โปรแกรม SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง

หากคุณแสดงโฆษณาในแอปและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายเพื่อครอบครัว คุณต้องใช้เฉพาะ SDK โฆษณาเวอร์ชันที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองตามข้อกำหนดในนโยบายของ Google Play ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองด้านล่าง

หากกลุ่มเป้าหมายของแอปมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คุณต้องตรวจสอบว่าโฆษณาที่แสดงให้แก่เด็กมาจาก SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองเหล่านี้เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น (เช่น ผ่านการใช้มาตรการการกรอกอายุแบบอิสระ)

โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่ดูแลให้ SDK ทุกเวอร์ชันที่ใช้ในแอป ซึ่งรวมถึง SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในท้องถิ่น Google ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ SDK โฆษณาระบุไว้ในขั้นตอนการรับรองด้วยตนเอง

คุณจำเป็นต้องใช้ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองเฉพาะในกรณีที่คุณใช้ SDK โฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็ก อนุญาตให้ใช้ SDK โฆษณาต่อไปนี้โดยไม่ต้องมีการรับรองด้วยตนเองของ SDK โฆษณากับ Google Play แต่คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาโฆษณาและแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้และนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play

 • โฆษณาอินเฮาส์ที่คุณใช้ SDK ในการจัดการการโปรโมตหลายช่องทางสำหรับแอปของคุณ หรือสื่อและสินค้าอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ
 • การเข้าร่วมดีลโดยตรงกับผู้ลงโฆษณาที่คุณใช้ SDK สำหรับการจัดการพื้นที่โฆษณา

ข้อกำหนดของ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง

 • ให้คำจำกัดความสำหรับเนื้อหาโฆษณาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามการใช้เนื้อหาและพฤติกรรมดังกล่าวในข้อกำหนดหรือนโยบายของ SDK โฆษณา คำจำกัดความดังกล่าวควรเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play
 • สร้างวิธีการจัดประเภทครีเอทีฟโฆษณาของคุณตามกลุ่มที่เหมาะสมกับวัย โดยกลุ่มที่เหมาะสมกับวัยจะต้องมีประเภท "ทุกวัย" และ "ผู้ใหญ่" เป็นอย่างน้อย วิธีการจัดประเภทต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ Google ใช้กับ SDK เมื่อได้กรอกแบบฟอร์มแสดงความสนใจที่ด้านล่าง
 • อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาขอการดูแลการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับเด็กแบบต่อคำขอหรือต่อแอป การดูแลดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) ของสหภาพยุโรป Google Play กำหนดให้ SDK โฆษณาต้องปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงการโฆษณาและรีมาร์เก็ตติ้งตามความสนใจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก
 • อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกรูปแบบโฆษณาที่สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาสำหรับครอบครัวและการสร้างรายได้ของ Google Play และเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมการรับรองจากครู 
 • ตรวจสอบว่าเมื่อมีการใช้การเสนอราคาแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็ก ได้มีการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาและเผยแพร่ตัวชี้วัดความเป็นส่วนตัวให้แก่โปรแกรมเสนอราคา
 • ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ Google เช่น ส่งแอปทดสอบและข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความสนใจด้านล่าง เพื่อยืนยันว่านโยบายของ SDK โฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของการรับรองด้วยตนเอง และตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ตามมาภายหลังอย่างทันท่วงที เช่น ส่งการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่เพื่อยืนยันว่าเวอร์ชันของ SDK โฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของการรับรองด้วยตนเอง และจัดเตรียมแอปทดสอบ
 • รับรองด้วยตนเองว่าการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play ล่าสุด รวมถึงข้อกำหนดของนโยบายเพื่อครอบครัว

หมายเหตุ: SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองต้องรองรับการแสดงโฆษณาที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ลายน้ำครีเอทีฟโฆษณาและการจัดเตรียมแอปทดสอบได้ที่นี่

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดของสื่อกลางสำหรับแพลตฟอร์มการแสดงโฆษณาเมื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็ก

 • ใช้เฉพาะ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองหรือใช้การป้องกันที่จำเป็น เพื่อให้โฆษณาทั้งหมดที่แสดงจากสื่อกลางเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ
 • ส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นไปยังแพลตฟอร์มสื่อกลางเพื่อระบุการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาและการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กตามที่เกี่ยวข้อง

นักพัฒนาแอปสามารถดูรายการ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบว่า SDK โฆษณาเวอร์ชันใดจากรายการดังกล่าวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองสำหรับการใช้งานในแอปสำหรับครอบครัวได้ที่นี่

นอกจากนี้ นักพัฒนาแอปยังแชร์แบบฟอร์มแสดงความสนใจนี้กับ SDK โฆษณาที่ต้องการรับรองด้วยตนเองได้ด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12891745364943875055
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true