Abonnementen

Als ontwikkelaar mag u gebruikers niet misleiden over de abonnementsservices of -content die u aanbiedt binnen uw app. Het is uiterst belangrijk dat u in promoties in de app of op startschermen duidelijk communiceert over wat u aanbiedt. We staan geen apps toe die gebruikers onderwerpen aan misleidende of manipulatieve aankoopprocessen (waaronder in-app-aankopen of abonnementen).

U moet transparant zijn over uw aanbieding. Dit houdt onder meer in dat u duidelijk moet zijn over de voorwaarden van de aanbieding, de kosten van het abonnement, hoe vaak u factureert en of gebruikers een abonnement nodig hebben om de app te kunnen gebruiken. Gebruikers moeten deze informatie zonder extra handelingen kunnen bekijken.

Abonnementen moeten blijvende of terugkerende waarde bieden aan gebruikers gedurende de looptijd van het abonnement en mogen niet worden gebruikt om items aan te bieden die in feite eenmalige voordelen zijn (zoals SKU's die eenmalig in-app-tegoeden/-valuta's bieden of gameboosters die één keer gebruikt kunnen worden). Uw abonnement mag beloningen of promotiebonussen bieden, maar deze moeten een aanvulling zijn op de blijvende of terugkerende waarde die gedurende de looptijd van het abonnement wordt geboden. Voor producten die geen blijvende of terugkerende waarde bieden, moet u een in-app-product in plaats van een abonnementsproduct gebruiken.

U mag eenmalige voordelen voor gebruikers niet vermommen of verkeerd voorstellen als abonnementen. Dit omvat de aanpassing van een abonnement om er een eenmalige aanbieding van te maken (bijvoorbeeld door de terugkerende waarde te annuleren, te beëindigen of te minimaliseren) nadat de gebruiker het abonnement heeft aangeschaft.

Voorbeelden van schendingen
 • Maandabonnementen waarbij de gebruiker niet wordt geïnformeerd over de automatische maandelijkse verlenging en de kosten die daaruit voortkomen.
 • Jaarabonnementen waarbij de meest zichtbare prijs de kosten per maand weergeeft.
 • Abonnementsprijzen en -voorwaarden die niet volledig zijn gelokaliseerd.
 • In-app-promoties die niet duidelijk aangeven dat een gebruiker toegang heeft tot de content zonder een abonnement (indien beschikbaar).
 • SKU-namen die niet duidelijk maken wat de aard van het abonnement is, zoals 'Kosteloze proefperiode' of 'Probeer het Premium-lidmaatschap 3 dagen zonder kosten' voor een abonnement waarvan de verlenging telkens automatisch in rekening wordt gebracht.
 • Meerdere vensters in het aankoopproces die ertoe leiden dat gebruikers onbedoeld op de knop Abonneren klikken.
 • Abonnementen die geen blijvende of terugkerende waarde bieden. Ze bieden bijvoorbeeld 1000 edelstenen voor de eerste maand en daarna wordt het voordeel beperkt tot 1 edelsteen in de daaropvolgende maanden van het abonnement.
 • Vereisen dat een gebruiker zich aanmeldt voor een abonnement met automatische verlenging om een eenmalig voordeel te leveren en het abonnement van een gebruiker na de aankoop opzeggen zonder dat de gebruiker daarvoor een verzoek heeft ingediend.
Voorbeeld 1:

① De knop Sluiten is niet duidelijk zichtbaar en gebruikers begrijpen misschien niet dat ze toegang tot de functionaliteit hebben zonder het aangeboden abonnement te accepteren.

② De aanbieding geeft alleen de kosten per maand weer en gebruikers begrijpen mogelijk niet dat de kosten voor zes maanden in rekening worden gebracht op het moment dat ze zich abonneren.

③ De aanbieding geeft alleen de introductieprijs weer en gebruikers begrijpen mogelijk niet welk bedrag automatisch in rekening wordt gebracht na afloop van de introductieperiode.

④ De aanbieding moet zijn gelokaliseerd in dezelfde taal als de algemene voorwaarden zodat gebruikers de volledige aanbieding kunnen begrijpen.

 

Voorbeeld 2:

① Herhaalde klikken in hetzelfde knopgebied die ertoe leiden dat de gebruiker onbedoeld op de laatste knop Doorgaan klikt om zich te abonneren.

② Het bedrag dat na afloop van de proefperiode aan gebruikers in rekening wordt gebracht is moeilijk te lezen, waardoor gebruikers misschien denken dat er geen kosten aan het abonnement zijn verbonden.

ALLES SAMENVOUWEN ALLES UITVOUWEN

 

Kosteloze proefperioden en introductieaanbiedingen

Voordat een gebruiker wordt aangemeld voor uw abonnement: U moet een duidelijke en nauwkeurige beschrijving geven van de voorwaarden van uw aanbieding, waaronder de duur, de prijzen en een beschrijving van de toegankelijke content of services. Laat uw gebruikers weten hoe en wanneer een kosteloze proefperiode wordt omgezet in een betaald abonnement, hoeveel het betaalde abonnement kost. Vermeld ook dat ze het abonnement kunnen opzeggen als ze niet willen worden overgezet naar een betaald abonnement.
Voorbeelden van schendingen
 • Aanbiedingen waarbij niet duidelijk wordt aangegeven hoelang de kosteloze proefperiode of de introductieprijs duurt.
 • Aanbiedingen waarbij niet duidelijk wordt aangegeven dat de gebruiker automatisch wordt overgezet naar een betaald abonnement aan het einde van de aanbiedingsperiode.
 • Aanbiedingen waarbij niet duidelijk wordt aangegeven dat een gebruiker toegang heeft tot content zonder een proefperiode (indien beschikbaar).
 • Aanbiedingsprijzen en -voorwaarden die niet volledig zijn gelokaliseerd.
 

① De knop 'Sluiten' is niet duidelijk zichtbaar en gebruikers begrijpen mogelijk niet dat ze toegang tot de functionaliteit hebben zonder zich aan te melden voor een kosteloze proefperiode.

② De aanbieding benadrukt de kosteloze proefperiode en gebruikers begrijpen mogelijk niet dat aan het einde van de kosteloze proefperiode automatisch een bedrag in rekening wordt gebracht.

③ In de aanbieding staat geen proefperiode vermeld en gebruikers begrijpen mogelijk niet hoe lang de kosteloze toegang tot abonnementscontent duurt.

④ De aanbieding moet zijn gelokaliseerd in dezelfde taal als de algemene voorwaarden zodat gebruikers de volledige aanbieding kunnen begrijpen.

 

Abonnementen beheren en opzeggen en terugbetalingen

Als u abonnementen verkoopt in uw app(s) moet u ervoor zorgen dat uw app(s) duidelijk aangeeft/aangeven hoe een gebruiker het abonnement kan beheren of opzeggen. Uw app moet ook toegang bevatten tot een eenvoudig te gebruiken online manier om het abonnement op te zeggen. In de accountinstellingen van uw app (of op een soortgelijke pagina) kunt u aan deze vereiste voldoen door het volgende te vermelden:

 • een link naar het abonnementscentrum van Google Play (voor apps die gebruik maken van het factureringssysteem van Google Play), en/of
 • rechtstreekse toegang tot uw opzeggingsprocedure.

Als een gebruiker een abonnement opzegt dat via het factureringssysteem van Google Play is gekocht op Google Play, is het ons algemene beleid dat de gebruiker geen terugbetaling ontvangt voor de huidige factureringsperiode, maar tijdens de rest van de huidige factureringsperiode de abonnementscontent blijft ontvangen, ongeacht de datum van opzegging. De opzegging van de gebruiker gaat in nadat de huidige factureringsperiode is afgelopen.

U (als leverancier van de content of toegang) mag uw gebruikers rechtstreeks een flexibeler teruggavebeleid bieden. Het is uw verantwoordelijkheid om gebruikers te informeren over wijzigingen in uw abonnements-, opzeggings- en teruggavebeleid en ervoor te zorgen dat uw beleid voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu