โปรแกรมโฆษณาสำหรับครอบครัว

หากคุณแสดงโฆษณาในแอป และกลุ่มเป้าหมายของแอปมีเฉพาะเด็กเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายเพื่อครอบครัว คุณต้องใช้ SDK โฆษณาที่มีการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายของ Google Play ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการรับรอง SDK โฆษณา หากกลุ่มเป้าหมายของแอปมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คุณต้องใช้มาตรการคัดกรองอายุ และตรวจสอบว่าโฆษณาที่แสดงให้แก่เด็กมาจาก SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองรายใดรายหนึ่งต่อไปนี้โดยเฉพาะเท่านั้น แอปในโปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัวจะต้องใช้ SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองเท่านั้น

คุณต้องใช้ SDK โฆษณาที่ได้รับการรับรองของ Google Play เฉพาะในกรณีที่ใช้ SDK โฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็กเท่านั้น อนุญาตให้ใช้ SDK โฆษณาต่อไปนี้โดยไม่ต้องมีการรับรองด้วยตนเองของ SDK โฆษณากับ Google Play แต่คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาโฆษณาและแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้และนโยบายเพื่อครอบครัวของ Play

  • การโฆษณาที่ดำเนินการเองในบริษัทที่คุณใช้ SDK ในการจัดการการโปรโมตหลายช่องทางสำหรับแอปของคุณ หรือสื่อและสินค้าอื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ
  • การเข้าร่วมดีลโดยตรงกับผู้ลงโฆษณาที่คุณใช้ SDK สำหรับการจัดการพื้นที่โฆษณา

ข้อกำหนดในการรับรอง SDK โฆษณา

  • ให้คำจำกัดความสำหรับเนื้อหาโฆษณาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามการใช้เนื้อหาและพฤติกรรมดังกล่าวในข้อกำหนดหรือนโยบายของ SDK โฆษณา คำจำกัดความดังกล่าวควรสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปของ Play
  • สร้างวิธีการจัดประเภทครีเอทีฟโฆษณาของคุณตามกลุ่มอายุที่เหมาะสม โดยกลุ่มอายุที่เหมาะสมจะต้องมีประเภท "ทุกวัย" และ "ผู้ใหญ่" เป็นอย่างน้อย วิธีการจัดประเภทต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ Google ใช้กับ SDK เมื่อได้กรอกฟอร์มแสดงความสนใจที่ด้านล่าง
  • อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาขอการดูแลการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับเด็กแบบต่อคำขอหรือต่อแอป การดูแลดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy and Protection Act หรือ COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) ของสหภาพยุโรป Google Play กำหนดให้ SDK โฆษณาต้องปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ การโฆษณาตามความสนใจ และรีมาร์เก็ตติ้ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก
  • อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกรูปแบบโฆษณาที่สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาสำหรับครอบครัวและการสร้างรายได้ของ Play และเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรม "ได้รับการรับรองจากครู" 
  • ตรวจสอบว่าเมื่อมีการใช้การเสนอราคาแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็ก ได้มีการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาและเผยแพร่ตัวชี้วัดความเป็นส่วนตัวให้แก่โปรแกรมเสนอราคา
  • ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ Google เช่น ข้อมูลที่ระบุในฟอร์มแสดงความสนใจด้านล่าง เพื่อยืนยันว่า SDK โฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนดของการรับรองทั้งหมด และตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ตามมาภายหลังอย่างทันท่วงที

หมายเหตุ: SDK โฆษณาต้องรองรับการแสดงโฆษณาที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณาของเครือข่าย

ข้อกำหนดของสื่อกลางสำหรับแพลตฟอร์มการแสดงโฆษณาเมื่อแสดงโฆษณาให้แก่เด็กมีดังต่อไปนี้

  • ใช้เฉพาะ SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองของ Play หรือใช้การป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลให้โฆษณาทั้งหมดที่แสดงจากสื่อกลางปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ
  • ส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นไปยังแพลตฟอร์มสื่อกลางเพื่อระบุการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาและการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กตามที่เกี่ยวข้อง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ดูรายการ SDK โฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองได้ที่นี่

นอกจากนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังแชร์ฟอร์มแสดงความสนใจนี้กับ SDK โฆษณาที่ต้องการการรับรองด้วยตนเองได้ด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false