Τρόπος ρύθμισης των γονικών ελέγχων στο Google Play

Όταν προσθέτετε γονικούς ελέγχους σε μια συσκευή Android, μπορείτε να περιορίσετε τα είδη του περιεχομένου που μπορούν να ληφθούν ή να αγοραστούν από το Google Play στη συγκεκριμένη συσκευή βάσει του επιπέδου καταλληλότητας. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις εγκρίσεων αγορών θα ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων

Σημαντικό:Οι γονικοί έλεγχοι δεν αποτρέπουν την προβολή περιορισμένου περιεχομένου εάν είναι αποτέλεσμα αναζήτησης ή προσβάσιμο μέσω άμεσου συνδέσμου.

Για τα μέλη της οικογένειας που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους

Πώς λειτουργούν οι γονικοί έλεγχοι του Google Play

 • Οι γονικοί έλεγχοι ισχύουν μόνο για τη συσκευή Android στην οποία τους προσθέσατε. Για να προσθέσετε γονικούς ελέγχους σε άλλη συσκευή, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα στις άλλες συσκευές.
 • Εάν έχετε πολλούς χρήστες σε μια συσκευή, μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς γονικούς ελέγχους για καθέναν από αυτούς.
 • Το άτομο που ρυθμίζει τους γονικούς ελέγχους θα δημιουργήσει έναν αριθμό PIN που θα πρέπει να εισάγεται για την κατάργηση ή την αλλαγή των γονικών ελέγχων.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια και μετά Γονικοί έλεγχοι.
 4. Ενεργοποιήστε τους Γονικούς ελέγχους.
 5. Για να προστατεύσετε τους γονικούς ελέγχους, δημιουργήστε ένα PIN που δεν γνωρίζει το παιδί σας.
 6. Επιλέξτε το είδος του περιεχομένου που θέλετε να φιλτράρετε.
 7. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να φιλτράρετε το περιεχόμενο ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτό.
 
Για τα μέλη της οικογένειας με λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση γίνεται με το Family Link
Για να μεταβείτε σε αυτή τη ρύθμιση απευθείας στην εφαρμογή, πατήστε το παρακάτω κουμπί:

Εάν η διαχείριση του Λογαριασμού Google του παιδιού σας γίνεται μέσω του Family Link, μπορείτε να ρυθμίσετε γονικούς ελέγχους για αυτό το παιδί.

Πώς λειτουργούν οι γονικοί έλεγχοι του Google Play

 • Οι γονικοί έλεγχοι λειτουργούν σε συσκευές Android στις οποίες το παιδί σας είναι συνδεδεμένο στον Λογαριασμό του Google.
 • Ένας γονέας στην ομάδα οικογένειας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού του Google για να ρυθμίσει ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις γονικών ελέγχων του παιδιού του.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Στοιχεία ελέγχου και μετά Περιορισμοί περιεχομένου και μετά Google Play.
 4. Πατήστε το είδος του περιεχομένου που θέλετε να φιλτράρετε.
 5. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να φιλτράρετε το περιεχόμενο ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτό.

Συμβουλές:

 • Το παιδί σας μπορεί να έχει πρόσβαση στον έλεγχο των ρυθμίσεων του λογαριασμού του, αλλά δεν μπορεί να τις αλλάξει. Προτείνουμε στους γονείς να διασφαλίσουν ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές αφού αλλάξουν αυτό το στοιχείο ελέγχου.
 • Μπορείτε, επίσης, να διαχειριστείτε τον λογαριασμό του παιδιού σας κάνοντας κλικ στο όνομά του στη διεύθυνση g.co/YourFamily.

Διόρθωση πιθανών προβλημάτων με τους γονικούς ελέγχους

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το PIN, τις ενημερώσεις ή την εμφάνιση λανθασμένων αξιολογήσεων στη συσκευή σας, εξερευνήστε αυτές τις επιλογές:

Ξέχασα το PIN μου
Σημαντικό: Για να κάνετε επαναφορά στο PIN σας, πρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας Play Store. Προτού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, θα πρέπει να καταγράψετε όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σας ώστε να μπορείτε να τις ορίσετε ξανά.

Εάν ξεχάσατε το PIN που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε τους γονικούς ελέγχους, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κάνετε επαναφορά.

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις.
 3. Πατήστε Google Play Store.
 4. Πατήστε Αποθηκευτικός χώρος και μετά Διαγραφή δεδομένωνή Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου.
 5. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει επαναφορά των γονικών ελέγχων σας και του PIN.
 6. Όταν επιστρέψετε στην εφαρμογή Play Store και προσθέσετε γονικούς ελέγχους, θα μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο PIN.
Η εφαρμογή ή το παιχνίδι μου δεν ανοίγει

Εάν έχετε ρυθμίσει τους γονικούς ελέγχους για εφαρμογές και παιχνίδια και κάποια από τις εφαρμογές σας δεν ενημερώνεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η νέα έκδοση της εφαρμογής έχει υψηλότερη αξιολόγηση από την έκδοση που έχετε στη συσκευή σας.

Εάν η νέα έκδοση της εφαρμογής έχει υψηλότερη αξιολόγηση από εκείνη που επιτρέπουν οι γονικοί έλεγχοι, δεν θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Για να επιτρέψετε την ενημέρωση της εφαρμογής, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου ώστε να επιτρέπεται η υψηλότερη αξιολόγηση.

Συμβουλή: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους γονικούς ελέγχους για να ενημερωθεί η εφαρμογή και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε ξανά τους γονικούς ελέγχους.
Το περιεχόμενο στη συσκευή του παιδιού μου δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση που έχω ορίσει

Εσείς ή το παιδί σας θα εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε τυχόν εφαρμογές και παιχνίδια που είχατε κατεβάσει πριν προσθέσετε τους γονικούς ελέγχους, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με την αξιολόγηση που ορίσατε. Εάν η διαχείριση του λογαριασμού του παιδιού σας γίνεται με το Family Link, μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις εφαρμογές στις συσκευές Android που χρησιμοποιεί.

Πώς λειτουργούν οι γονικοί έλεγχοι

Μπορείτε να ρυθμίσετε γονικούς ελέγχους για εφαρμογές, παιχνίδια και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε πώς λειτουργούν οι γονικοί έλεγχοι σε κάθε τύπο περιεχομένου.

Συμβουλή: Οι γονικοί έλεγχοι για κάθε τύπο περιεχομένου δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις χώρες. Εάν ταξιδέψετε σε μια χώρα όπου δεν είναι διαθέσιμοι, ενδέχεται να μη λειτουργούν μέχρι να επιστρέψετε πάλι στη χώρα σας.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων για Εφαρμογές και παιχνίδια

Μπορείτε να περιορίσετε τις εφαρμογές και τα παιχνίδια σε μια συσκευή Android χρησιμοποιώντας γονικούς ελέγχους, οι οποίοι σας επιτρέπουν να επιλέγετε την υψηλότερη αξιολόγηση περιεχομένου που θέλετε να επιτρέπεται για λήψεις ή αγορές.

Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθείτε να βλέπετε εφαρμογές και παιχνίδια πέραν του φίλτρου σας όταν κάνετε αναζήτηση ή όταν μεταβαίνετε σε αυτά με τη χρήση ενός άμεσου συνδέσμου στη σελίδα της εφαρμογής.

Πώς λειτουργούν οι γονικοί έλεγχοι για παιχνίδια στα Παιχνίδια Play

Οι γονικοί έλεγχοι δεν αλλάζουν τα παιχνίδια που βλέπετε στην εφαρμογή Παιχνίδια Play, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών που έχετε αγοράσει ή των προτεινόμενων παιχνιδιών.

Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Παιχνίδια Play, θα μεταβείτε στην εφαρμογή Play Store όπου οι ρυθμίσεις γονικών ελέγχων μπορεί να περιορίζουν την πρόσβαση.

Συμβουλή: Εσείς ή το παιδί σας θα εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε τυχόν εφαρμογές και παιχνίδια που είχατε κατεβάσει πριν προσθέσετε τους γονικούς ελέγχους, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με την αξιολόγηση που ορίσατε. Εάν η διαχείριση του λογαριασμού του παιδιού σας γίνεται με το Family Link, μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις εφαρμογές στις συσκευές Android που χρησιμοποιεί.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων για Ταινίες

Μπορείτε να περιορίσετε τις ταινίες σε μια συσκευή Android χρησιμοποιώντας γονικούς ελέγχους, οι οποίοι σας επιτρέπουν να επιλέξετε την υψηλότερη αξιολόγηση που θέλετε να επιτρέπεται για ενοικίαση, αγορά ή αναπαραγωγή.

Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθείτε να βλέπετε ταινίες πέραν του φίλτρου μας όταν κάνετε αναζήτηση ή όταν μεταβαίνετε σε αυτές με τη χρήση ενός άμεσου συνδέσμου στη σελίδα περιεχομένου.

Αν οι ταινίες είναι περιορισμένες λόγω γονικών ελέγχων, δεν θα εμφανίζονται στην εφαρμογή Play Store ή στην εφαρμογή Google TV, ακόμη και αν τις έχετε ήδη ενοικιάσει ή αγοράσει.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους γονικούς ελέγχους για να εμφανιστούν ξανά αυτές οι ταινίες.

Ρύθμιση γονικών ελέγχων για την τηλεόραση

Μπορείτε να περιορίσετε τις τηλεοπτικές εκπομπές σε μια συσκευή Android χρησιμοποιώντας γονικούς ελέγχους, οι οποίοι σας επιτρέπουν να επιλέξετε την υψηλότερη αξιολόγηση που θέλετε να επιτρέπεται για αγορά ή αναπαραγωγή.

Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθείτε να βλέπετε τηλεοπτικές εκπομπές πέραν του φίλτρου μας όταν κάνετε αναζήτηση ή όταν μεταβαίνετε σε αυτές με τη χρήση ενός άμεσου συνδέσμου στη σελίδα περιεχομένου.

Εάν οι τηλεοπτικές εκπομπές είναι περιορισμένες λόγω γονικών ελέγχων, δεν θα εμφανίζονται στην εφαρμογή Play Store ή στην εφαρμογή Google TV, ακόμη και αν τις έχετε ήδη αγοράσει.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους γονικούς ελέγχους για να εμφανιστούν ξανά αυτές οι εκπομπές.

Ρυθμίστε γονικούς ελέγχους για τα Βιβλία

Όταν ρυθμίζετε τους γονικούς ελέγχους για βιβλία, δεν θα μπορείτε να διαβάσετε ή να αγοράσετε τα περισσότερα βιβλία με σεξουαλικό περιεχόμενο από την εφαρμογή Play Store και την εφαρμογή Βιβλία Play.

Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθείτε να βλέπετε βιβλία πέραν του φίλτρου μας όταν κάνετε αναζήτηση ή όταν μεταβαίνετε σε αυτά με τη χρήση ενός άμεσου συνδέσμου στη σελίδα περιεχομένου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους γονικούς ελέγχους για να εμφανιστούν ξανά αυτά τα βιβλία.

Αν και η ρύθμιση των γονικών ελέγχων δεν μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στο 100% των βιβλίων με σεξουαλικό περιεχόμενο στο Google Play, θα σας βοηθήσει να αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου για ενηλίκους.

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
14835281094789786091
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας