Nastavenie rodičovskej kontroly v službe Google Play

Keď zapnete rodičovskú kontrolu, môžete obmedziť, ktorý obsah je možné stiahnuť alebo zakúpiť v službe Google Play na základe veku používateľa.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Pre členov rodiny, ktorí spravujú vlastné účty

Ako funguje rodičovská kontrola v službe Google Play

 • Rodičovská kontrola sa vzťahuje iba na zariadenia s Androidom, na ktoré ste ju pridali. Ak chcete pridať rodičovskú kontrolu na ďalšie zariadenie, zopakujte v ňom postup uvedený nižšie.
 • Ak zariadenie používa viacero používateľov, môžete rodičovskú kontrolu nastaviť pre každého zvlášť.
 • Používateľ nastavujúci rodičovskú kontrolu vytvorí kód PIN, ktorý bude potrebné zadať pri zmene alebo odstránení rodičovskej kontroly.

Nastavenie rodičovskej kontroly

 1. V zariadení, v ktorom chcete používať rodičovskú kontrolu, otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. V ľavom hornom klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Rodičovská kontrola.
 3. Zapnite položku Rodičovská kontrola.
 4. Vytvorte PIN. Zabránite tak, aby mohli nastavenia rodičovskej kontroly meniť osoby, ktoré tento kód nepoznajú. Ak nastavujete rodičovskú kontrolu v zariadení dieťaťa, zvoľte PIN, ktorý dieťa nepozná.
 5. Klepnite na typ obsahu, ktorý chcete filtrovať.
 6. Vyberte, ako chcete filtrovať či obmedziť prístup.

Po nastavení môžete rodičovskú kontrolu zapnúť alebo vypnúť. Keď ju znova zapnete a vytvoríte nový kód PIN, použijú sa staré nastavenia. Vďaka tomu môžete zariadenie zdieľať s používateľmi, ktorí rodičovskú kontrolu nepotrebujú.

Pre členov rodiny, ktorých účty sú spravované pomocou aplikácie Family Link

Ak spravujete účet Google svojho dieťaťa pomocou aplikácie Family Link, môžete pre neho nastaviť rodičovskú kontrolu.

Ako funguje rodičovská kontrola v službe Google Play

 • Rodičovská kontrola funguje v zariadeniach s Androidom, kde je vaše dieťa prihlásené do svojho účtu Google.
 • Nastavenie rodičovskej kontroly dieťaťa môže zmeniť rodič v rodinnej skupine po zadaní hesla účtu Google.

Nastavenie rodičovskej kontroly

 1. Otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 2. Vyberte svoje dieťa.
 3. Klepnite na Spravovať nastavenia a potom Možnosti kontroly v službe Google Play.
 4. Klepnite na typ obsahu, ktorý chcete filtrovať.
 5. Vyberte, ako chcete filtrovať či obmedziť prístup.

Tip: Účet dieťaťa môžete spravovať aj tak, že kliknete na jeho meno na families.google.com.

Poznámka: Rodičovská kontrola nezabráni zobrazeniu obmedzeného obsahu ako výsledku vyhľadávania alebo prostredníctvom priameho odkazu.

Ako funguje rodičovská kontrola

Spôsob, akým funguje rodičovská kontrola, sa líši v rôznych službách (Aplikácie a hry, Hudba, Filmy, TV a Knihy). Ďalšie informácie nájdete v jednotlivých častiach nižšie.

Poznámka: Rodičovská kontrola nie je k dispozícii pre každý typ obsahu vo všetkých krajinách. Ak cestujete do krajiny, kde rodičovská kontrola nie je k dispozícii, nemusí až do vášho návratu fungovať.

Aplikácie a hry

Po nastavení rodičovskej kontroly pre aplikácie a hry si môžete vybrať najvyššie hodnotenie obsahu, pre ktoré chcete povoliť sťahovanie a nákupy.

Aplikácie a hry mimo vášho filtra sa vám však naďalej môžu zobrazovať pri vyhľadávaní alebo keď prejdete na stránku danej aplikácie či hry pomocou priameho odkazu.

Poznámka: Vy alebo vaše dieťa stále uvidíte všetky aplikácie a hry, ktoré ste stiahli pred pridaním rodičovskej kontroly, a to aj vtedy, keď sú mimo nastaveného hodnotenia. Ak máte dohľad nad účtom svojho dieťaťa prostredníctvom aplikácie Family Link, môžete tieto aplikácie v zariadeniach s Androidom dieťaťa zablokovať.

Ako funguje rodičovská kontrola hier v službe Hry Play

Rodičovská kontrola neovplyvní, aké hry sa zobrazujú v aplikácii Hry Play vrátane zakúpených alebo odporúčaných hier.

Ak sa pokúsite nainštalovať hru pomocou aplikácie Hry Play, dôjde k presmerovaniu do aplikácie Obchod Play, kde vám môže rodičovská kontrola obmedziť prístup.

Filmy

Po nastavení rodičovskej kontroly pre filmy si môžete vybrať najvyššie hodnotenie obsahu, pre ktoré chcete povoliť výpožičky, nákupy alebo prehrávanie.

Naďalej sa vám však môžu zobrazovať filmy mimo filtra pri vyhľadávaní alebo keď na ne prejdete pomocou priameho odkazu na stránku s obsahom.

Ak sú filmy obmedzené z dôvodu rodičovskej kontroly, nezobrazia sa v aplikácii Obchod Play ani v aplikácii Filmy Play, a to dokonca ani vtedy, ak ste si ich už vypožičali alebo zakúpili.

Ak chcete tieto filmy opäť zobraziť, môžete rodičovskú kontrolu vypnúť.

Televízne relácie

Po nastavení rodičovskej kontroly pre televízne relácie si môžete vybrať najvyššie hodnotenie obsahu, pre ktoré chcete povoliť nákupy alebo prehrávanie.

Naďalej sa vám však môžu zobrazovať televízne relácie mimo filtra pri vyhľadávaní alebo keď na ne prejdete pomocou priameho odkazu na stránku s obsahom.

Ak sú televízne relácie obmedzené z dôvodu rodičovskej kontroly, nezobrazia sa v aplikáciách Obchod Play a Filmy a TV Play, a to dokonca ani vtedy, ak ste si ich už zakúpili.

Ak chcete tieto relácie opäť zobraziť, môžete rodičovskú kontrolu vypnúť.

Knihy

Po nastavení rodičovskej kontroly pre knihy si nebudete môcť v aplikáciách Obchod Play a Knihy Play čítať ani zakúpiť väčšinu kníh so sexuálne explicitným obsahom.

Naďalej sa vám však môžu zobrazovať knihy mimo filtra pri vyhľadávaní alebo keď na ne prejdete pomocou priameho odkazu na stránku s obsahom.

Ak chcete tieto knihy opäť zobraziť, môžete rodičovskú kontrolu vypnúť.

Nastavenie rodičovskej kontroly síce v službe Google Play nezachytí 100 % kníh s explicitným obsahom, pomôže vám však vyhnúť sa väčšine obsahu pre dospelých.

Hudba

Od augusta sa obchod s hudbou na Google Play začne používateľom postupne vypínať a nakupovanie hudby už nebude k dispozícii. Predobjednávky s dátumom doručenia po vypnutí tejto služby nebudú uskutočnené a nezaúčtuje sa vám žiadna platba. Na všetky zrušené predobjednávky vás upozorníme e‑mailom. Vaše existujúce nákupy hudby (až do 100 000 skladieb) je možné preniesť do služby YouTube Music. Ako preniesť hudbu z Hudby Google Play

Po nastavení rodičovskej kontroly pre hudbu si nebudete môcť zakúpiť hudbu označenú poskytovateľom obsahu značkou Explicitná.

Naďalej sa vám však môže zobrazovať hudba mimo filtra pri vyhľadávaní alebo keď na ňu prejdete pomocou priameho odkazu na stránku s obsahom.

Rodičovská kontrola pre hudbu sa vzťahuje iba na aplikáciu Obchod Play. Rodičovská kontrola neovplyvní, aká hudba sa zobrazuje v aplikácii Hudba Play vrátane zakúpených, nahratých alebo predplatených skladieb.

Riešenie problémov

Nepamätám si svoj kód PIN

Ak ste zabudli kód PIN, ktorý ste vytvorili počas nastavenia rodičovskej kontroly, postupujte podľa pokynov na jeho obnovu uvedených nižšie.

Dôležité: Ak chcete obnoviť svoj kód PIN, musíte vymazať nastavenia aplikácie Obchod Play. Pred vykonaním týchto krokov by ste si mali poznačiť všetky existujúce nastavenia, aby ste ich mohli potom opätovne nastaviť.

 1. Otvorte na zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na Obchod Google Play.
 4. Klepnite na Priestor a potom Vymazať dáta alebo Vymazať priestor.
 5. Tým sa obnoví rodičovská kontrola a kód PIN.
 6. Po opätovnom spustení aplikácie Obchod Play a pridaní rodičovskej kontroly si budete môcť nastaviť nový kód PIN.
Moja aplikácia alebo hra sa nechce aktualizovať

Ak ste nastavili rodičovskú kontrolu pre aplikácie a hry a jedna z vašich aplikácií sa neaktualizuje, dôvodom môže byť, že nová verzia má vyššie hodnotenie ako verzia, ktorú máte aktuálne na svojom zariadení.

Ak má nová verzia aplikácie vyššie hodnotenie, než povoľuje vaša rodičovská kontrola, nezobrazí sa výzva na aktualizáciu aplikácie.

Ak chcete spustiť aktualizáciu danej aplikácie, musíte zmeniť nastavenia rodičovskej kontroly a povoliť vyššie hodnotenie.

Tip: Aplikáciu môžete aktualizovať po vypnutí rodičovskej kontroly. Potom rodičovskú kontrolu znova zapnite.

Obsah v zariadení dieťaťa je mimo rozsahu, ktorý ste nastavili

Vy alebo vaše dieťa stále uvidíte všetky aplikácie a hry, ktoré ste stiahli pred pridaním rodičovskej kontroly, a to aj v prípade, že sú mimo nastaveného hodnotenia. Ak máte dohľad nad účtom svojho dieťaťa prostredníctvom aplikácie Family Link, môžete tieto aplikácie v zariadeniach s Androidom dieťaťa zablokovať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory