Családokra vonatkozó hirdetési program

Ha alkalmazásában hirdetéseket jelenít meg, és az alkalmazás célközönsége a Családokkal kapcsolatos irányelvünkben foglaltak szerint csak gyermekeket tartalmaz, akkor olyan hirdetési SDK-kat kell használnia, amelyek öntanúsításos módon jelezték, hogy megfelelnek a Google Play irányelveinek, beleértve a hirdetési SDK-k minősítésére vonatkozó alábbi követelményeket is. Amennyiben alkalmazása célközönségébe gyermekek és idősebbek is tartoznak, akkor olyan életkorszűrési módszereket kell alkalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a gyermekeknek megjelenő hirdetések kizárólag a Google Play öntanúsításos hirdetési SDK-iból érkezzenek. Az egész családnak programban részt vevő alkalmazások kizárólag öntanúsításos hirdetési SDK-kat használhatnak.

A Google Play minősített hirdetési SDK-inak használata csak akkor kötelező, ha az alkalmazás hirdetési SDK-val jelenít meg hirdetéseket gyermekek számára. Az alábbiak engedélyezettek anélkül, hogy a hirdetési SDK öntanúsítást végezne a Google Playen, de ebben az esetben is biztosítania kell, hogy hirdetéstartalmai és adatgyűjtési eljárásai megfeleljenek a Play felhasználói adatokra vonatkozó irányelvének és a Családokkal kapcsolatos irányelvnek:

  • Saját hirdetések, amelyek esetében SDK-k segítségével kezeli az alkalmazásainak vagy egyéb saját tulajdonú médiatartalmainak és árucikkeinek a keresztpromócióját
  • Közvetlen ügyletek használata a hirdetőkkel, amelyek során SDK-kat használ a készlet kezeléséhez

Hirdetési SDK-k minősítési követelményei

  • Meg kell határozni a kifogásolható hirdetéstartalmakat és viselkedéseket, és használatukat tiltani kell a hirdetési SDK általános szerződési feltételeiben vagy irányelveiben. A meghatározásoknak meg kell felelniük a Play Fejlesztői programszabályzat előírásainak.
  • Olyan módszert kell kialakítani, mellyel a hirdetési kreatívok korosztályok szerint besorolhatók. A korosztályokat úgy kell meghatározni, hogy legalább egy „Korhatár nélküli” és egy „Felnőtteknek” csoportot tartalmazzanak. A besorolás módszerét össze kell hangolni a Google SDK-knak biztosított módszertanával, amelyet az SDK-k az alábbi, érdeklődés kifejezésére szolgáló űrlap kitöltése után kapnak meg.
  • Kérelmenkénti vagy alkalmazásonkénti alapon lehetővé kell tenni a megjelenítők számára gyermekközpontú bánásmód igénylését, amikor hirdetéseket jelenítenek meg. A bánásmódnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek, például az USA gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvényének (Children's Online Privacy and Protection Act; COPPA) és az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR). A gyermekközpontú bánásmód részeként a Google Play emellett megköveteli a hirdetési SDK-któl a személyre szabott hirdetések, az érdeklődésen alapuló hirdetések és a remarketing letiltását is.
  • Lehetővé kell tenni a megjelenítők számára, hogy olyan hirdetésformátumokat válasszanak, amelyek megfelelnek a Play családokra vonatkozó hirdetési és bevételszerzési irányelveinek, valamint teljesítik a „Tanárok által jóváhagyott” program követelményeit. 
  • Biztosítani kell, hogy amikor a gyermekek számára való hirdetésmegjelenítés valós idejű ajánlattétel útján zajlik, megtörténjen a kreatívok ellenőrzése és az adatvédelmi jelzők továbbítása az ajánlattevők számára.
  • Elegendő információt (pl. az alábbi érdeklődés kifejezésére szolgáló űrlapon feltüntetett adatokat) kell biztosítani a Google számára annak igazolásához, hogy a hirdetési SDK megfelel az összes minősítési követelménynek, és időben válaszolni kell a további információkérésekre.

Megjegyzés: A hirdetési SDK-knak olyan hirdetésmegjelenítést kell támogatniuk, amely megfelel a megjelenítőkre érvényes, gyermekekkel kapcsolatos törvényeknek és jogszabályoknak.

Platformok megjelenítésére vonatkozó közvetítési kérelmek hirdetések gyerekeknek történő megjelenítésekor:

  • csak a Play által minősített hirdetési SDK-k használhatók, vagy olyan intézkedéseket kell megvalósítani, amelyekkel biztosítható, hogy a közvetítésből származó hirdetések mindegyike megfeleljen ezeknek a követelményeknek; valamint
  • meg kell adni a közvetítési platformok számára szükséges adatokat a hirdetéstartalom besorolásának és a gyermekközpontú bánásmódnak a jelzésére.

A fejlesztők itt találhatják az öntanúsításos hirdetési SDK-k listáját.

A fejlesztők megoszthatják ezt az érdeklődésjelző űrlapot azon hirdetési SDK-kkal, amelyek szeretnék elvégezni az öntanúsítást.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát