaren

Används för att skicka nyheter eller aviseringar om appen eller utvecklaren.

Du kan till exempel få ett pushmeddelande för att bli informerad om nya funktioner i appen eller en viktig säkerhetsuppdatering.

Säkerhet, efterlevnad och att förhindra bedrägeri

Används för säkerhet, för att lagen kräver det eller för att förhindra bedrägeri.

Det kan till exempel vara att övervaka misslyckade inloggningsförsök och på detta sätt identifiera möjlig bedräglig aktivitet.

Anpassning

Används för att anpassa appen åt dig, till exempel genom att visa rekommendationer eller förslag.

Du kan till exempel bli föreslagen spellistor utifrån vad du brukar lyssna på eller få lokala nyheter beroende på var du befinner dig.

Kontrollera appbehörigheter och datainsamling

Så fungerar appbehörigheter

Listan med appbehörigheter visar vilken specifik data eller vilka funktioner en app kan få åtkomst till eller begära åtkomst till. I listan ingår

 • data eller funktioner som krävs för att appen ska fungera, till exempel åtkomst till mobilnätverk
 • data som appen begär medan du använder den, till exempel åtkomst till kameran.

Listan baseras på teknisk information som beskriver hur utvecklarens app fungerar. Den skiljer sig från avsnittet om datasäkerhet, som baseras på information från apputvecklare om hur de samlar in, delar och hanterar din data.

Ibland kan informationen i listan med appbehörigheter skilja sig från den som finns i avsnittet om datasäkerhet. Det här är några möjliga orsaker:

 • Appen har åtkomst till data för att behandla den på enheten men samlar varken in eller delar den.
 • Appen samlar in data på ett sätt som inte hanteras av behörigheter.
 • Typen av tjänst eller data i behörighetslistan omfattas inte av avsnittet om datasäkerhet.
Kontrollera appbehörigheter och insamling av data efter nedladdning

När du har laddat ned en app måste den begära åtkomst till viss data. Om en app samlar in data som du inte vill dela kan du göra något av följande:

Tips! Om det inte går att begära att din data raderas i appen kan du kontakta utvecklaren om att radera data som samlats in av appen. Läs mer om hur du kontaktar utvecklaren av en Android-app.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny