Sovelluksen yksityisyys- ja tietoturvakäytännöt Google Playn Dataturvallisuus-sivulla

Ennen kuin asennat sovelluksen Google Playsta, voit tarkistaa Dataturvallisuus-sivun. Kehittäjät jakavat Dataturvallisuus-sivun kautta tietoa siitä, miten sovellus käsittelee dataasi. Näin voit tehdä tietoisempia päätöksiä siitä, mitä sovelluksia käytät.

Sovelluksen dataturvallisuustietojen löytäminen

 1. Avaa Google Play Google Play.
 2. Etsi sovellus selaamalla tai käyttämällä hakukenttää.
 3. Valitse sovellus.
 4. Dataturvallisuus-kohdassa on yhteenveto sovelluksen dataturvallisuuskäytännöistä.
 5. Valitse Katso tiedot.

Vinkki: Dataturvallisuus-sivun tiedot koskevat vain Google Playssa jaeltavia sovelluksia. Dataturvallisuus-sivu löytyy vain Android 5:stä ja sitä uudemmista versioista.

Sovelluksen dataturvallisuuskäytännöt ja niiden tarkastaminen

Sovelluksen tietojen Dataturvallisuus-sivulla kehittäjät voivat kuvailla, miten sovellukset keräävät, jakavat ja käsittelevät eri datatyyppejä. Kehittäjät kertovat näitä koskevista käytännöistä:

 • Datan kerääminen: Kehittäjät kertovat, minkätyyppistä käyttäjädataa sovellus kerää, miten dataa käytetään ja onko datan kerääminen valinnaista. Dataa pidetään yleensä "kerättynä", kun kehittäjä noutaa laitteelta dataa sovelluksen avulla.
 • Datan jakaminen: Kehittäjät kertovat, jakaako sovellus dataa kolmansille osapuolille ja minkätyyppistä dataa jaetaan. Dataa pidetään yleensä "jaettuna", kun sovellus käyttää sitä ja siirtää sitä kolmannelle osapuolelle.
  • Joissakin tapauksissa kehittäjien ei tarvitse ilmoittaa datan olevan "jaettua", vaikka sitä olisi teknisesti siirretty toiselle osapuolelle (esimerkiksi jos annat suostumuksesi datan siirtämiselle, kun sovelluksessa on kerrottu, miten sitä käytetään, tai jos dataa jaetaan kehittäjän palveluntarjoajalle). Lue alta lisää näistä tapauksista.

Kehittäjät kuvailevat Google Playn Dataturvallisuus-sivulla datan keräämistä ja jakamista kaikissa Google Playssa jaeltavissa sovellusversioissa. Sovelluksen yksityisyys- ja tietoturvakäytännöt voivat vaihdella käytön, alueen ja käyttäjän iän mukaan. Kehittäjät voivat jakaa sovelluksen versiokohtaisia tietoja käyttäjilleen Google Playn tietosivun Tietoja sovelluksesta ‑osiossa tai tietosuojakäytännössä tai muussa dokumentaatiossa.

Datan kerääminen ja jakaminen

Datan kerääminen

Kehittäjien ei tarvitse ilmoittaa sovelluksen käyttämää dataa "kerätyksi" Dataturvallisuus-sivulla näissä tapauksissa:

 • Sovellus käyttää vain laitteellasi olevaa dataa, eikä sitä lähetetä laitteeltasi. Jos esimerkiksi annat sovellukselle luvan käyttää sijaintiasi, mutta se käyttää dataa vain sovelluksen toimintojen tarjoamiseen laitteella eikä lähetä sitä palvelimelle, dataa ei tarvitse ilmoittaa kerätyksi.
 • Dataa lähetetään laitteelta, mutta sitä käsitellään vain lyhytaikaisesti. Kehittäjä saa siis pääsyn dataasi ja käyttää sitä vain, kun se tallennetaan muistiin, ja säilyttää dataa vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tietyn pyynnön toteuttamiseksi. Esimerkiksi jos sääsovellus lähettää sijaintisi laitteelta paikallisten säätietojen hakemiseksi, mutta sovellus käyttää sijaintidataa vain muistissa eikä pidä dataa tallennettuna kauemmin kuin se on välttämätöntä säätietojen tarjoamiseksi.
 • Datasi lähetetään päästä päähän ‐salauksen avulla. Tämä tarkoittaa, että muut kuin lähettäjä ja vastaanottaja eivät voi lukea dataa. Jos esimerkiksi lähetät viestin kaverille päästä päähän ‐salatulla viestisovelluksella, vain sinä ja kaverisi voitte lukea viestin.

Joskus sovellukset voivat uudelleenohjata sinut eri palveluun tietyn toiminnon suorittamiseksi. Sovellus voi esimerkiksi ohjata sinut PayPaliin, Google Payhin tai muuhun vastaavaan maksupalveluun, jolla voit tehdä ostoksen. Tällaisissa tapauksissa sovelluskehittäjän ei tarvitse ilmoittaa toisen palvelun keräämää dataa, jos

 • sovelluksella ei ole pääsyä näihin tietoihin ja
 • toimitat tiedot suoraan toiselle palvelulle sen tietosuojakäytännön ja käyttöehtojen mukaisesti.
Datan jakaminen

Joissakin tapauksissa sovelluskehittäjien ei tarvitse ilmoittaa Dataturvallisuus-sivulla muille siirrettyä dataa "jaetuksi". Esimerkkejä:

 • Data siirretään kolmannelle osapuolelle aloittamasi toiminnon perusteella, kun voit perustellusti odottaa, että dataa jaetaan. Lähetät esimerkiksi sähköpostiviestin tai jakaa dokumentin toiselle henkilölle.
 • Datansiirrosta kolmannelle osapuolelle ilmoitetaan näkyvästi sovelluksessa, ja sovellus pyytää suostumustasi niin, että Google Playn käyttäjädatakäytännön vaatimukset täyttyvät.
 • Dataa siirretään palveluntarjoajalle, joka käsittelee sitä kehittäjän puolesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi hostata dataa kehittäjän puolesta tämän ohjeiden, sopimusehtojen, tietosuojakäytännön ja suojausstandardien mukaisesti.
 • Dataa käytetään tiettyihin oikeudellisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vastattaessa viranomaisten pyyntöihin.
 • Siirretty data on täysin anonymisoitua, joten sitä ei voi enää yhdistää tiettyyn henkilöön.

Muut Dataturvallisuus-sivun tiedot

Tietoturvakäytännöt

Kehittäjät voivat kuvailla tietoturvakäytäntöjään seuraavissa tapauksissa:

 • Sovellus salaa kerätyn tai jaetun datan siirron aikana.
  • Jotkin sovellukset on suunniteltu niin, että voit siirtää datan toiselle sivustolle tai toiseen palveluun. Nämä sovellukset voivat ilmoittaa Dataturvallisuus-sivulla, että datasi siirretään suojatulla yhteydellä, kunhan ne käyttävät toimialan parhaita standardeja datan salaamiseen turvallisesti sen kulkiessa laitteesi ja sovelluksen palvelimien välillä. Sivustoilla tai palveluilla, joille data siirretään, voi olla erilaiset yksityisyys- ja turvallisuuskäytännöt. Tarkista käytännöt erikseen ja varmista, että siirrät datasi turvallisiin kohteisiin. Esimerkiksi viestisovellus, joka ilmoittaa salaavansa datan siirron aikana, voi tarjota sinulle mahdollisuuden lähettää tekstiviestin mobiilioperaattorisi kautta. Sinun tulisi tarkistaa mobiilioperaattorin datan käsittelemistä koskevat käytännöt, sillä operaattori ei ehkä salaa mobiiliverkon kautta lähetettyjä tekstiviestejä siirron aikana.
 • Sovellus on tarkastettu riippumattomasti kansainvälisen tietoturvastandardin mukaisesti. Riippumaton tarkastus vahvistaa sovelluksen tietoturvakäytännöt kansainvälisen standardin mukaisesti. Tarkastuksista vastaavat kolmannen osapuolen organisaatiot tekevät niitä kehittäjien puolesta. Tarkastuksella ei vahvisteta niiden tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta, jotka kehittäjä on ilmoittanut Dataturvallisuus-sivulla.
 • Sovellus tarjoaa maksuja Unified Payments Interface (UPI) ‑maksualustan kautta. UPI on rahan pikasiirtojärjestelmä. Sen on kehittänyt National Payments Corporation of India (NPCI), RBI:n säätelemä taho. Kehittäjät ilmoittavat, että NPCI on tarkistanut ja vahvistanut UPI-toteutuksen sovelluksessa. Tämä tietoturvakäytäntö on saatavilla vain sovellusten käyttöön Intiassa.
Data-asetukset

Data-asetukset-osiossa kehittäjät voivat kuvailla tapoja, joilla voit poistaa dataa sovelluksessa.

