Raadpleeg Google Play se Dataveiligheidafdeling om appprivaatheid- en -sekuriteitpraktyke te verstaan

Voordat jy ’n program van Google Play af installeer, kan jy die program se Dataveiligheidafdeling nagaan. Ontwikkelaars gebruik die Dataveiligheidafdeling om inligting te deel oor hoe hulle jou data hanteer. Op dié manier kan jy meer ingeligte besluite maak oor watter programme jy gebruik.

Kry ’n program se dataveiligheidinligting

 1. Maak Google Play Google Play oop.
 2. Blaai of gebruik die soekbalk om ’n program te soek.
 3. Tik op ’n program.
 4. Jy sal ’n opsomming van die program se dataveiligheidpraktyke onder "Dataveiligheid" kry.
 5. Tik op Sien besonderhede vir meer besonderhede.

Wenk: Die inligting in die Dataveiligheidafdeling is net van toepassing op programme wat deur Google Play versprei word. Jy sal die Dataveiligheidafdeling net op Android 5 en nuwer kry.

Verstaan en gaan ’n program se dataveiligheidpraktyke na

Ontwikkelaars kan in die Dataveiligheidafdeling van ’n programlysinskrywing beskryf hoe hul programme verskillende datasoorte insamel, deel en hanteer. Ontwikkelaars verduidelik hul praktyke vir:

 • Datainsameling: Ontwikkelaars beskryf die soort gebruikerdata wat hul program insamel, hoe hulle hierdie data gebruik en of die insameling van hierdie data opsioneel is. Data word gewoonlik as "ingesamel" beskou wanneer die ontwikkelaar hul program gebruik om data van jou toestel af op te haal.
 • Datadeling: Ontwikkelaars dui aan as hul program jou data met derde partye deel en watter datasoorte gedeel word. Data word gewoonlik as "gedeel" beskou wanneer die program daarby ingaan en dit na ’n derde party oorgedra word.
  • In sommige gevalle hoef ontwikkelaars nie data as "gedeel" openbaar te maak nie, selfs al word dit tegnies na ’n ander party oorgedra (byvoorbeeld, wanneer jy toestemming vir oordrag van die data gee nadat die program verduidelik het hoe dit die data sal gebruik, of wanneer die data met ’n ontwikkelaar se diensverskaffer gedeel word). Kom hieronder meer oor hierdie gevalle te wete.

Ontwikkelaars gebruik Google Play se Dataveiligheidafdeling om die algehele omvang te beskryf van hul app se data-insameling en -deling vir alle weergawes van die app wat op Google Play versprei word. ’n App se dataprivaatheid- en -sekuriteitpraktyke kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Ontwikkelaars kan die "Meer oor hierdie app"-afdeling van ’n app se Google Play-lysinskrywing, die privaatheidsbeleid of ander dokumentasie gebruik om inligting oor ’n spesifieke appweergawe met hul gebruikers te deel.

Verstaan datainsameling en datadeling

Data-insameling

Ontwikkelaars hoef nie data waarby ’n program ingegaan het as "ingesamel" in die Dataveiligheidafdeling openbaar te maak nie, as:

 • ’n Program net by die data ingaan op jou toestel en dit nie van jou toestel af verder gestuur word nie. Byvoorbeeld, as jy vir ’n program toegang tot jou ligging gee en dit gebruik daardie data net om programfunksies op jou toestel uit te voer en stuur dit nie na sy bediener toe nie, hoef daardie data nie as ingesamel openbaar gemaak te word nie.
 • Jou data van die toestel af gestuur word, maar net tydelik verwerk word. Dit beteken die ontwikkelaar gaan net by jou data in en gebruik dit net wanneer die data in geheue geberg word, en behou dit nie langer as wat nodig is om ’n spesifieke versoek uit te voer nie. Byvoorbeeld, as ’n weerprogram jou ligging van jou toestel af stuur om die huidige weer by jou ligging te kry, maar die program gebruik slegs jou liggingdata in geheue en berg nie die data langer as wat nodig is om die weer te verskaf nie.
 • Jou data deur punt-na-punt-enkripsie gestuur word. Dit beteken die data kan nie deur enigiemand anders as die stuurder of ontvanger gelees word nie. Byvoorbeeld, as jy ’n boodskapprogram gebruik om ’n boodskap met punt-na-punt-enkripsie na ’n vriend te stuur, kan net jou vriend die boodskap lees.

Programme kan jou soms na ’n ander diens herlei om ’n sekere handeling te voltooi. Byvoorbeeld, ’n program kan jou na ’n betalingdiens, soos PayPal, Google Pay of ’n ander soortgelyke diens, verwys om ’n aankoop te voltooi. In hierdie gevalle hoef die programontwikkelaar nie die data wat deur die ander diens ingesamel word te verklaar nie, as:

 • Die program nie toegang tot hierdie inligting kry nie, en
 • Jy hierdie inligting direk aan die ander diens ingevolge daardie diens se privaatheidsbeleid en diensbepalings verskaf.
Datadeling

In sommige gevalle hoef ontwikkelaars nie data wat as "gedeel" na ander mense oorgedra word in die Dataveiligheidafdeling te verklaar nie. Dit sluit in wanneer:

 • Die data na ’n derde party oorgedra word op grond van ’n spesifieke handeling wat jy begin, en jy ’n redelike verwagting het dat die data gedeel sal word. Byvoorbeeld, wanneer jy ’n e-pos na ’n ander persoon toe stuur of ’n dokument met hulle deel.
 • Die oordrag van data na ’n derde party prominent in die program openbaar gemaak word, en die program jou toestemming op so manier versoek dat dit voldoen aan die vereistes van Google Play se Gebruikerdatabeleid.
 • Die data na ’n diensverskaffer oorgedra word om dit namens die ontwikkelaar te verwerk. Byvoorbeeld, ’n ontwikkelaar kan ’n diensverskaffer gebruik om data namens hulle te huisves en om te voldoen aan die ontwikkelaar se instruksies, kontraktuele bepalings, privaatheidsbeleide en sekuriteitstandaarde.
 • Die data vir spesifieke wetlike doeleindes oorgedra word, soos in reaksie op ’n wetlike verpligting of ’n regeringsversoek.
 • Die data wat oorgedra word ten volle geanonimiseer is sodat dit nie meer met enige individu geassosieer kan word nie.

Ander inligting in die Dataveiligheidafdeling

Sekuriteitpraktyke

Ontwikkelaars kan bepaalde sekuriteitpraktyke wat hulle gebruik, beskryf. Dit sluit in of hul app:

 • Data wat dit insamel of deel tydens oordrag enkripteer.
  • Sommige apps is ontwerp om dit vir jou moontlik te maak om jou data na ’n ander werf of diens toe oor te dra. Hierdie apps kan in hul Dataveiligheidafdeling verklaar dat jou data oor ’n veilige verbinding oorgedra word, mits hulle die beste bedryfstandaarde gebruik om jou data veilig te enkripteer terwyl dit tussen jou toestel en die app se bedieners beweeg. Die werwe of dienste wat jy kies om jou data na toe oor te dra, kan verskillende privaatheid- en sekuriteitpraktyke hê. Gaan daardie praktyke onafhanklik na om seker te maak dat jy jou data na veilige bestemmings toe oordra. Byvoorbeeld, ’n boodskapapp wat verklaar dat dit jou data tydens oordrag enkripteer, kan vir jou ’n opsie gee om ’n SMS deur jou mobielediensverskaffer te stuur. Jy moet jou mobielediensverskaffer se datahanteringpraktyke nagaan, want hulle gebruik dalk nie enkripsie tydens oordrag om SMS’e veilig oor hul selnetwerk te stuur nie.
 • Onafhanklik ingevolge ’n internasionale sekuriteitstandaard gekontroleer is. Hierdie onafhanklike kontrole bekragtig die app se sekuriteitpraktyke ingevolge ’n internasionale standaard. Die derdepartyorganisasies wat die kontrolering doen, doen dit namens die ontwikkelaar. Hierdie kontrole verifieer nie die akkuraatheid en volledigheid van die ontwikkelaar se Dataveiligheidverklaring nie.
 • Bied betalings deur Verenigde Betaalkoppelvlak (UPI). UPI is ’n kitsgeldoordragstelsel. Dit is ontwikkel deur die National Payments Corporation of India (NPCI), ’n RBI-gereguleerde entiteit. Ontwikkelaars dui aan dat NPCI hierdie app se implementering van UPI geverifieer en bekragtig het. Hierdie sekuriteitpraktyk is net vir appgebruik in Indië beskikbaar.
Datauitvee

Die Datauitveeafdeling laat ontwikkelaars beskryf watter maniere hulle bied vir jou om jou data in die app te verwyder.

Sommige apps bied jou dalk die vermoë om ’n rekening te skep. Apps wat rekeningskepping bied, moet:

 • Aan gebruikers ’n inapppad verskaf om hul apprekeninge en geassosieerde data uit te vee.
 • ’n Webskakelhulpbron verskaf waar gebruikers kan versoek dat die apprekening en geassosieerde data uitgevee word.

Sommige apps wat rekeningskepping bied, kan jou ook die opsie bied om sekere appdata uit te vee sonder om jou hele rekening uit te vee.

Ander apps bied nie rekeningskepping nie, maar bied dalk ’n manier vir jou om jou geassosieerde data uit te vee. Jy kan só uitvind hoe jy kan versoek dat jou data uitgevee word en hoe die ontwikkelaar op dié versoeke reageer en dit hanteer:

Kry meer inligting oor Google Play se vereiste vir rekeningverwydering vir apps.
Ander program- en data-openbaarmakings

Kom meer te wete oor die openbaarmaking vir rekeningbestuurdata en -stelseldienste.

Rekeningbestuur

Sommige programme maak dit vir jou moontlik om ’n rekening te skep of inligting by ’n rekening te voeg wat die ontwikkelaar oral in sy dienste gebruik. ’n Ontwikkelaar kan dalk die rekeningdata wat deur die program ingesamel word oral in hul dienste vir bykomende doeleindes gebruik wat nie uitsluitlik vir die program is nie, soos vir bedrogvoorkoming of reklame. Ontwikkelaars kan hierdie insameling en gebruik van rekeningdata oral in hul dienste as "rekeningbestuur" openbaar maak. Ontwikkelaars moet egter steeds alle doeleindes waarvoor die program self die data gebruik, verklaar. Gaan die program se inligting, soos die privaatheidsbeleid, na om te verstaan hoe ’n ontwikkelaar jou rekeningdata oral in hul dienste gebruik.

Stelseldienste

Stelseldienste is sagteware wat vooraf op sekere toestelle geïnstalleer is en kan nie gedeïnstalleer word nie. Hulle ondersteun toestelspesifieke kenmerke of funksies. Daar word nie van ontwikkelaars van stelseldienste wat kwalifiseer vereis om ’n Dataveiligheidafdeling te voltooi nie. Jy kan die ontwikkelaar se werf- en privaatheidsbeleid raadpleeg om meer te wete te kom oor hul dataveiligheidpraktyke.

Datasoorte en insamelingdoeleindes in die Dataveiligheidafdeling

Die Dataveiligheidafdeling verduidelik die doel waarvoor spesifieke datasoorte ingesamel en gedeel word. Ontwikkelaars moet dieselfde kategorieë gebruik om hierdie doeleindes te verduidelik sodat jy veelvuldige programme deurlopend kan vergelyk. Die inligting moet alle weergawes en variasies van die program verduidelik.

Kom meer te wete oor die datasoorte en -doeleindes wat in die Dataveiligheidafdeling ingesluit is.

Datasoorte
Kategorie Datasoort Beskrywing
Ligging Benaderde ligging

Jou ligging of jou toestel se fisieke ligging in ’n gebied wat groter of gelyk aan 3 vierkantekilometer is, soos die stad waar jy jou bevind.

Presiese ligging Jou ligging of jou toestel se fisieke ligging binne ’n gebied wat kleiner is as 3 vierkantekilometer.
Persoonlike inligting Naam

Hoe jy na jouself verwys, soos jou voornaam, van of bynaam.

E-posadres Jou e-posadres.
Gebruiker-ID's Identifiseerders wat met ’n identifiseerbare persoon verband hou. Byvoorbeeld ’n rekening-ID, rekeningnommer of rekeningnaam.
Adres

Jou adres, soos ’n pos- of huisadres.

Foonnommer Jou foonnommer.
Ras en etnisiteit

Inligting oor jou ras of etnisiteit.

Politieke of godsdienstige oortuigings

Inligting oor jou politieke of godsdienstige oortuigings.

Seksuele oriëntasie

Inligting oor jou seksuele oriëntasie.

Ander inligting

Enige ander persoonlike inligting, soos geboortedatum, geslagsidentiteit, oudsoldaatstatus, ens.

Finansiële inligting Gebruikerbetaalinligting

Inligting oor jou finansiële rekeninge, soos kredietkaartnommer.

Aankoopgeskiedenis

Inligting oor aankope of transaksies wat jy gedoen het.

Krediettelling

Inligting oor jou krediet. Byvoorbeeld, jou kredietgeskiedenis of krediettelling.

Ander finansiële inligting

Enige ander finansiële inligting, soos jou salaris of skuld.

Gesondheid en fiksheid Gesondheidinligting

Inligting oor jou gesondheid, soos mediese rekords of simptome.

Fiksheidinligting

Inligting oor jou fiksheid, soos oefening of ander fisieke aktiwiteit.

Boodskappe E-posse

Jou e-posse, insluitend die e-pos se onderwerpreël, stuurder, ontvangers en die inhoud van die e-pos.

SMS of MMS

Jou SMS’e, insluitend die stuurder, ontvangers en die inhoud van die boodskap.

Ander inprogramboodskappe

Enige ander soorte boodskappe. Byvoorbeeld, kitsboodskappe of kletsinhoud.

Foto's en video's Foto's Jou foto's.
Video's Jou video's.
Oudiolêers Stem- of klankopnames

Jou stem, soos ’n stemboodskap of ’n klankopname.

Musieklêers

Jou musieklêers.

Ander oudiolêers

Enige ander oudiolêers wat jy geskep of verskaf het.

Lêers en dokumente Lêers en dokumente

Jou lêers of dokumente, of inligting oor jou lêers of dokumente, soos lêername.

Kalender Kalendergeleenthede

Inligting uit jou kalender, soos geleenthede, geleentheidnotas en bywoners.

Kontakte Kontakte

Inligting oor jou kontakte, soos kontakname, boodskapgeskiedenis en grafiekinligting oor sosiale verhoudings, soos gebruikername, onlangsheid van kontak, frekwensie van kontak, duur van interaksie en oproepgeskiedenis.

Programaktiwiteit Programinteraksies

Inligting oor jou interaksie met die program. Byvoorbeeld, die aantal kere wat jy ’n bladsy besoek, of afdelings waarop jy tik.

Inprogramsoekgeskiedenis Inligting oor waarvoor jy in die program gesoek het.
Geïnstalleerde programme Inligting oor die programme wat op jou toestel geïnstalleer is.
Ander gebruikergegenereerde inhoud

Enige ander inhoud wat jy gegenereer het wat nie hier, of in enige ander afdeling, genoem word nie. Byvoorbeeld, biografieë of -notas of oop antwoorde.

Ander handelinge

Enige ander aktiwiteit of handelinge in die program wat nie hier genoem is nie, soos speluitleg, opduime en dialoogopsies.

Webblaai Webblaaigeskiedenis

Inligting oor die webwerwe wat jy besoek het.

Programinligting en -werkverrigting Omvalloglêers

Omvaldata uit die program. Byvoorbeeld, die aantal kere wat die program op die toestel omgeval het of ander inligting wat direk met ’n omval verband hou.

Diagnostiek

Inligting oor die program se werkverrigting op die toestel. Byvoorbeeld, batterylewe, laaityd, traagheid, raamtempo of enige tegniese diagnostiek.

Ander programwerkverrigtingdata

Enige ander programwerkverrigtingdata wat nie hier gelys is nie.

Toestel- of ander ID's Toestel- of ander ID's

Identifiseerders wat verband hou met ’n individuele toestel, blaaier of program. Byvoorbeeld, ’n IMEI-nommer, MAC-adres, Widevine-toestel-ID, Firebase-installasie-ID of reklame-identifiseerder.

Datadoeleindes
Datadoeleindes Beskrywing Voorbeeld
Rekeningbestuur Word gebruik vir die opstelling of bestuur van jou rekening by die ontwikkelaar.

Byvoorbeeld, sodat jy:

 • Rekeninge kan skep, of inligting kan voeg by ’n rekening wat die ontwikkelaar verskaf om oral in sy dienste te gebruik.
 • Meld by die program aan of verifieer jou eiebewyse.
Reklame of bemarking Gebruik om advertensies of bemarkingkommunikasie te wys of te teiken of om advertensieprestasie te meet. Byvoorbeeld, om advertensies in jou program te wys, om deurstuurkennisgewings te stuur om ander produkte of dienste te bevorder of om data met reklamevennote te deel.
Programfunksies Gebruik vir kenmerke wat in die program beskikbaar is. Byvoorbeeld, om programkenmerke te aktiveer of om jou te staaf.
Ontledings Gebruik om data in te samel oor hoe jy die program gebruik of hoe die program vaar. Byvoorbeeld, om te sien hoeveel gebruikers ’n bepaalde kenmerk gebruik, om programgesondheid te monitor, om foute of omvalle te diagnoseer en reg te stel, of om toekomstige werkverrigtingverbeterings te maak.
Ontwikkelaarkommunikasie

Gebruik om nuus of kennisgewings oor jou of jou program te stuur.

Byvoorbeeld, om ’n deurstuurkennisgewing te stuur om jou in te lig oor nuwe kenmerke van die program of ’n belangrike sekuriteitopdatering.

Bedrogvoorkoming, sekuriteit en voldoening

Gebruik vir bedrogvoorkoming, sekuriteit of wetsvoldoening.

Byvoorbeeld om mislukte aanmeldpogings te monitor om moontlike bedrieglike aktiwiteit te identifiseer.

Personalisering

Gebruik om jou program te pasmaak, soos om aanbeveelde inhoud of voorstelle te wys.

Byvoorbeeld, om snitlyste voor te stel op grond van luistergewoontes of om plaaslike nuus te lewer op grond van jou ligging.

Beheer apptoestemmings en data-insameling

Verstaan apptoestemmings

Die apptoestemmingslys wys tot watter spesifieke data of kenmerke ’n app toegang het of tot watter hulle dalk toegang kan versoek. Hierdie lys sluit in:

 • Data of kenmerke wat nodig is vir die app om te werk, soos toegang tot ’n mobiele netwerk
 • Data wat die app versoek terwyl jy dit gebruik, soos toegang tot jou kamera

Hierdie lys is gegrond op tegniese inligting wat beskryf hoe die ontwikkelaar se app werk. Dit verskil van die Dataveiligheidafdeling, wat gegrond is op inligting wat ontwikkelaars verklaar het oor hoe hulle jou data insamel, deel en hanteer.

Die inligting in die apptoestemmingslys kan soms verskil van die inligting in die Dataveiligheidafdeling. Moontlike redes hiervoor kan onder meer wees dat:

 • Die app toegang tot data kry om dit op die toestel te verwerk, maar dit nie insamel of deel nie.
 • Die app data op ’n manier insamel wat nie deur toestemmings bestuur word nie.
 • Die soort diens of data in die toestemmingslys nie in die Dataveiligheidafdeling gedek word nie.
Beheer programtoestemmings en data-insameling ná aflaai

Nadat jy ’n program afgelaai het, moet die program toestemming vra om toegang tot sekere data te kry. As ’n program data insamel wat jy nie wil deel nie, kan jy:

Wenk: As jy nie kan versoek dat jou data binne die program uitgevee word nie, kan jy die ontwikkelaar kontak om enige data wat deur die program ingesamel word, uit te vee. Vind uit hoe om ’n Android-program se ontwikkelaar te kontak.

Verwante hulpbronne

Search
Vee soektog uit
Maak soekkassie toe
Google-programme
Hoofkieslys