Prenumerationer

Du som utvecklare får inte vilseleda användare om de prenumerationstjänster eller det innehåll du erbjuder i appen. Det är avgörande att du är tydlig i kampanjer i appar eller på välkomstskärmar. Vi tillåter inte appar där användarna utsätts för falska eller manipulativa köpupplevelser (inklusive köp i appar och prenumerationer).

Du måste vara tydlig i dina kampanjerbjudanden. Detta omfattar bland annat utförliga villkor för erbjudandet, kostnaden för prenumerationen, hur lång faktureringsperioden är och om en prenumeration krävs för att använda appen. Användarna ska kunna granska informationen utan att behöva utföra ytterligare åtgärder.

Prenumerationer måste ge användarna ett ihållande eller återkommande värde så länge de varar. De får inte uteslutande erbjuda användarna engångsförmåner (till exempel SKU:er som ger ett engångstillskott av saldo/pengar i appen eller spelboosters som bara går att använda en gång). Du får erbjuda incitament och kampanjbonusar, men det måste vara utöver prenumerationens ihållande eller återkommande värde så länge den varar. Om du inte erbjuder ett ihållande eller återkommande värde i produkten måste du använda produkt i appar i stället för prenumerationsprodukt.

Du får inte maskera eller felaktigt framställa engångsförmåner som prenumerationer. Detta omfattar att ändra prenumerationen till ett engångserbjudande (till exempel genom att avsluta, utfasa eller minimera det återkommande värdet) efter att användaren har tecknat den.

Exempel på överträdelser
 • Månadsprenumerationer där användarna inte informeras om att debitering och förnyelse av prenumerationen sker varje månad.
 • Årsprenumerationer där priset per månad framhävs.
 • Priser och villkor för prenumerationer som inte har lokaliserats fullständigt.
 • Kampanjer i appar där det inte framgår att användaren får tillgång till innehållet utan en prenumeration (om tillgängligt).
 • Missvisande namn på SKU:er för prenumerationer, till exempel Kostnadsfri provperiod eller Testa Premium-medlemskap utan kostnad i tre dagar för en prenumeration som förnyas automatiskt. 
 • Flera skärmar i köpflödet som leder till att användaren oavsiktligt klickar på prenumerationsknappen.
 • Prenumerationer utan ihållande eller återkommande värde, till exempel att användaren får 1 000 juveler första månaden och sedan minskas förmånen till en juvel i månaden för resten av prenumerationstiden.
 • Det krävs att användaren registrerar sig för en prenumeration som förnyas automatiskt för att få en engångsförmån, och att säga upp användarens prenumeration utan att han eller hon har begärt det efter köpet.
Exempel 1:

① Knappen Stäng syns inte tydligt och det kanske inte framgår för användarna att de får tillgång till funktionerna utan att tacka ja till prenumerationserbjudandet.

② Priset för erbjudandet visas bara per månad och det kanske inte framgår för användarna att de debiteras för sex månader i taget när de börjar prenumerera.

③ Endast introduktionspriset för erbjudandet visas och det kanske inte framgår för användarna att de debiteras automatiskt när introduktionsperioden löper ut.

④ Erbjudandet ska lokaliseras på samma språk som användarvillkoren så att användarna kan göra sig en bild av hela erbjudandet.

 

Exempel 2:

① Användaren måste klicka flera gånger i samma knappområde så att hen oavsiktligt klickar på den sista Fortsätt-knappen för att prenumerera.

② Beloppet som användaren debiteras när provperioden löper ut är svårt att se, så användaren kanske tror att prenumerationen är kostnadsfri.

KOMPRIMERA ALLA UTÖKA ALLA

 

 

Gratis provperioder och introduktionserbjudanden

Innan användare kan registrera sig för prenumerationen: Du måste beskriva villkoren för erbjudandet så tydligt som möjligt, bland annat tidslängden, priset och ange vilket innehåll och vilka tjänster som är tillgängliga. Se till att informera användarna om hur och när en gratis provperiod övergår i en betalprenumeration, hur mycket betalprenumerationen kostar och att användaren kan avsluta prenumerationen om betalversionen inte önskas.
Exempel på överträdelser
 • Erbjudanden där det inte tydligt meddelas hur länge introduktionspriset eller den gratis provperioden varar.
 • Erbjudanden där det inte tydligt meddelas att användaren automatiskt registreras för en betalprenumeration i slutet av erbjudandeperioden.
 • Erbjudanden där det inte tydligt framgår att användaren får tillgång till innehållet även utan en provperiod (om tillgängligt).
 • Priser och villkor för erbjudanden som inte har lokaliserats fullständigt.
 

① Knappen Stäng syns inte tydligt och det kanske inte framgår för användarna att de får tillgång till funktionerna utan att registrera sig för en gratis provperiod.

② I erbjudandet lyfts den gratis provperioden fram och det kanske inte framgår för användarna att de debiteras automatiskt när provperioden löpt ut.

③ Det anges inte i erbjudandet hur lång provperioden är och det kanske inte framgår för användarna hur länge de får gratis tillgång till prenumerationens innehåll.

④ Erbjudandet ska lokaliseras på samma språk som användarvillkoren så att användarna kan göra sig en bild av hela erbjudandet.

 

Hantera och säga upp prenumerationer

Utvecklare måste tydligt meddela hur användare kan hantera eller avsluta sin prenumeration på appen.

Om en användare säger upp en prenumeration som köpts från en app på Google Play är vår policy att användaren inte får en återbetalning för den innevarande faktureringsperioden. Användaren fortsätter i stället att få innehållet i prenumerationen under återstoden av den innevarande faktureringsperioden, oavsett vilket datum prenumerationen sades upp. Användarens uppsägning börjar gälla när den innevarande faktureringsperioden är slut.

Du (som innehålls- eller åtkomstleverantör) kan införa en mer flexibel återbetalningspolicy direkt för dina användare. Det är ditt ansvar att meddela användarna om eventuella ändringar i din prenumerations-, uppsägnings- eller återbetalningspolicy och att se till att de följer gällande lag.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false