เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด: คุณไม่ได้เข้าถึงแอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์ด้วยบัญชีอีเมลนี้

ส่วนใหญ่แล้วข้อความนี้จะปรากฏเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดแอปบน Google Play (play.google.com) สำหรับอุปกรณ์ใหม่

ก่อนที่จะซื้อสินค้าใน Google Play จากคอมพิวเตอร์ คุณต้องลิงก์บัญชี Google กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ ในการลิงก์บัญชี Google กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์และดาวน์โหลดแอป

1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Play Store แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ

ในการดาวน์โหลดแอปบน Google Play คุณต้องใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มี Google Play Store แอป Google Play สโตร์ติดตั้งมาด้วย

หมายเหตุ: Google Play Store แอป Play สโตร์ไม่สามารถใช้กับ iPhone, iPad หรือ Kindle ได้ โปรดตรวจดูว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานร่วมกับแอป Play สโตร์ได้ไหม

2. ดาวน์โหลดแอปบนอุปกรณ์ของคุณ

เปิด Google Play Store แอป Play สโตร์และดาวน์โหลดแอป หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะลิงก์กับบัญชี Google

หลังผ่านไปสองสามนาที คุณจะสามารถดาวน์โหลดแอปไปยังอุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ (play.google.com) ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Play ด้วยบัญชี Google ที่คุณใช้บนอุปกรณ์แอนดรอยด์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดง

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Play Store แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์และดาวน์โหลดแอปแล้ว แต่ยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ล้างข้อมูลของแอป

 1. เปิดเมนูหลักการตั้งค่าของอุปกรณ์
 2. เลือกแอปหรือตัวจัดการแอปพลิเคชัน (อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)
 3. เลือก Google Play Store Google Play สโตร์
 4. แตะล้างข้อมูล

การแก้ปัญหา

ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกัน

ในการดาวน์โหลดแอปโดยใช้คอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้บัญชี Google เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ (play.google.com) และบนอุปกรณ์

ต่อไปนี้คือวิธีดูว่าคุณกำลังใช้บัญชีใดบน Google Play

การใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

 1. เปิด Google Play Store แอป Google Play สโตร์
 2. แตะ Google Play Store ไอคอน Play สโตร์
 3. บัญชีของคุณจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของเมนูหลักของแอป
  • หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้แตะลูกศรแบบเลื่อนลง Selector และเลือกบัญชีอื่น

การใช้คอมพิวเตอร์

 1. ไปที่ play.google.com
 2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิกรูปภาพโปรไฟล์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนขวาของหน้าจอ เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้บัญชีใดอยู่
  • หากเห็นปุ่มลงชื่อเข้าใช้ใกล้ๆ ด้านบนขวาของหน้าจอ ให้คลิกปุ่มเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี
ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้แอนดรอยด์เวอร์ชันเก่าใช่ไหม

หากอุปกรณ์ของคุณใช้แอนดรอยด์ 1.5 (Cupcake) คุณอาจไม่สามารถดาวน์โหลดแอปไปยังอุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ (play.google.com) คุณสามารถใช้ Google Play Store แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดแอป

ต่อไปนี้คือวิธีดูว่าคุณใช้แอนดรอยด์เวอร์ชันใด

 1. เปิดเมนูการตั้งค่าหลักของอุปกรณ์
 2. เลื่อนลงและเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือเกี่ยวกับแท็บเล็ต (อาจอยู่ภายใต้ "ระบบ" ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)
 3. เวอร์ชันจะแสดงอยู่ภายใต้ “เวอร์ชันของแอนดรอยด์”
ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

หากคุณกำลังใช้บัญชี Google Apps สำหรับธุรกิจหรือโรงเรียนที่ไม่ได้อัปเดตไปใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ของ Google Apps คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Google Play ไปยังอุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณยังสามารถใช้ Google Play Store แอป Google Play สโตร์บนอุปกรณ์ในการดาวน์โหลดแอปได้