Joissakin sovelluksissa voit luoda tilin. Tilin luomista tarjoavien sovellusten on tehtävä seuraavat asiat:

 • Niiden täytyy tarjota käyttäjille sovelluksen sisäinen polku, jonka kautta he voivat poistaa sovellustilin ja siihen liittyvän datan.
 • Niiden täytyy lisätä verkkosivustolinkki, jonka kautta käyttäjät voivat pyytää sovellustilin ja siihen liittyvän datan poistamista.

Jotkin tilin luomista tarjoavat sovellukset voivat myös tarjota mahdollisuuden poistaa tietyn sovellusdatan poistamatta koko tiliä.

Jotkin sovellukset eivät tarjoa tilin luomista, mutta ne voivat tarjota tavan poistaa sovellusdatan. Näin voit selvittää, miten pyytää datan poistamista ja miten kehittäjä vastaa datan poistopyyntöihin ja käsittelee niitä:

Lue lisää Google Playn tilinpoistoedellytyksestä sovelluksille.
Muut sovellus- ja datailmoitukset

Lue lisää ilmoituksista, jotka koskevat tiliasioiden hoitamisen dataa ja järjestelmäpalveluita.

Tiliasioiden hoitaminen

Joissakin sovelluksissa voit luoda tilin tai lisätä tietoa tilille, jota kehittäjä käyttää eri palveluissaan. Kehittäjä voi käyttää palveluissaan sovelluksen kautta kerättyä tilidataa muihin tarkoituksiin, jotka eivät liity sovellukseen, esimerkiksi petosten ehkäisemiseen tai mainontaan. Kehittäjät voivat ilmoittaa kaikissa palveluissaan tilidatan keräämisen ja käyttämisen olevan "tiliasioiden hoitamista". Kehittäjien on kuitenkin ilmoitettava kaikki tarkoitukset, joihin sovellus käyttää dataa. Tutustu sovelluksen tietoihin, esim. tietosuojakäytäntöön, niin saat tietää, miten kehittäjä käyttää tilidataa palveluissaan.

Järjestelmäpalvelut

Joillakin laitteilla järjestelmäpalvelut kuuluvat esiasennettuihin ohjelmistoihin, eikä palveluita voi poistaa. Ne tukevat laitekohtaisia ominaisuuksia tai toimintoja. Jos kehittäjän järjestelmäpalvelut täyttävät ehdot, hänen ei tarvitse täyttää Dataturvallisuus-sivua. Kehittäjän sivusto- ja tietosuojakäytännöstä voit lukea lisää hänen dataturvallisuuskäytännöistään.

Dataturvallisuus-sivulla kuvatut datatyypit ja keräystarkoitukset

Dataturvallisuus-sivulla kerrotaan, miksi tietyntyyppistä dataa kerätään ja jaetaan. Kehittäjien on käytettävä samoja kategorioita näistä käyttötarkoituksista kertomiseen, jotta voit vertailla useita sovelluksia johdonmukaisesti. Tietojen täytyy kuvata sovelluksen kaikkia versioita.

Lue lisää Dataturvallisuus-sivun datatyypeistä ja käyttötarkoituksista.

Datatyypit
Kategoria Datatyyppi Kuvaus
Sijainti Likimääräinen sijainti

Oma tai laitteesi fyysinen sijainti vähintään kolme neliökilometrin alueella, esim. kaupunki, jossa olet

Tarkka sijainti Sinun tai laitteesi fyysinen sijainti alle kolmen neliökilometrin alueella
Henkilökohtaiset tiedot Nimi

Esimerkiksi etu- tai suku- tai lempinimesi

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoitteesi
Käyttäjätunnukset Tunnisteet, jotka liittyvät tunnistettavaan henkilöön, esimerkiksi tilitunnus, tilinumero tai tilin nimi
Osoite

Osoitteesi, esim. posti- tai kotiosoite

Puhelinnumero Puhelinnumerosi
Etninen tausta

Tiedot etnisestä taustastasi

Poliittiset tai uskonnolliset vakaumukset

Tiedot poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksestasi

Seksuaalinen suuntautuminen

Tiedot seksuaalisesta suuntautumisestasi

Muut tiedot

Muut henkilökohtaiset tiedot, esimerkiksi syntymäaika, sukupuoli-identiteetti tai veteraaniasema

Taloustiedot Käyttäjän maksutiedot

Tiedot tileistäsi, esimerkiksi credit-kortin numero

Ostoshistoria

Tiedot tekemistäsi ostoksista tai tapahtumista

Luottokelpoisuus

Luottotietosi, esimerkiksi luottohistoria tai luottoluokitus

Muut taloustiedot

Muut taloustiedot, esim. palkka ja velat

Terveys ja kuntoilu Terveystiedot

Tiedot terveydentilastasi, esim. terveystiedot tai oireet

Kuntoilutiedot

Tiedot kunnostasi, esimerkiksi liikunta tai muu fyysinen aktiivisuus

Viestit Sähköpostiviestit

Sähköpostisi, mukaan lukien aiherivi, lähettäjä, vastaanottajat ja viestin sisältö

Teksti- tai multimediaviestit

Tekstiviestisi, mukaan lukien lähettäjä, vastaanottajat ja viestin sisältö

Muut sovellusten sisäiset viestit

Muuntyyppiset viestit, esimerkiksi pikaviestit tai chat-sisältö

Valokuvat ja videot Kuvat Omat kuvat
Videot Omat videot
Audiotiedostot Puhe- tai äänitallenteet

Äänesi, esimerkiksi vastaajaviesti tai äänitallenne

Musiikkitiedostot

Musiikkitiedostosi

Muut audiotiedostot

Kaikki muut luomasi tai lisäämäsi audiotiedostot

Tiedostot ja dokumentit Tiedostot ja dokumentit

Tiedostosi ja dokumenttisi sekä tiedot tiedostoista tai dokumenteista, esim. tiedostonimet

Kalenteri Kalenteritapahtumat

Tiedot kalenteristasi, esimerkiksi tapahtumat, tapahtumien muistiinpanot ja osallistujat

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tiedot yhteystiedoistasi, esimerkiksi kontaktien nimet, viestihistoria, sosiaalisen verkoston tiedot, kuten käyttäjätunnukset, yhteydenpidon viimeaikaisuus ja säännöllisyys, yhteydenpidon kesto ja puheluhistoria

Sovellustoiminta Sovellustapahtumat

Tiedot siitä, miten käytät sovellusta, esimerkiksi sivuvierailujen määrä tai mitä kohtia napautat

Sovelluksen hakuhistoria Tiedot siitä, mitä olet hakenut sovelluksesta
Asennetut sovellukset Tiedot laitteellesi asennetuista sovelluksista
Muu käyttäjien luoma sisältö

Muu luomasi sisältö, jota ei ole mainittu tässä tai muussa osiossa, esimerkiksi kuvaukset sinusta, muistiinpanot tai avointen kysymysten vastaukset

Muu toiminta

Muu sovelluksen sisäinen toiminta, jota ei näy tässä, esimerkiksi pelaaminen, tykkäykset ja valintaikkunoiden valinnat

Verkon selaaminen Selaushistoria

Tiedot avaamistasi verkkosivustoista

Sovellusten tiedot ja toiminta Kaatumislokit

Sovelluksen kaatumisdata, esimerkiksi sovelluksen kaatumisten määrä laitteella tai muut suoraan kaatumiseen liittyvät tiedot

Diagnostiikka

Tiedot sovelluksen toiminnasta laitteella, esimerkiksi akunkesto, latautumisaika, viive, kuvanopeus tai tekninen diagnostiikka

Muu sovellusten toimintadata

Muu data sovelluksen toiminnasta, jota ei ole mainittu tässä

Laite- tai muut tunnukset Laite- tai muut tunnukset

Tunnisteet, jotka liittyvät yksittäiseen laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi IMEI-koodi, MAC-osoite, Widevine-laitetunnus, Firebase-asennustunnus tai mainostunnus.

Datan käyttötarkoitukset
Datan käyttötarkoitukset Kuvaus Esimerkki
Tiliasioiden hoitaminen Käytetään tiliasioiden (esim. luonti ja hallinta) hoitamiseen tilillä, joka liittyy kehittäjään

Voit esimerkiksi tehdä näitä:

 • Luo tilejä tai lisää tietoja tilille, jonka kehittäjä tarjoaa käytettäväksi palveluissaan
 • Kirjaudu sovellukseen tai vahvista kirjautumistietosi
Mainonta tai markkinointi Käytetään mainosten tai markkinointiviestien näyttämiseen tai kohdistamiseen tai mainosten tulosten mittaamiseen Dataa käytetään esimerkiksi mainosten näyttämiseen sovelluksessa, muiden tuotteiden tai palvelujen markkinointiin ilmoitusten avulla tai datan jakamiseen mainoskumppaneille
Sovelluksen toiminnot Käytetään sovelluksessa saatavilla olevissa ominaisuuksissa Esimerkiksi sovelluksen ominaisuuksien mahdollistaminen tai sinun todentaminen
Analytiikka Käytetään sovelluksen käyttötapojen tunnistamiseen ja toiminnan varmistamiseen Datan avulla esimerkiksi nähdään, kuinka moni käyttäjä käyttää tiettyä ominaisuutta, tarkkaillaan sovelluksen terveyttä, tunnistetaan ja korjataan virheitä ja kaatumisia ja parannetaan tulevaisuuden suorituskykyä
Viestit kehittäjältä

Käytetään sovellusta tai kehittäjää koskevien uutisten tai ilmoitusten lähettämiseen

Datan avulla lähetetään esimerkiksi ilmoituksia sovelluksen uusista ominaisuuksista tai tärkeistä tietoturvapäivityksistä

Petosten estäminen, tietoturva ja sääntöjenmukaisuus

Käytetään petosten estämiseen, tietoturvaan ja lakien noudattamiseen

Dataa käytetään esimerkiksi epäonnistuneiden kirjautumisyritysten seurantaan vilpillisen toiminnan tunnistamiseksi

Personointi

Käytetään sovelluksen yksilöintiin esimerkiksi näyttämällä suositeltua sisältöä tai ehdotuksia

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuuntelutottumuksiisi perustuvien soittolistojen ehdottamista tai sijaintiisi perustuvien paikallisuutisten näyttämistä

Sovelluslupa- ja datankeräysvalinnat

Sovellusluvat

Sovelluslupalistasta näet, mihin dataan tai ominaisuuksiin sovellus saa pääsyn tai voi pyytää pääsyä. Lista sisältää seuraavat asiat:

 • Data tai ominaisuudet, joita sovellus tarvitsee toimiakseen, esim. pääsy mobiiliverkkoon.
 • Data, jota sovellus pyytää käytön aikana, esim. pääsy kameraan.

Lista perustuu teknisiin tietoihin, joissa kerrotaan, miten kehittäjän sovellus toimii. Se eroaa Dataturvallisuus-sivusta, joka perustuu sovelluskehittäjien ilmoittamiin tietoihin datan keräämisestä, jakamisesta ja käsittelystä.

Joskus sovelluslupalistalla olevat tiedot voivat poiketa Dataturvallisuus-sivun tiedoista. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Sovellus käsittelee dataa laitteella, mutta ei kerää tai jaa sitä.
 • Sovellus kerää dataa tavalla, jota ei hallinnoida luvilla.
 • Lupalistan palvelu- tai datatyyppiä ei käsitellä Dataturvallisuus-sivulla.
Sovelluslupa- ja datankeräysvalinnat latauksen jälkeen

Kun olet ladannut sovelluksen, sen on pyydettävä pääsyä tiettyihin datatyyppeihin. Jos sovellus kerää dataa, jota et halua jakaa, voit tehdä seuraavaa:

Vinkki: Jos et voi pyytää datan poistamista sovelluksen kautta, voit ottaa yhteyttä kehittäjään ja pyytää poistamaan sovelluksen keräämän datan. Lue lisää yhteyden ottamisesta Android-sovelluksen kehittäjään.

Muita lähteitä

Android Tietokone
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko