Program samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin

Jeśli Twoja aplikacja jest przeznaczona tylko dla dzieci (zgodnie z definicją zawartą w zasadach dotyczących aplikacji dla rodzin) i wyświetla reklamy, musisz korzystać z wersji pakietów SDK do wyświetlania reklam, które samodzielnie uzyskały certyfikat zgodności z zasadami Google Play, w tym również z poniższymi zasadami dotyczącymi poddanych samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam rodzinom.

Jeśli aplikacja jest skierowana do dzieci, ale też starszych użytkowników, dopilnuj, żeby reklamy wyświetlane dzieciom pochodziły wyłącznie z którejś z tych samodzielnie certyfikowanych wersji pakietów SDK do wyświetlania reklam (na przykład zaimplementuj neutralny ekran wyboru wieku).

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszystkie wersje pakietów SDK stosowanych w Twojej aplikacji, łącznie z samodzielnie certyfikowanymi wersjami pakietów SDK do wyświetlania reklam, były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami oraz lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi. Nie gwarantujemy poprawności informacji podanych przez pakiet SDK do wyświetlania reklam w procesie samodzielnej certyfikacji.

Korzystanie z samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam odpowiednich dla rodzin jest wymagane tylko wtedy, gdy używasz w swojej aplikacji pakietów SDK, żeby wyświetlać reklamy dzieciom. Wymienione poniżej sposoby promocji są dozwolone bez samodzielnej certyfikacji pakietu SDK do wyświetlania reklam w Google Play. Nadal jednak odpowiadasz za to, aby treści Twoich reklam i metody gromadzenia danych były zgodne z zasadami dotyczącymi danych użytkownikazasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin w Google Play:

 • reklamy wewnętrzne, w przypadku których używasz pakietów SDK do zarządzania wzajemną promocją swoich aplikacji lub innych należących do Ciebie mediów i produktów;
 • zawieranie umów bezpośrednich z reklamodawcami, gdy korzystasz z pakietów SDK do zarządzania asortymentem.

Wymagania programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam odpowiednich dla rodzin

 • Określ nieodpowiednie treści i zachowania reklam i zakaż ich wyświetlania w warunkach lub zasadach pakietu SDK do wyświetlania reklam. Definicje powinny być zgodne z zasadami programu dla deweloperów w Google Play.
 • Utwórz metodę oceny reklam w zależności od tego, do jakich grup wiekowych są kierowane. Musisz uwzględnić co najmniej grupy Dla wszystkich i Dla dorosłych. Metoda oceniania musi odpowiadać tej, którą Google przekazuje dostawcom pakietów SDK po wypełnieniu przez nich formularza zgłoszenia zainteresowania (poniżej).
 • Zezwól wydawcom, by mogli prosić o traktowanie reklam jako skierowanych do dzieci (jednorazowo lub w całej aplikacji). Takie traktowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, takimi jak amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy and Protection Act, COPPA) i unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W przypadku traktowania reklam lub aplikacji jako skierowanych do dzieci Google Play wymaga również wyłączenia reklam spersonalizowanych, reklam opartych na zainteresowaniach i remarketingu.
 • Pozwól wydawcom wybrać formaty reklam zgodne z zasadami Google Play dotyczącymi zarabiania i reklam wyświetlanych rodzinom oraz zasadami Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli.
 • Jeśli przy wyświetlaniu reklam dzieciom używane jest określanie stawek w czasie rzeczywistym, upewnij się, że kreacje zostały sprawdzone, a wskaźniki prywatności zostały przekazane do systemów licytujących.
 • Przekaż Google informacje wystarczające do zweryfikowania zgodności pakietu SDK do wyświetlania reklam ze wszystkimi wymogami samodzielnej certyfikacji, takie jak aplikacja testowa i informacje wskazane w poniższym formularzu zgłoszenia zainteresowania. W wyznaczonym czasie odpowiadaj też na prośby o dodatkowe informacje, np. o przesłanie nowych wersji w celu zweryfikowania zgodności wersji pakietu SDK do wyświetlania reklam ze wszystkimi wymogami samodzielnej certyfikacji oraz o przesłanie aplikacji testowej.
 • Przeprowadź samodzielną certyfikację, aby potwierdzić, że wszystkie nowe wersje są zgodne z najnowszymi zasadami programu dla deweloperów w Google Play, łącznie z wymaganiami opisanymi w zasadach dotyczących aplikacji dla rodzin.

Uwaga: samodzielnie certyfikowane pakiety SDK do wyświetlania reklam odpowiednich dla rodzin muszą wyświetlać reklamy zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi dzieci (które mogą obowiązywać wydawców).

Więcej informacji o dodawaniu znaku wodnego do kreacji reklamowych i przesyłaniu aplikacji testowej znajdziesz tutaj.

Oto wymagania dotyczące zapośredniczenia w przypadku platform wyświetlających reklamy dzieciom:

 • Używaj wyłącznie samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam odpowiednich dla rodzin lub zaimplementuj środki ochrony, które zagwarantują spełnianie wszystkich tych wymagań przez reklamy pochodzące z zapośredniczenia.
 • Przekaż informacje potrzebne platformom zapośredniczenia do wskazania oceny treści reklam i – w razie potrzeby – oznaczenia reklamy jako skierowanej do dzieci.

Lista samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam odpowiednich dla rodzin znajduje się tutaj. W tym miejscu można też sprawdzić, które wersje tych pakietów są samodzielnie certyfikowane na potrzeby aplikacji dla rodzin.

Możesz też udostępnić ten formularz zgłoszenia zainteresowania dostawcom pakietów SDK do wyświetlania reklam, którzy chcą przejść samodzielną certyfikację.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne