Informācija par lietotnes konfidencialitātes un drošības praksi Google Play sadaļā “Datu drošība”

Pirms pakalpojumā Google Play instalējat lietotni, varat pārbaudīt lietotnes sadaļu “Datu drošība”. Izstrādātāji sadaļā “Datu drošība” norāda informāciju par to, kā lietotnē tiek apstrādāti jūsu dati. Tādējādi varat pieņemt pārdomātākus lēmumus par lietotnēm, ko izmantot.

Lietotnes datu drošības informācijas atrašana

 1. Atveriet pakalpojumu Google Play Google Play.
 2. Lai atrastu lietotni, pārlūkojiet lietotnes vai izmantojiet meklēšanas joslu.
 3. Pieskarieties lietotnei.
 4. Sadaļā “Datu drošība” ir sniegts lietotnes datu drošības prakses kopsavilkums.
 5. Lai skatītu plašāku informāciju, pieskarieties vienumam Skatīt detalizētu informāciju.

Padoms. Sadaļā “Datu drošība” sniegtā informācija attiecas tikai uz pakalpojumā Google Play izplatītajām lietotnēm. Sadaļa “Datu drošība” ir redzama tikai ierīcēs, kurās darbojas operētājsistēma Android 5 vai jaunāka versija.

Lietotnes datu drošības prakses izprašana un pārskatīšana

Lietotnes ieraksta sadaļā “Datu drošība” izstrādātāji var aprakstīt, kā lietotnē tiek vākti, kopīgoti un apstrādāti dažādu veidu dati. Izstrādātāji paskaidro tālāk norādīto darbību īstenošanas praksi.

 • Datu vākšana: izstrādātāji apraksta, kāda veida lietotāju dati lietotnē tiek vākti, kā dati tiek izmantoti un vai šie dati tiek vākti papildus. Piekļuve datiem ir uzskatāma par “vākšanu”, ja izstrādātājs izmanto lietotni, lai pārsūtītu no jūsu ierīces izgūtos datus.
 • Datu kopīgošana: izstrādātāji norāda, vai lietotnē jūsu dati tiek kopīgoti ar trešajām pusēm un kāda veida dati tiek kopīgoti. Dati tiek uzskatīti par kopīgotiem, ja lietotne tiem piekļūst un pārsūta trešajai pusei.
  • Dažos gadījumos izstrādātājiem nav jānorāda datu kopīgošana arī tad, ja dati tiek pārsūtīti citai pusei (piemēram, ja lietotnē ir paskaidrots, kā dati tiks izmantoti, un jūs piekrītat datu pārsūtīšanai, vai ja dati tiek kopīgoti ar izstrādātāja pakalpojumu sniedzēju). Plašāka informācija par šādiem gadījumiem ir sniegta tālāk.

Izstrādātāji izmanto Google Play sadaļu “Datu drošība”, lai sniegtu kopsavilkumu par datu vākšanu un kopīgošanu visās savas lietotnes versijās, ko viņi izplata pakalpojumā Google Play. Lietotnes datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no tā, kā izmantojat lietotni, reģiona un vecuma. Izstrādātāji var izmantot lietotnes Google Play ieraksta sadaļu “Par šo lietotni”, konfidencialitātes politiku vai citu dokumentāciju, lai kopīgotu ar lietotājiem informāciju par konkrētu lietotnes versiju.

Informācija par datu vākšanu un kopīgošanu

Datu vākšana

Sadaļā “Datu drošība” izstrādātājiem nav jāatklāj informācija par “datu vākšanu”, ja lietotne datiem piekļūst tālāk norādītajos veidos.

 • Lietotne piekļūst datiem tikai jūsu ierīcē, un dati netiek sūtīti ārpus jūsu ierīces. Piemēram, ja piešķirat lietotnei atļauju piekļūt jūsu atrašanās vietas datiem, taču šie dati tiek izmantoti tikai lietotnes funkciju nodrošināšanai jūsu ierīcē un netiek nosūtīti lietotnes serverim, šāda datu apstrāde nav jānorāda kā datu vākšana.
 • Dati tiek sūtīti ārpus ierīces, bet tiek apstrādāti tikai īslaicīgi. Tas nozīmē, ka izstrādātājs piekļūst jūsu datiem un izmanto tos tikai tad, kad tie tiek glabāti atmiņā, turklāt dati tiek glabāti tikai konkrēta pieprasījuma apstrādei vajadzīgo laiku. Piemēram, laikapstākļu lietotne nosūta jūsu atrašanās vietu ārpus ierīces, lai saņemtu pašreizējo laikapstākļu prognozi jūsu atrašanās vietai, taču lietotne datus izmanto tikai atmiņā un glabā tos tikai prognozes iegūšanai nepieciešamo laiku.
 • Datu sūtīšanai tiek izmantota pilnīga šifrēšana. Tas nozīmē, ka datus var nolasīt tikai to sūtītājs un saņēmējs. Piemēram, ja ziņojumu draugam nosūtāt ziņojumapmaiņas lietotnē, kurā tiek izmantota pilnīga šifrēšana, ziņojumu varat lasīt tikai jūs un attiecīgais draugs.

