อัปโหลดไฟล์ PDF และ EPUB ไปยังคลังของคุณ

คุณอ่านเอกสาร PDF และ EPUB ด้วย Google Play Books ได้ เมื่ออัปโหลดเอกสาร PDF และ EPUB ไปยัง Google Play Books คุณจะอ่านเอกสารเหล่านั้นในอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มี Play Books


เมื่อใช้เอกสาร EPUB คุณจะใช้บุ๊กมาร์ก ไฮไลต์ และโน้ตได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

อัปโหลดไฟล์ PDF และ EPUB

 1. เปิด Google Play Books Play Books ในอุปกรณ์
 2. แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า Play Books
 4. เลือกช่องข้างเปิดใช้การอัปโหลด PDF
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือ EPUB ไว้ในอุปกรณ์
 6. เปิดแอปดาวน์โหลดหรือแอป Files
 7. ค้นหาไฟล์
 8. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปิดด้วย จากนั้น Play Books หรืออัปโหลดไปยัง Play Books
 9. หากต้องการค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดในแอป Play Books ให้แตะคลัง จากนั้น การอัปโหลด
คุณเลือกอัปโหลดไฟล์ไปยัง Play Books ผ่าน Gmail ได้ด้วย
 1. แนบไฟล์ PDF หรือ EPUB ที่ต้องการอัปโหลดไปกับอีเมล
 2. ส่งอีเมลให้ตัวเอง
 3. แตะไฟล์แนบ จากนั้น อัปโหลดไปยัง Play Books
เคล็ดลับ: คุณต้องเลือกเปิดใช้การอัปโหลด PDF เมื่อต้องการอัปโหลด PDF เท่านั้น โดยสามารถอัปโหลด EPUB จากอีเมลโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแอป Play Books
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก