วิธีตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play

เมื่อใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองในอุปกรณ์ Android คุณจะจำกัดเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดหรือซื้อจาก Google Play ในอุปกรณ์นั้นได้โดยอิงตามระดับวุฒิภาวะ

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

สำคัญ: การควบคุมโดยผู้ปกครองไม่ได้ป้องกันการมองเห็นเนื้อหาที่ถูกจำกัดซึ่งแสดงเป็นผลการค้นหาหรือผ่านทางลิงก์โดยตรง

สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่จัดการบัญชีของตนเอง

วิธีการทำงานของการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Google Play

 • การควบคุมโดยผู้ปกครองใช้ได้กับอุปกรณ์ Android ที่คุณได้เพิ่มการควบคุมนี้ไปแล้วเท่านั้น หากต้องการใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองในอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างซ้ำในอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • หากคุณมีผู้ใช้หลายคนในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณจะตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่แตกต่างกันให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนได้
 • ผู้ที่ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองจะสร้าง PIN ที่ผู้ใช้ต้องป้อนหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือนำการควบคุมโดยผู้ปกครองออก

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว จากนั้น การควบคุมโดยผู้ปกครอง
 4. เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง
 5. ในการปกป้องการควบคุมโดยผู้ปกครอง ให้สร้าง PIN ที่บุตรหลานไม่ทราบ
 6. เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง
 7. เลือกวิธีการกรองหรือจำกัดการเข้าถึง
สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการจัดการบัญชีผ่าน Family Link

หากบัญชี Google ของบุตรหลานได้รับการจัดการผ่าน Family Link คุณจะตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้บุตรหลานได้

วิธีการทำงานของการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Google Play

 • การควบคุมโดยผู้ปกครองจะใช้ได้ในอุปกรณ์ Android ที่บุตรหลานของคุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • ผู้ปกครองในกลุ่มครอบครัวต้องใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชี Google ของตนในการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของบุตรหลาน

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 1. เปิดแอป Family Link Family Link
 2. เลือกบุตรหลาน
 3. แตะจัดการการตั้งค่า จากนั้น Google Play
 4. แตะประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการกรอง
 5. เลือกวิธีกรองหรือจำกัดการเข้าถึง
เคล็ดลับ: คุณยังจัดการบัญชีของบุตรหลานเมื่อคลิกชื่อบุตรหลานที่ g.co/YourFamily ได้ด้วย

แก้ไขปัญหาการควบคุมโดยผู้ปกครองที่อาจเกิดขึ้น

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ PIN, การอัปเดต หรือการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้องในอุปกรณ์ ให้ลองดูตัวเลือกต่อไปนี้

ฉันลืม PIN
สำคัญ: หากต้องการรีเซ็ต PIN คุณต้องล้างการตั้งค่าแอป Play Store คุณควรจดรายละเอียดการตั้งค่าทั้งหมดเอาไว้เพื่อใช้ตั้งค่าอีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากลืม PIN ที่สร้างไว้เมื่อคุณตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง ให้ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อรีเซ็ต PIN

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน
 3. แตะ Google Play Store
 4. แตะพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างข้อมูลหรือล้างพื้นที่เก็บข้อมูล
 5. การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตการควบคุมโดยผู้ปกครองและ PIN
 6. เมื่อกลับไปที่แอป Play Store และเพิ่มการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะตั้ง PIN ใหม่ได้
เปิดแอปหรือเกมไม่ได้

หากคุณตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสําหรับแอปและเกม และแอปใดแอปหนึ่งไม่ได้รับการอัปเดต อาจเป็นเพราะแอปเวอร์ชันใหม่นั้นมีการจัดประเภทสูงกว่าเวอร์ชันที่มีอยู่ในอุปกรณ์

หากแอปเวอร์ชันใหม่มีการจัดประเภทสูงกว่าที่การควบคุมโดยผู้ปกครองอนุญาต ระบบจะไม่เตือนให้คุณอัปเดตแอป

หากต้องการอัปเดตแอป คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้อนุญาตการจัดประเภทที่สูงขึ้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่ออัปเดตแอป จากนั้นเปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองอีกครั้ง
เนื้อหาในอุปกรณ์ของบุตรหลานไม่ได้อยู่ในการจัดประเภทที่ฉันกำหนดไว้

คุณและบุตรหลานจะยังเห็นแอปและเกมที่ดาวน์โหลดก่อนที่จะเพิ่มการควบคุมโดยผู้ปกครอง แม้ว่าแอปและเกมเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในประเภทเนื้อหาที่ตั้งไว้ก็ตาม หากบัญชีของบุตรหลานได้รับการควบคุมดูแลด้วย Family Link คุณบล็อกแอปเหล่านี้ในอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานได้

วิธีการทำงานของการควบคุมโดยผู้ปกครอง

คุณตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองได้สำหรับแอปและเกม เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือ แต่การควบคุมโดยผู้ปกครองจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปในเนื้อหาแต่ละประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อด้านล่าง

เคล็ดลับ: การควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภทอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ หากคุณเดินทางไปยังประเทศที่การควบคุมโดยผู้ปกครองไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจใช้การตั้งค่านี้ไม่ได้จนกว่าจะเดินทางกลับบ้าน

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับแอปและเกม

คุณจำกัดแอปและเกมในอุปกรณ์ Android ได้โดยใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้คุณเลือกการจัดประเภทเนื้อหาสูงสุดที่ต้องการอนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือซื้อได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นแอปและเกมที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง เมื่อค้นหาหรือเปิดแอปและเกมด้วยลิงก์ตรงสำหรับหน้าเว็บของแอปเหล่านั้น

วิธีการทำงานของการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับเกมใน Play Games

การควบคุมโดยผู้ปกครองจะไม่เปลี่ยนแปลงรายการเกมที่ปรากฏในหน้าแอป Play Games ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ซื้อมาหรือเกมแนะนำ

หากคุณพยายามติดตั้งเกมโดยใช้แอป Play Games ระบบจะพาคุณไปยังแอป Play Store ซึ่งการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองอาจจำกัดการเข้าถึง

เคล็ดลับ: คุณและบุตรหลานจะยังเห็นแอปและเกมที่ดาวน์โหลดก่อนที่จะเพิ่มการควบคุมโดยผู้ปกครอง แม้ว่าแอปและเกมเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในประเภทเนื้อหาที่ตั้งไว้ก็ตาม หากบัญชีของบุตรหลานได้รับการควบคุมดูแลด้วย Family Link คุณบล็อกแอปเหล่านี้ในอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานได้

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับภาพยนตร์

คุณจำกัดภาพยนตร์ในอุปกรณ์ Android ได้โดยใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้คุณเลือกการจัดประเภทสูงสุดที่ต้องการอนุญาตให้เช่า ซื้อ หรือเล่นได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง เมื่อค้นหาหรือเปิดภาพยนตร์ด้วยลิงก์ตรงสำหรับหน้าเว็บของภาพยนตร์เหล่านั้น

หากภาพยนตร์ถูกจำกัดเนื่องจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะไม่เห็นภาพยนตร์เหล่านั้นในแอป Play Store หรือในแอป Play Movies แม้ว่าจะเช่าหรือซื้อภาพยนตร์เหล่านั้นแล้วก็ตาม

คุณปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อชมภาพยนตร์เหล่านั้นอีกครั้งได้

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับรายการทีวี

คุณจำกัดรายการทีวีในอุปกรณ์ Android ได้โดยใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้คุณเลือกการจัดประเภทสูงสุดที่ต้องการอนุญาตให้ซื้อหรือเล่นได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นรายการทีวีที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง เมื่อค้นหาหรือเปิดรายการทีวีด้วยลิงก์ตรงสำหรับหน้าเว็บของรายการทีวีเหล่านั้น

หากรายการทีวีถูกจำกัดเนื่องจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะไม่เห็นรายการทีวีเหล่านั้นในแอป Play Store หรือในแอป Play Movies & TV แม้ว่าคุณจะซื้อรายการทีวีเหล่านั้นแล้วก็ตาม

คุณปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อชมรายการเหล่านั้นอีกครั้งได้

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสําหรับหนังสือ

เมื่อตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับหนังสือ คุณจะไม่สามารถอ่านหรือซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งส่วนใหญ่จากแอป Play Store และแอป Play Books

อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นหนังสือที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง เมื่อค้นหาหรือเปิดหนังสือด้วยลิงก์ตรงสำหรับหน้าเว็บของหนังสือเหล่านั้น

คุณปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่ออ่านหนังสือเหล่านั้นอีกครั้งได้

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองอาจไม่สามารถตรวจหาหนังสือที่มีเนื้อหาเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งใน Google Play ได้ 100% แต่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false
false