Dažkārt lietotnes noteiktas darbības paveikšanai var jūs novirzīt uz citu pakalpojumu. Piemēram, lietotne var novirzīt jūs uz maksājumu pakalpojumu (PayPal, Google Pay vai citu līdzīgu pakalpojumu), lai pabeigtu pirkumu. Šādos gadījumos lietotnes izstrādātājam cita pakalpojuma vāktie dati nav jānorāda, ja:

 • izstrādātāja lietotne šai informācijai nepiekļūst;
 • sniedzat šo informāciju tieši pakalpojumam saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma konfidencialitātes politiku un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Datu kopīgošana

Dažos gadījumos lietotņu izstrādātājiem sadaļā “Datu drošība” kā datu kopīgošana nav jānorāda datu pārsūtīšana citām pusēm. Piemēram, tālāk norādītajos gadījumos.

 • Dati tiek pārsūtīti trešajai pusei pēc konkrētas jūsu darbības, kad datu kopīgošana ir pamatoti sagaidāma. Piemēram, kad sūtāt e-pasta ziņojumu vai kopīgojat dokumentu ar citu personu.
 • Lietotnē ir skaidri norādīta informācija par datu pārsūtīšanu trešajai pusei, un lietotnē tiek lūgta jūsu piekrišana atbilstoši Google Play lietotāju datu politikas prasībām.
 • Dati tiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam, kas tos apstrādā izstrādātāja vārdā. Piemēram, izstrādātājs var sadarboties ar pakalpojumu sniedzēju, kas datus mitina izstrādātāja uzdevumā saskaņā ar izstrādātāja norādījumiem, līguma noteikumiem, konfidencialitātes politikām un drošības standartiem.
 • Dati tiek pārsūtīti konkrētos juridiskos nolūkos, piemēram, lai izpildītu valsts iestādes pieprasījumu.
 • Pārsūtītie dati ir pilnīgi anonimizēti, un tos vairs nevar saistīt ar konkrētu personu.

Cita informācija sadaļā “Datu drošība”

Drošības prakse

Izstrādātāji var norādīt konkrētas drošības prakses metodes, piemēram, vai lietotnē tiek veiktas tālāk aprakstītās darbības.

 • Tiek šifrēti dati, kas lietotnē tiek vākti vai kopīgoti pārsūtīšanas laikā.
  • Noteiktas lietotnes ir paredzētas datu pārsūtīšanai uz citu vietni vai pakalpojumu. Šo lietotņu sadaļā “Datu drošība” var norādīt, ka dati tiek pārsūtīti, izmantojot drošu savienojumu, ja vien tajās tiek izmantoti labākie nozares standarti drošai datu šifrēšanai, kamēr tie tiek pārsūtīti starp jūsu ierīci un lietotnes serveriem. Vietnēs vai pakalpojumos, uz kuriem izvēlaties pārsūtīt datus, var atšķirties konfidencialitātes un drošības prakse. Pārskatiet šo praksi atsevišķi, lai nodrošinātu, ka dati tiek pārsūtīti uz drošiem galamērķiem. Piemēram, ziņojumapmaiņas lietotnē, kurā norādīts, ka dati tiek šifrēti pārsūtīšanas laikā, var tikt piedāvāta iespēja nosūtīt īsziņu, izmantojot jūsu mobilo pakalpojumu sniedzēju. Pārskatiet sava mobilo pakalpojumu sniedzēja datu apstrādes praksi, jo, iespējams, tas pārsūtīšanas laikā neizmanto šifrēšanu, lai droši nosūtītu īsziņas savā mobilajā tīklā.
 • Vai lietotne ir neatkarīgi pārskatīta atbilstoši globālam drošības standartam. Veicot neatkarīgo pārskatīšanu, tiek pārbaudīta lietotnes drošības prakses atbilstība globālam standartam. Pārskatīšanu izstrādātāju uzdevumā veic trešo pušu organizācijas. Neatkarīgās pārskatīšanas laikā netiek pārbaudīta sadaļā “Datu drošība” izstrādātāja sniegtās informācijas pareizība un pilnīgums.
 • Tiek piedāvāti maksājumi, izmantojot vienoto maksājumu saskarni (Unified Payments Interface — UPI). UPI ir tūlītēju naudas pārskaitījumu sistēma. To izstrādājusi Indijas Nacionālā maksājumu korporācija (National Payments Corporation of India — NPCI), RBI regulēta iestāde. Izstrādātāji norāda, ka Indijas Nacionālā maksājumu korporācija ir pārbaudījusi un apstiprinājusi šajā lietotnē ieviesto vienoto maksājumu saskarni. Šī drošības prakses metode ir pieejama tikai lietotņu izmantošanai Indijā.
Datu pārvaldība

Sadaļā “Datu pārvaldība” izstrādātāji var aprakstīt veidus, kā jūs varat noņemt savus datus no lietotnes.

Dažās lietotnēs jums var tikt piedāvāta iespēja izveidot kontu. Lietotnēm, kurās tiek piedāvāta konta izveide, ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Nodrošiniet lietotājiem iespēju lietotnē izdzēst lietotnes kontus un saistītos datus.
 • Nodrošiniet tīmekļa saites resursu, kurā lietotāji var pieprasīt lietotnes konta un saistīto datu dzēšanu.

Dažās lietotnēs, kurās tiek piedāvāta konta izveide, var tikt piedāvāta arī iespēja dzēst noteiktus lietotņu datus, neizdzēšot visu kontu.

Citās lietotnēs konta izveide netiek piedāvāta, taču tajās var būt pieejama iespēja dzēst saistītos datus. Lai uzzinātu, kā pieprasīt savu datu dzēšanu un kā izstrādātājs atbild uz datu dzēšanas pieprasījumiem un tos apstrādā:

Uzziniet vairāk par Google Play konta dzēšanas prasību lietotnēm.
Cita veida informācijas norādīšana par lietotni un datiem

Uzziniet vairāk par konta pārvaldības datu un sistēmas pakalpojumu norādīšanu.

Konta pārvaldība

Dažās lietotnēs varat izveidot kontu vai kontam pievienot informāciju, ko izstrādātājs izmanto savos pakalpojumos. Lietotnē vāktos konta datus izstrādātājs savos pakalpojumos var izmantot papildu mērķiem, kas nav saistīti ar lietotni, piemēram, krāpniecības novēršanai vai reklamēšanai. Šādu konta datu vākšanu un izmantošanu savos pakalpojumos izstrādātāji var norādīt kā konta pārvaldību. Taču izstrādātājiem ir jānorāda visi mērķi, kas attiecas uz pašas lietotnes darbību. Pārskatiet lietotnes informāciju, piemēram, konfidencialitātes politiku, lai izprastu, kā izstrādātājs izmanto jūsu konta datus savos pakalpojumos.

Sistēmas pakalpojumi

Sistēmas pakalpojumi ir dažās ierīcēs iepriekš instalēta programmatūra, un to nevar atinstalēt. Tā atbalsta noteiktas ierīces iespējas un funkcijas. Šādu sistēmas pakalpojumu izstrādātājiem nav jāaizpilda sadaļa “Datu drošība”. Izstrādātāja vietnē un konfidencialitātes politikā ir pieejama plašāka informācija par attiecīgā izstrādātāja datu drošības praksi.

Sadaļā “Datu drošība” norādīto datu un datu vākšanas mērķu veidi

Sadaļā “Datu drošība” ir paskaidrots konkrētu datu veidu vākšanas un kopīgošanas mērķis. Lai jūs varētu sistemātiski salīdzināt dažādas lietotnes, izstrādātājiem šo mērķu paskaidrošanai ir jāizmanto noteiktās kategorijas. Sniegtā informācija attiecas uz visām lietotnes versijām un variantiem.

Uzziniet vairāk par sadaļā “Datu drošība” iekļautajiem datu veidiem un mērķiem.

Datu veidi
Kategorija Datu veids Apraksts
Atrašanās vieta Aptuvena atrašanās vieta

Jūsu vai ierīces fiziskās atrašanās vieta, kuras platība ir trīs kvadrātkilometri vai lielāka, piemēram, pilsēta, kurā atrodaties.

Precīza atrašanās vieta Jūsu vai ierīces fiziskās atrašanās vieta, kuras platība ir trīs kvadrātkilometri vai mazāka.
Personas informācija Vārds

Vārds, ar ko apzīmējat sevi, piemēram, jūsu vārds, uzvārds vai segvārds.

E-pasta adrese Jūsu e-pasta adrese.
Lietotāju ID Ar identificējamu personu saistīti identifikatori. Piemēram, konta ID, numurs vai nosaukums.
Adrese

Jūsu adrese, piemēram, pasta vai mājas adrese.

Tālruņa numurs Jūsu tālruņa numurs.
Rase un etniskā piederība

Informācija par jūsu rasi vai etnisko piederību.

Politiskā vai reliģiskā pārliecība

Informācija par jūsu politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem.

Seksuālā orientācija

Informācija par jūsu seksuālo orientāciju.

Cita informācija

Jebkāda cita personas informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimuma identitāte, veterāna statuss.

Finanšu informācija Lietotāja maksājumu informācija

Ar jūsu finanšu kontiem saistīta informācija, piemēram, kredītkartes numurs.

Pirkumu vēsture

Informācija par jūsu pirkumiem vai darījumiem.

Kredīta rādītāji

Informācija par jūsu kredītu. Piemēram, jūsu kredītvēsture vai kredīta rādītāji.

Cita finanšu informācija

Cita finanšu informācija, piemēram, jūsu alga vai parādi.

Veselība un fiziskās aktivitātes Veselības dati

Informācija par jūsu veselību, piemēram, medicīniskā dokumentācija vai simptomi.

Fizisko aktivitāšu dati

Informācija par jūsu fiziskajām aktivitātēm, piemēram, par treniņiem vai citām fiziskām aktivitātēm.

Ziņojumi E-pasta ziņojumi

Jūsu e-pasta ziņojumi, tostarp e-pasta ziņojuma temata rindiņa, sūtītājs, saņēmēji un ziņojuma saturs.

SMS vai MMS

Jūsu īsziņas, tostarp sūtītājs, saņēmēji un īsziņas saturs.

Citi ziņojumi lietotnēs

Cita veida ziņojumi. Piemēram, tūlītējie ziņojumi vai tērzēšanas sarunu saturs.

Fotoattēli un videoklipi Fotoattēli Jūsu fotoattēli.
Videoklipi Jūsu videoklipi.
Audio faili Balss vai skaņu ieraksti

Jūsu balss, piemēram, balss pasts vai skaņas ieraksts.

Mūzikas faili

Jūsu mūzikas faili.

Citi audio faili

Citi jūsu izveidoti vai iesniegti audio faili.

Faili un dokumenti Faili un dokumenti

Jūsu faili, dokumenti vai informācija par jūsu failiem vai dokumentiem, piemēram, failu nosaukumi.

Kalendārs Kalendāra pasākumi

Informācija no jūsu kalendāra, piemēram, pasākumi, pasākumam pievienotās piezīmes un dalībnieki.

Kontaktpersonas Kontaktpersonas

Informācija par jūsu kontaktpersonām, piemēram, kontaktpersonu vārdi, ziņojumu vēsture un sociālo attiecību diagrammas informācija, piemēram, lietotājvārdi, saziņas laiks, saziņas biežums, mijiedarbības ilgums un zvanu vēsture.

Darbības lietotnēs Mijiedarbība ar lietotni

Informācija par to, kā jūs mijiedarbojaties ar lietotni, piemēram, lapas apmeklējumu skaits vai sadaļas, kurām pieskaraties.

Meklēšanas vēsture lietotnē Informācija par vaicājumiem, ko meklējāt lietotnē.
Instalētās lietotnes Informācija par jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.
Cits lietotāja veidots saturs

Cits jūsu veidots saturs, kas nav norādīts šajā vai citā sadaļā. Piemēram, biogrāfija, piezīmes vai atbildes uz atvērtajiem jautājumiem.

Citas darbības

Citas darbības vai lietotnē veiktās darbības, kas šeit nav norādītas, piemēram, spēles izspēle, atzīmes “Patīk” un dialoglodziņu opcijas.

Tīmekļa pārlūkošana Tīmekļa pārlūkošanas vēsture

Informācija par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm.

Lietotņu informācija un veiktspēja Avāriju žurnāli

Lietotnes avāriju dati. Piemēram, lietotnes avāriju skaits ierīcē vai cita ar avāriju saistītā informācija.

Diagnostika

Informācija par lietotnes veiktspēju ierīcē. Piemēram, akumulatora darbības ilgums, ielādes laiks, latentums, kadru skaits sekundē vai tehniskās diagnostikas dati.

Citi lietotnes veiktspējas dati

Citi lietotnes veiktspējas dati, kas šeit nav norādīti.

Ierīces vai citi ID Ierīces vai citi ID

Ar konkrētu ierīci, pārlūku vai lietotni saistīti identifikatori, piemēram, IMEI numurs, MAC adrese, Widevine ierīces ID, Firebase instalēšanas ID vai reklamēšanas identifikators.

Datu vākšanas mērķi
Datu vākšanas mērķi Apraksts Piemērs
Konta pārvaldība Dati tiek izmantoti konta iestatīšanai vai pārvaldībai izstrādātāja lietotnē.

Piemēram, lai jūs varētu:

 • izveidot kontu vai pievienot informāciju kontam, ko izstrādātājs nodrošina izmantošanai visos izstrādātāja pakalpojumos;
 • pieteikties lietotnē vai verificēt savus akreditācijas datus.
Reklamēšana vai mārketings Tiek izmantoti, lai rādītu reklāmas vai mārketinga vēstījumus vai atlasītu to mērķauditoriju, kā arī novērtētu reklāmu veiktspēju. Piemēram, lai rādītu reklāmas lietotnē, sūtītu informatīvos paziņojumus citu produktu un pakalpojumu reklamēšanai vai kopīgotu datus ar reklamēšanas partneriem.
Lietotnes funkcionalitāte Tiek izmantoti lietotnē pieejamajām funkcijām. Piemēram, lai nodrošinātu lietotnes funkcijas vai lietotāju autentificēšanu
Analīze Tiek izmantoti, lai vāktu datus par to, kā lietotāji izmanto lietotni, vai par tās veiktspēju. Piemēram, lai uzzinātu, cik lietotāju izmanto konkrētu funkciju, pārraudzītu lietotnes stāvokli, diagnosticētu un labotu kļūdas vai novērstu avārijas vai uzlabotu turpmāko veiktspēju.
Izstrādātāja saziņa

Tiek izmantoti, lai sūtītu jaunumus vai paziņojumus par lietotni vai izstrādātāju.

Piemēram, lai lietotājiem nosūtītu informatīvu paziņojumu par jaunu lietotnes funkciju vai svarīgu drošības atjauninājumu.

Krāpšanas novēršana, drošība un atbilstības nodrošināšana

Tiek izmantoti, lai novērstu krāpšanu, saglabātu drošību vai ievērotu tiesību aktus

Piemēram, lai pārraudzītu nesekmīgus pieteikšanās mēģinājumus un tādējādi atklātu iespējami krāpnieciskas darbības.

Personalizācija

Tiek izmantoti, lai pielāgotu lietotni, piemēram, rādītu ieteikto saturu vai ieteikumus.

Piemēram, lai ieteiktu atskaņošanas sarakstus, balstoties uz lietotāja klausīšanās paradumiem, vai piegādātu vietējās ziņas, balstoties uz lietotāja atrašanās vietu.

Lietotnes atļauju un datu vākšanas pārvaldība

Par lietotnes atļaujām

Lietotnes atļauju sarakstā ir minēts, kādiem datiem vai funkcijām lietotne var piekļūt vai pieprasīt piekļuves atļauju. Šajā sarakstā ir iekļauti:

 • dati vai funkcijas, kas nepieciešami lietotnes darbībai, piemēram, piekļuve mobilajam tīklam;
 • dati, ko lietotne pieprasa izmantošanas laikā, piemēram, piekļuve kamerai.

Šī saraksta pamatā ir tehniska informācija, kas apraksta izstrādātāja lietotnes darbību. Tā atšķiras no sadaļas “Datu drošība”, kuras pamatā ir lietotņu izstrādātāju deklarētā informācija par to, kā tiek vākti, kopīgoti un apstrādāti jūsu dati.

Dažkārt informācija lietotnes atļauju sarakstā var atšķirties no informācijas, kas norādīta sadaļā “Datu drošība”. Tālāk ir norādīti daži iespējamie iemesli.

 • Lietotne piekļūst datiem, lai tos apstrādātu ierīcē, taču nevāc un nekopīgo tos.
 • Lietotne vāc datus veidā, ko nepārvalda atļaujas.
 • Atļauju sarakstā norādītā pakalpojuma vai datu veids nav minēts sadaļā “Datu drošība”.
Lietotņu atļauju un datu vākšanas kontrolēšana pēc lejupielādes

Pēc lietotnes lejupielādes lietotnei ir jāpieprasa atļauja piekļūt noteiktiem datiem. Ja lietotnē tiek vākti dati, ko nevēlaties kopīgot, varat veikt tālāk norādītās darbības.

Padoms. Ja lietotnē nevarat pieprasīt savu datu dzēšanu, varat sazināties ar izstrādātāju, lai dzēstu lietotnē vāktos datus. Uzziniet, kā sazināties ar Android lietotnes izstrādātāju.

Saistītie resursi

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne