ติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปจาก Google Play แอปจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งแอปลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่หรืออุปกรณ์ที่มีการรีเซ็ตอีกครั้งได้ หากคุณซื้อแอปนั้นมา คุณสามารถติดตั้งแอปอีกครั้งได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ 

คุณยังสามารถเปิดใช้แอปอีกครั้งได้หากปิดใช้งานไว้ โดยคุณอาจเคยปิดใช้งานไว้เพื่อซ่อนแอปที่ติดตั้งมาล่วงหน้าในอุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

 1. เปิดแอป Google Play สโตร์ Google Play
 2. แตะเมนู Google Play Store Menu Icon> แอปและเกมของฉัน > ทั้งหมด
 3. แตะแอปที่คุณต้องการติดตั้งอีกครั้ง
 4. แตะติดตั้ง หรือเปิดใช้

ติดตั้งกับเปิดใช้อีกครั้ง

คุณสามารถเพิ่มแอปกลับเข้าไปในอุปกรณ์อีกครั้งได้ 2 วิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณดาวน์โหลดแอปนั้นเองหรือแอปติดตั้งล่วงหน้ามากับเครื่อง

 • ติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้ง: เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปจาก Google Play แอปจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดแล้วลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่หรืออุปกรณ์ที่รีเซ็ตอีกครั้งได้ โดยไม่ต้องสั่งซื้อแอปใหม่
 • เปิดใช้แอปที่ติดตั้งล่วงหน้าอีกครั้ง: หากแอปติดตั้งมาล่วงหน้าในอุปกรณ์ คุณสามารถปิดใช้แอปนั้นได้ ซึ่งเป็นการซ่อนแอปในอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการใช้แอปนั้นในภายหลัง คุณก็เปิดใช้งานอีกครั้งได้

ไม่พบแอปที่ซื้อหรือดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้

คุณสามารถติดตั้งแอปที่คุณซื้อไว้ได้อีกครั้งโดยไม่ต้องซื้อใหม่ หากคุณไม่พบแอปที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้จาก Google Play หรือมีข้อความแจ้งให้ซื้อแอปใหม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกับที่คุณใช้ทำการซื้อ โดยทำดังนี้

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

 1. เปิดแอป Google Play สโตร์ Google Play
 2. แตะ "เมนู" Google Play Store Menu Icon เพื่อดูบัญชีที่คุณกำลังใช้อยู่
 3. หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้แตะลูกศรแบบเลื่อนลง Selector และเลือกบัญชีอื่น

 

ใน Android TV

แอปมากมายจะอัปเดตใน Android TV โดยอัตโนมัติ หากคุณเห็นแอปในส่วน "การอัปเดต" ของ Play สโตร์ คุณจะต้องอนุมัติการอัปเดตทีละแอป

 1. เปิดแอป Google Play สโตร์ Google Play
 2. เลื่อนไปทางขวาที่แถว "การอัปเดต" เพื่อดูแอปที่พร้อมอัปเดต
 3. เลือกทีละแอป และแตะอัปเดต
 4. เลือกอัปเดตทั้งหมดเพื่ออัปเดตทุกแอป หากต้องการอัปเดตบางแอป ให้หาแอปที่ต้องการอัปเดต แล้วเลือกอัปเดต

ถอนการติดตั้งแอป

หากติดตั้งหรือเปิดใช้แอปอีกครั้งแล้ว คุณสามารถนำแอปนั้นออกอีกครั้งได้ทุกเมื่อ ไปที่ถอนการติดตั้ง ปิดใช้ และลบแอป เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม